Iné produkty

Zásady zrušenia produktov a vrátenia peňazí NortonLifeLock

Zásady zrušenia produktu a vrátenia peňazí platia v prípade, že zmeníte názor alebo sa zmenia vaše potreby. Ale budeme radi, ak budete naše služby využívať aj naďalej.

Oprávnenie na zrušenie a vrátenie produktu, ako aj vrátenie peňazí sa môže líšiť, ak ste si produkt zakúpili prostredníctvom tretej strany alebo vám poplatok stiahla tretia strana (napr. obchod s aplikáciami, poskytovateľ služieb, predajca atď.). Ďalšie informácie nájdete v podmienkach ponuky.

Naše pravidlá sú nezávislé od akýchkoľvek legislatívnych práv, ktoré sa na vás môžu vzťahovať.

Zrušenie automatického obnovenia predplatného produktu

Ako zrušiť automatické obnovenie predplatného produktu a stiahnutie poplatku za obnovenie?
Skôr, ako vám zaúčtujeme poplatok, postupujte takto:
 • Kontaktujte nás alebo

 • Prihláste sa do svojho účtu a potom:

  • Prejdite na kartu Moje predplatné;

  • Kliknite na možnosť Zrušiť obnovenie predplatného alebo Zrušiť službu vedľa predplatného, pre ktoré chcete zrušiť obnovenie, alebo pod ním.

  • Zrušenie potvrďte.

Zákazníci v Japonsku, Kórei, Číne, Hongkongu a na Taiwane

Ak sa číslo vašej objednávky začína na APXXXXXXXX alebo NPXXXXXXXXX alebo ak máte Norton 360 Standard Plus, ak chcete vypnúť automatické obnovenie pre svoje predplatné, postupujte podľa krokov nižšie.

Ak sa číslo vašej objednávky začína na SY alebo NS a chcete vypnúť automatické obnovenie, prejdite na nižšie uvedený odkaz. Pri objednávke budete potrebovať pôvodné číslo objednávky a e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, ktoré ste použili pri objednaní.
*Číslo vašej pôvodnej objednávky je uvedené v e-maile, ktorý sme vám poslali pri dokončení prvého nákupu.

Japonsko Kórea Čína Hongkong Taiwan

Zmena sa zvyčajne zobrazí niekoľko hodín od žiadosti.

Čo sa môže stať po zrušení automatického obnovenia predplatného:

 • Vaše predplatné bude pokračovať až do konca už zaplateného obdobia predplatného, po ktorom sa skončí a automaticky sa už neobnoví.

 • Zrušením automatického obnovenia predplatného sa zrušia všetky výhody spojené s automatickým obnovením predplatného.

Doplnkové predplatné:
 • V prípade doplnkových predplatných spojených s hlavným predplatným sa zrušením obnovenia hlavného predplatného zruší aj obnovenie doplnkových predplatných.

 • Zrušením obnovenia doplnkových predplatných sa však obnovenie hlavného predplatného nezruší, pričom cena za obnovenie sa prispôsobí.

Odstúpenie od zmluvy v súvislosti s predplatným a žiadosť o vrátenie peňazí

Odstúpiť od zmluvy v súvislosti s predplatným a požiadať o vrátenie peňazí môžete v súlade s nižšie uvedenými podmienkami. Ak ste odstúpili od zmluvy, musíte si zo svojich zariadení odinštalovať a odstrániť všetky kópie softvéru.
Ročné predplatné (minimálne jednoročné obdobie):
 • V rámci 60-dňovej záruky vrátenia peňazí vzniká nárok na vrátenie zakúpeného predplatného v plnej výške, ak žiadosť podáte do 60 dní od dátumu zakúpenia.

 • Máte nárok aj na vrátenie peňazí za ročné obnovenie v plnej výške, ak o vrátenie požiadate do 60 dní od zúčtovania poplatku.

