Iné produkty

Zásady zrušenia produktu Norton a vrátenia peňazí

Aké sú zásady zrušenia a vrátenia peňazí?

 • Ak nie ste spokojní s nákupom od spoločnosti , oznámte nám to! Naše pravidlá môžu zahŕňať vrátenie peňazí, kde však platia isté obmedzenia. Prečítajte si nižšie uvedené podmienky. Naše pravidlá sú nezávislé od akýchkoľvek legislatívnych práv, ktoré sa na vás môžu vzťahovať.

 • Preprava, manipulácia a všetky príslušné dane nie sú refundovateľné. Výnimkou sú niektoré štáty a krajiny, kde sú tieto položky refundovateľné.

 • Ak ponuku spoločnosti Norton vrátite a/alebo vám za ňu vrátime peniaze, vyjadrujete súhlas, že zo svojich zariadení odinštalujete a odstránite všetky kópie softvéru. Prípadne môžeme na základe nášho uváženia licencie vypnúť, aby sa tak zabránilo ich ďalšiemu použitiu.

 • Upozorňujeme, že oprávnenie na zrušenie, vrátenie produktu a peňazí sa môže líšiť pri zakúpení alebo fakturácii prostredníctvom tretej strany (napr. v obchode App store, prostredníctvom poskytovateľa služieb, predajcu, obchodníka, dodávateľa atď.). Viac informácií nájdete v podmienkach ponuky.

Neváhajte sa obrátiť na služby pre členov. Ide o najrýchlejší spôsob, ako požiadať o zrušenie a vrátenie peňazí. Alebo môžete žiadosť o vrátenie peňazí odoslať kliknutím sem.

Zrušenie predplatného

 • Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť po prihlásení sa do časti Môj Norton a vypnutí nastavenia automatického obnovenia, prípadne kontaktovaním podpory Norton.

 • Pri zrušení predplatného pamätajte, že žiadosť o zrušenie by ste mali odoslať niekoľko dní pred dátumom fakturácie obnovenia, aby vaša žiadosť o zrušenie bola spracovaná a aby sa predišlo poplatku za automatické obnovenie.

 • Nezabúdajte, že v prípade zrušenia sa vám predplatné nebude automaticky obnovovať Ochrana však bude pokračovať počas zostávajúcich dní súčasného (zaplateného) obdobia predplatného. V súlade s pravidlami pre vrátenie vám môže byť priznaný aj nárok na refundáciu.

 • Balíky predplatného Norton a/alebo LifeLock:

  • V prípade zakúpenia balíka (t. j. balík viac než jedného predplatného) môžete kedykoľvek pristúpiť k zrušeniu jedného produktu alebo celého balíka predplatného.

  • Ak zrušíte predplatné len jednej časti balíka, vaše existujúce predplatné zostanú aktívne, čo môže ovplyvniť cenu za ročné alebo mesačné obnovenie. Pozrite si ceny predplatného a obnovenia kliknutím sem alebo v prípade, že tento odkaz nie je pre vašu krajinu k dispozícii, kontaktujte služby pre členov.

  • Po zrušení celého balíka predplatného zostane vaša ochrana aktívna do konca platnosti existujúceho (už uhradeného) predplatného, no automaticky sa na ďalšie obdobie neobnoví.

  • V súlade so zásadami vrátenia peňazí môžete mať právo aj na vrátenie peňazí.

 • Ak ste si predplatné zakúpili prostredníctvom predajného kanálu (okrem Japonska) a cez zapnutie nastavenia automatického obnovenia tohto predplatného ste získali prístup k Virus Protection Promise, prídete pri zrušení predplatného o výhodu, ktoré so sebou prináša využívanie Virus Protection Promise.

Zrušenie predplatného - informácie len pre Holandsko

 • Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť po prihlásení sa do časti Môj Norton a vypnutí nastavenia automatického obnovenia, prípadne kontaktovaním služieb pre členov.

 • Upozorňujeme, že pri zrušení predplatného by ste žiadosť o zrušenie mali odoslať niekoľko dní pred dátumom fakturácie za obnovenie, aby sa vaša žiadosť o zrušenie stihla spracovať a aby sa predišlo stiahnutiu poplatkov za automatické obnovenie.

 • Ak sa odhlásite po uplynutí prvého obdobia, vaše predplatné sa ukončí s právom na pomernú refundáciu s predchádzajúcim upozornením jeden (1) mesiac.

 • V prípade zrušenia ešte pred uplynutím platnosti prvého obdobia sa vám predplatné nebude automaticky obnovovať. Ochrana však bude pokračovať počas zostávajúcich dní súčasného (zaplateného) obdobia predplatného. V súlade s pravidlami pre vrátenie vám môže byť priznaný aj nárok na refundáciu.

 • Balíky predplatného Norton:

  • V prípade zakúpenia balíčka predplatné produktu Norton (t. j. balík viac než jedného predplatného) môžete kedykoľvek pristúpiť k zrušeniu jedného produktu alebo celého balíčka predplatného.

  • Ak zrušíte predplatné len jednej časti balíčka, existujúce predplatné zostanú aktívne, čo ovplyvní vašu sadzbu za ročné alebo mesačné obnovenie. Pozrite si ceny predplatného a obnovenia kliknutím sem alebo v prípade, že tento odkaz nie je pre vašu krajinu k dispozícii, kontaktujte služby pre členov.

  • Ak zrušíte celý balík predplatných produktov Norton po uplynutí prvého obdobia, balík predplatného produktu Norton sa zruší s právom na vrátenie peňazí v pomernej výške na základe oznámenia mesiac vopred. Pri zrušení predplatného celého balíka predplatných produktov Norton pred uplynutím prvého obdobia bude vaša ochrana pokračovať do uplynutia zostávajúceho počtu dní aktuálneho (už uhradeného) predplatného, no automaticky sa neobnoví.

  • V súlade s pravidlami pre vrátenie vám môže byť priznaný aj nárok na refundáciu.

 • Ak ste si predplatné zakúpili prostredníctvom predajného kanálu a cez zapnutie nastavenia automatického obnovenia tohto predplatného ste získali prístup k Virus Protection Promise, prídete pri zrušení predplatného o výhodu, ktoré so sebou prináša využívanie Virus Protection Promise.

Ak potrebujete pomoc alebo ďalšie informácie, kontaktujte služby pre členov.

Vrátenie peňazí: ročné a mesačné predplatné

Ročné predplatné produktu Norton, LifeLock alebo Norton LifeLock (licencia minimálne na jeden rok alebo trvalá licencia):

 • Pokiaľ nie je v týchto zásadách výlučne stanovené inak, v rámci 60-dňovej záruky vrátenia peňazí vzniká nárok na vrátenie zakúpeného predplatného, ak je vaša žiadosť podaná do 60 dní od dátumu zakúpenia.

 • Každý poplatok za ročné obnovenie predplatného produktu je možné vrátiť do 60 dní od jeho zúčtovania (t. j. od dátumu fakturácie za obnovenie). Refundácia sa vzťahuje len na poplatky uhradené za v tú dobu aktuálne obdobie predplatného.

 • Nákup ročného predplatného Norton Virus Removal Assurance je možné vrátiť v prípade, ak žiadosť podáte do 60 dní od dátumu nákupu. Avšak, ak Norton Virus Removal Assurance je dodávaný s inou ponukou Norton v čase nákupu, potom pravidlá pre zrušenie a vrátenie tovaru pre Norton Virus Removal Assurance budú rovnaké, ako sú pravidlá pre zrušenie a vrátenie tovaru dodávaných balíkov ponúk Norton.

 • Nákup ročného predplatného Norton Ultimate Help Desk je možné vrátiť v prípade, ak žiadosť podáte do 60 dní od dátumu nákupu alebo v prípade ročného predplatného do 60 dní od dátumu fakturácie obnovenia. Predpokladom však je, aby ste si v rámci daného obdobia neuplatňovali žiadne služby.

Mesačne predplatné (obnovenie po mesiaci):

 • Po zakúpení mesačného predplatného máte nárok na vrátenie peňazí v prípade, že žiadosť podáte do 14 dní od dátumu nákupu. Po zrušení predplatného sa vám ďalší mesiac služba neobnoví. Ochrana však bude pokračovať počas zostávajúcich dní súčasného (zaplateného) obdobia predplatného.

 • Nákup mesačného predplatného Norton Ultimate Help Desk je možné refundovať v prípade, že žiadosť odošlete do 14 dní od dátumu nákupu alebo v prípade mesačného predplatného do 14 dní od dátumu fakturácie obnovenia. Predpokladom však je, aby ste si v rámci daného obdobia neuplatňovali žiadne služby.

 • Podrobné informácie o vrátení mesačného predplatného za službu Norton Core nájdete nižšie v sekcii Norton Core WiFi Router.

Upozorňujeme, že oprávnenie na vrátenie produktu alebo peňazí sa môže líšiť pri zakúpení alebo fakturácii prostredníctvom tretej strany (napr. v obchode App store, službe, prostredníctvom predajcu, obchodníka, dodávateľa atď.). Viac informácií nájdete v podmienkach ponuky.

Neváhajte sa obrátiť na služby pre členov. Ide o najrýchlejší spôsob, ako požiadať o vrátenie peňazí. Alebo môžete žiadosť o vrátenie peňazí odoslať kliknutím sem.