 • Peniaze za ročné predplatné služby Norton Ultimate Help Desk na 1 zariadenie alebo Privacy Monitor Assistant je možné vrátiť v plnej výške v prípade, že žiadosť podáte do 60 dní od dátumu zakúpenia alebo v prípade ročného obnovenia do 60 dní od dátumu stiahnutia poplatku za obnovenie, a to za predpokladu, že ste si v rámci daného obdobia neuplatňovali žiadne služby.

Mesačne predplatné (obnovenie po mesiaci):
 • V prípade mesačného predplatného máte nárok na vrátenie peňazí v plnej výške, ak je vaša žiadosť podaná do 14 dní od dátumu nákupu.

 • Vrátenie peňazí sa nevzťahuje na následné mesačné obnovenia.

 • Peniaze za mesačné predplatné služby Norton Ultimate Help Desk na 3 zariadenia alebo Privacy Monitor Assistant je možné vrátiť v plnej výške v prípade, že žiadosť podáte do 14 dní od dátumu zakúpenia alebo v prípade mesačného obnovenia do 14 dní od dátumu stiahnutia poplatku za obnovenie, a to za predpokladu, že ste si v rámci daného obdobia neuplatňovali žiadne služby.

Doplnkové predplatné (prepojené s hlavným predplatným):
 • Odstúpenie od zmluvy v súvislosti s hlavným predplatným:

  • Zruší sa tým zmluva o hlavnom predplatnom a všetky doplnkové predplatné, ktoré sú s ňou spojené. Na zmluvu v súvislosti s hlavným predplatným a všetkými doplnkovými predplatnými, ktoré sú s ňou spojené sa uplatnia rovnaké práva na vrátenie peňazí, ktoré sa uvádzajú vyššie.

 • Odstúpenie od zmluvy v súvislosti s doplnkovým predplatným:

  • Zruší sa iba doplnkové predplatné, ktoré chcete zrušiť. Uplatnia sa rovnaké práva na vrátenie peňazí, ktoré sa uvádzajú vyššie, ale len na zmluvu v súvislosti s doplnkovým predplatným, od ktorej odstupujete a pri ktorej žiadate o vrátenie peňazí.

Skúšobné predplatné (keď je na spustenie bezplatnej skúšobnej verzie potrebný spôsob platby):
 • Skúšobná verzia ročného predplatného:

  • Ak skúšobnú verziu nezrušíte, po konci skúšobnej verzie máte nárok na vrátenie poplatku za predplatné na prvý rok a potom každý nasledujúci poplatok za obnovenie, a to v plnej výške, ak o vrátenie požiadate do 60 dní od zúčtovania poplatku.

 • Skúšobná verzia mesačného predplatného:

  • Ak skúšobnú verziu nezrušíte, máte nárok na vrátenie poplatku za predplatné na prvý mesiac po konci skúšobnej verzie, a to v plnej výške, ak o vrátenie požiadate do 14 dní od zúčtovania.

  • Vrátenie peňazí sa nevzťahuje na následné poplatky za mesačné obnovenie.

Ako odstúpiť od zmluvy v súvislosti s predplatným a požiadať o vrátenie peňazí?
Kontaktujte nás alebo o vrátenie peňazí požiadajte cez chat naživo (nie je k dispozícii vo všetkých krajinách). Žiadosť bude spracovaná do niekoľkých dní. Peniaze vrátime na rovnaký spôsob platby, ktorý bol použitý pri platbe, pokiaľ nie je vzájomne dohodnuté inak.

Len Holandsko a Spojené kráľovstvo: Odstúpenie od zmluvy v súvislosti s predplatným a žiadosť o vrátenie peňazí

Odstúpiť od zmluvy v súvislosti s predplatným a požiadať o vrátenie peňazí môžete v súlade s nižšie uvedenými podmienkami. Ak ste odstúpili od zmluvy, musíte si zo svojich zariadení odinštalovať a odstrániť všetky kópie softvéru.
Ročné predplatné (minimálne jednoročné obdobie):
 • V rámci 60-dňovej záruky vrátenia peňazí vzniká nárok na vrátenie zakúpeného predplatného v plnej výške, ak žiadosť podáte do 60 dní od dátumu zakúpenia.