Wi-Fi smerovač Norton Core

 • Ak ste si cez stránku Norton.com zakúpili Wi-Fi smerovač Norton Core, máte nárok na vrátenie peňazí za predpokladu, že žiadosť odošlete do 30 dní od dátumu prevzatia zásielky. Prečítajte si časť o záruke vrátenia peňazí v licenčnej zmluve spoločnosti Norton, kde nájdete podrobnosti o spôsobe požiadania o vrátenie produktu, vrátenie peňazí alebo možnosti kontaktovania služieb pre členov a podpory Norton.

 • V prípade, že je váš Wi-Fi smerovač Norton Core poškodený alebo nefunguje a zároveň sa to stane do buď 1) 1 roka od pôvodného dátumu dodania po zakúpení zo stránky Norton.com, alebo 2) jeden rok od dátumu nákupu v maloobchodnej sieti od autorizovaného predajcu spoločnosti Symantec, môžete si prečítať Obmedzenú hardvérovú záruku, kde nájdete informácie o možnej náhrade.

 • Ak sa vám automaticky obnovilo predplatné Norton Core Security Plus a ozvete sa nám do 14 dní od prvej platby mesačného predplatného, máte nárok na vrátenie peňazí len za prvý mesiac predplatného. Po uplynutí tejto doby vám nebudú priznané žiadne následné platby obnovenia mesiacov v rámci mesačného predplatného.

 • Upozorňujeme, že oprávnenie na vrátenie peňazí sa môže líšiť pri zakúpení alebo fakturácii prostredníctvom tretej strany (napr. v obchode App store, prostredníctvom poskytovateľa služieb, predajcu, obchodníka, dodávateľa atď.). Ak ste si smerovač Wi-Fi Norton Core zakúpili od tretej strany, nárok na jeho vrátenie je potrebné uplatniť v mieste zakúpenia v súlade so zásadami vrátenia peňazí.

Neváhajte sa obrátiť na služby pre členov. Ide o najrýchlejší spôsob, ako požiadať o vrátenie peňazí.

Norton Virus Protection Promise

Súčasťou Virus Protection Promise je služba odstránenia vírusov poskytovaná odborníkom Norton a môže byť súčasťou nasledujúcich predplatných, na ktoré sa vzťahuje: plánov Norton 360 (vrátane LifeLock), Norton Security (Standard, Deluxe, Premium), Norton Core Security Plus, Norton Small Business, Norton Internet Security, Norton AntiVirus, Norton 360, Norton 360 Multi-Device a všetkých plánov Norton 360 (vrátane LifeLock). V mimoriadnych prípadoch je možné, že nebude možné odstrániť vírus z osobného počítača, počítača Mac alebo zariadenia so systémom Android či iOS. Vtedy máte nárok na vrátenie peňazí za predplatné, na ktoré sa služba vzťahuje. Aby ste mali nárok na vrátenie peňazí, musia byť splnené nasledujúce pravidlá a podmienky:

 • Ak nie ste predplatiteľom produktu Norton Small Business, je nutné predplatné príslušného produktu zakúpiť, obnoviť alebo inovovať priamo zo stránky Norton.com, prípadne si prostredníctvom automatického obnovenia spoločnosti Symantec zaobstarať predplatné príslušného produktu Norton;

 • Výška vrátenia peňazí bude závisieť od skutočne uhradenej sumy za aktuálne obdobie predplatné príslušného produktu. Ak ste zakúpili balík (predplatné príslušného produktu spolu s ďalšou ponukou Norton), vrátená čiastka bude obmedzená na predpísanú maloobchodnú cenu (MSRP) výrobcu len pre príslušné predplatné za súčasné obdobie, a neprekročí celkovú uhradenú sumu za balík. Ak je súčasťou zakúpeného balíka príslušné predplatné služby s produktom, ktorý nie je produktom Norton, vrátená čiastka bude obmedzená na predpísanú maloobchodnú cenu (MSRP) výrobcu len pre príslušné predplatné za súčasné obdobie, a neprekročí celkovú uhradenú sumu za balík. V prípade, že súčasťou bezplatného ročného predplatného Norton Core Security Plus získaného pri kúpe produktu Norton Core je aj nástroj Virus Protection Promise, nebudete mať nárok na vrátenie peňazí. Ak ste si však zakúpili originálne kvalifikované predplatné produktu a aktuálne obdobie sa pridá k bezplatnému obdobiu predplatného Core Security Plus ako súčasť ponuky inovácie, vaša refundácia bude založená na skutočnej zaplatenej cene za posledné obdobie originálneho kvalifikovaného predplatné produktu Norton. Všetky refundácie budú uvedené po odpočítaní zliav alebo náhrad prijatých a znížené o akúkoľvek sumu za prepravu, manipuláciu a všetky príslušné dane, s výnimkou určitých štátoch a krajín, kde sa vracajú náklady na dopravu, manipuláciu a dane;

 • Doklad o kúpe sa vyžaduje ak ste zakúpili produkt v maloobchode;

 • Spoločnosť Symantec nezodpovedá za, a náhrada sa nevzťahuje na akékoľvek straty alebo škody, ktoré vznikli v dôsledku vírusov;

 • Platné právo alebo nariadenie (ia) krajiny, v ktorej sa bude vykonávať služba odstránenia vírusu môžu obmedziť alebo zmeniť dostupnosť alebo rozsah prísľubu Virus Protection Promise.