 • Pri každom ročnom obnovení máte nárok na:

  • Vrátenie peňazí v plnej výške v súlade so 60-dňovou zárukou vrátenia peňazí, ak o vrátenie požiadate do 60 dní od stiahnutia poplatku.

   ALEBO

  • Po vypršaní 60-dňovej záruky vrátenia peňazí bude pomerná časť vrátená za dni, ktoré zostávajú vo vašom obnovenom období predplatného, počnúc mesiacom po požiadaní o vrátenie peňazí.

 • Peniaze za ročné predplatné služby Norton Ultimate Help Desk na 1 zariadenie je možné vrátiť v plnej výške v prípade, že žiadosť podáte do 60 dní od dátumu zakúpenia alebo v prípade ročného obnovenia do 60 dní od dátumu stiahnutia poplatku za obnovenie, a to za predpokladu, že ste si v rámci daného obdobia neuplatňovali žiadne služby.

Doplnkové predplatné (prepojené s hlavným predplatným):
 • Odstúpenie od zmluvy v súvislosti s hlavným predplatným:

  • Zruší sa tým zmluva o hlavnom predplatnom a všetky doplnkové predplatné, ktoré sú s ňou spojené. Na zmluvu v súvislosti s hlavným predplatným a všetkými doplnkovými predplatnými, ktoré sú s ňou spojené sa uplatnia rovnaké práva na vrátenie peňazí, ktoré sa uvádzajú vyššie.

 • Odstúpenie od zmluvy v súvislosti s doplnkovým predplatným:

  • Zruší sa iba doplnkové predplatné, ktoré chcete zrušiť. Uplatnia sa rovnaké práva na vrátenie peňazí, ktoré sa uvádzajú vyššie, ale len na zmluvu v súvislosti s doplnkovým predplatným, od ktorej odstupujete a pri ktorej žiadate o vrátenie peňazí.

Skúšobné predplatné (keď je na spustenie bezplatnej skúšobnej verzie potrebný spôsob platby):
 • Ak skúšobnú verziu nezrušíte, po konci skúšobnej verzie máte nárok na vrátenie poplatku za predplatné na prvý rok a potom každý nasledujúci poplatok za ročné obnovenie, a to v plnej výške:

  • V súlade so 60-dňovou zárukou vrátenia peňazí máte nárok na vrátenie peňazí v plnej výške, ak o vrátenie požiadate do 60 dní od stiahnutia poplatku.

   ALEBO

  • Po vypršaní 60-dňovej záruky vrátenia peňazí bude pomerná časť vrátená za dni, ktoré zostávajú vo vašom obnovenom období predplatného, počnúc mesiacom po požiadaní o vrátenie peňazí.

Ako odstúpiť od zmluvy v súvislosti s predplatným a požiadať o vrátenie peňazí?
Kontaktujte nás alebo o vrátenie peňazí požiadajte cez chat naživo. Žiadosť bude spracovaná do niekoľkých dní. Peniaze vrátime na rovnaký spôsob platby, ktorý bol použitý pri platbe, pokiaľ nie je vzájomne dohodnuté inak.

Québec: Odstúpenie od zmluvy v súvislosti s predplatným a žiadosť o vrátenie peňazí

Odstúpiť od zmluvy v súvislosti s predplatným a požiadať o vrátenie peňazí môžete v súlade s nižšie uvedenými podmienkami. Ak ste odstúpili od zmluvy, musíte si zo svojich zariadení odinštalovať a odstrániť všetky kópie softvéru.

Ročné predplatné (minimálne jednoročné obdobie):