Pre ďalšie informácie prosím navštívte www.norton.com/guarantee pre prístup k Zmluvným podmienkam ochrany Norton Virus Protection Promise a podmienkam vo vašom regióne.

Norton Virus Protection Promise pre Norton Core

Predplatiteľ Norton Core Security Plus má nárok na Virus Protection Promise.

 • Ak odborník spoločnosti Norton neuspeje pri odstraňovaní vírusu z počítača, Mac-u, smartfónu alebo tabletu zákazníka, bude sa refundácia odvíjať o skutočne zaplatenej ceny za aktuálne predplatené obdobie Norton Core Security Plus;

 • V prípade, že súčasťou bezplatného ročného predplatného Norton Core Security Plus získaného pri nákupe Norton Core je aj nástroj Virus Protection Promise, nebudete mať nárok na refundáciu;

 • Ak ste si zakúpili kvalifikované predplatné a aktuálne obdobie sa pridá k bezplatnému obdobiu predplatného Core Security Plus ako súčasť ponuky inovácie, refundácia bude založená na skutočne zaplatenej cene posledného obdobia pôvodného kvalifikovaného predplatné produktu Norton.

NORTON VIRUS PROTECTION PROMISE A S NÍM SPOJENÉ NÁROKY POKRÝVAJÚ IBA POČÍTAČE, ZARIADENIA MAC A SMARTFÓNY SO SYSTÉMOM ANDROID A IOS, PRIČOM SA NEROZŠIRUJÚ NA ZARIADENIA IOT (INTERNET VECÍ), AKÝMI SÚ TELEVÍZORY, KAMERY, TERMOSTATY, CHLADNIČKY ČI DETSKÉ MONITORY.

Výška akejkoľvek náhrady bude suma po odpočítaní zliav alebo prijatých náhrad a po odpočítaní prepravných, manipulačných nákladov a uplatniteľných daní s výnimkou určitých štátov a krajín, kde sa preplácajú náklady na dopravu, manipuláciu a dane. Výška náhrady sa nevzťahuje na prípadné škody vzniknuté v dôsledku vírusov.

Pre ďalšie informácie prosím navštívte www.norton.com/guarantee pre prístup k Zmluvným podmienkam ochrany Norton Virus Protection Promise a podmienkam vo vašom regióne.

Výnimky zásad zrušenia a vrátenia peňazí

 • Nasledujúce nákupy nie sú predmetom záruky vrátenia peňazí na základe zásad zrušenia a vrátenia peňazí:

  • Nepredajný softvér

  • Isté ponuky Norton LifeLock, ktoré sú súčasťou ponúk od iných spoločností

  • Určité nákupy vykonané a vybavené treťou stranou (napr. v obchode App store, prostredníctvom poskytovateľa služieb, predajcu, obchodníka, dodávateľa a pod.)

  • Opakované zakúpenie rovnakej ponuky, za ktorú vám boli vrátené peniaze

  • Už uplatnené služby Norton alebo prípady, keď sa boli vykonané nastavenia

  • Nákupy v obchode s aplikáciami Apple®

 • Tieto zásady zrušenia a vrátenia peňazí sa nevzťahujú na produkty Symantec Small Business.

Ak máte nárok na daňovú výnimku ako fyzická osoba alebo subjekt a bola vám účtovaná daň, môžete mať nárok na refundáciu dane. Prečítajte si Pravidlá refundácie obchodu Symantec Store, príslušné licencie a certifikáty, zmluvy o predaji alebo obchodnú podporu spoločnosti Symantec pre informácie o zásadách refundácie.

Právo na odstúpenie platí len pre krajiny v európskej hospodárskej oblasti a Švajčiarsko.

 • V rámci Európskej hospodárskej oblasti a Švajčiarska máte právo na odstúpenie zo zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od potvrdenia vašej objednávky. Ide o takzvanú „Lehotu na odstúpenie".

 • Viac informácií nájdete v časti Ako využiť právo na odstúpenie od zmluvy s Norton.

Získate pomoc

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: kb20100113164023EN
Operačný systém: Windows, Mac OS X, Android, iOS
Naposledy zmenené: 25.09.2019