 • Pri zakúpení ročného predplatného máte nárok na tieto výhody:
  • V súlade so 60-dňovou zárukou vrátenia peňazí máte nárok na vrátenie peňazí v plnej výške, ak o vrátenie požiadate do 60 dní od dátumu nákupu.
   ALEBO 
  • Po vypršaní 60-dňovej záruky vrátenia peňazí bude pomerná časť vrátená za dni, ktoré zostávajú vo vašom aktuálnom období predplatného.
 • Pri každom ročnom obnovení máte nárok na tieto výhody:
  • V súlade so 60-dňovou zárukou vrátenia peňazí máte nárok na vrátenie peňazí v plnej výške, ak o vrátenie požiadate do 60 dní od dátumu zúčtovania.
   ALEBO
  • Po vypršaní 60-dňovej záruky vrátenia peňazí bude pomerná časť vrátená za dni, ktoré zostávajú vo vašom obnovenom období predplatného.
 • Peniaze za ročné predplatné služby Norton Ultimate Help Desk na 1 zariadenie je možné vrátiť v plnej výške v prípade, že žiadosť podáte do 60 dní od dátumu zakúpenia alebo v prípade ročného obnovenia do 60 dní od dátumu stiahnutia poplatku za obnovenie, a to za predpokladu, že ste si v rámci daného obdobia neuplatňovali žiadne služby.
Mesačne predplatné (obnovenie po mesiaci):
 • Po zakúpení mesačného predplatného máte nárok na tieto výhody: 
  • Máte nárok na vrátenie peňazí v plnej výške, ak o vrátenie požiadate do 14 dní od dátumu zakúpenia.
   ALEBO
  • Po vypršaní 14-dňovej záruky vrátenia peňazí bude pomerná časť vrátená za dni, ktoré zostávajú vo vašom aktuálnom období predplatného.
 • Pri každom mesačnom obnovení máte nárok na vrátenie peňazí v pomernej časti za dni, ktoré zostávajú vo vašom obnovenom období predplatného.
 • Peniaze za mesačné predplatné služby Norton Ultimate Help Desk na 3 zariadenia alebo Privacy Monitor Assistant je možné vrátiť v plnej výške v prípade, že žiadosť podáte do 14 dní od dátumu zakúpenia alebo v prípade mesačného obnovenia do 14 dní od dátumu stiahnutia poplatku za obnovenie, a to za predpokladu, že ste si v rámci daného obdobia neuplatňovali žiadne služby.
Doplnkové predplatné (prepojené s hlavným predplatným):
 • Odstúpenie od zmluvy v súvislosti s hlavným predplatným:
  • Zruší sa tým zmluva o hlavnom predplatnom a všetky doplnkové predplatné, ktoré sú s ňou spojené. Na zmluvu v súvislosti s hlavným predplatným a všetkými doplnkovými predplatnými, ktoré sú s ňou spojené sa uplatnia rovnaké práva na vrátenie peňazí, ktoré sa uvádzajú vyššie.
 • Odstúpenie od zmluvy v súvislosti s doplnkovým predplatným:
  • Zruší sa iba doplnkové predplatné, ktoré chcete zrušiť. Uplatnia sa rovnaké práva na vrátenie peňazí, ktoré sa uvádzajú vyššie, ale len na zmluvu v súvislosti s doplnkovým predplatným, od ktorej odstupujete a pri ktorej žiadate o vrátenie peňazí.
Skúšobné predplatné (keď je na spustenie bezplatnej skúšobnej verzie potrebný spôsob platby):
 • Skúšobná verzia ročného predplatného:
  • Ak skúšobnú verziu nezrušíte, po konci skúšobnej verzie máte nárok na vrátenie poplatku za predplatné na prvý rok a potom každý nasledujúci poplatok za ročné obnovenie, a to v plnej výške:
   • V súlade so 60-dňovou zárukou vrátenia peňazí máte nárok na vrátenie peňazí v plnej výške, ak o vrátenie požiadate do 60 dní od stiahnutia poplatku.
    ALEBO
   • Po vypršaní 60-dňovej záruky vrátenia peňazí bude pomerná časť vrátená za dni, ktoré zostávajú vo vašom obnovenom období predplatného.
 • Skúšobná verzia mesačného predplatného:
  • Ak skúšobnú verziu nezrušíte, v prípade poplatku za predplatné na prvý mesiac po konci skúšobnej verzie máte nárok na tieto výhody:
   • Vrátenie peňazí v plnej výške v súlade so 14-dňovou zárukou vrátenia peňazí, ak o vrátenie požiadate do 14 dní od stiahnutia poplatku.
    ALEBO
   • Po vypršaní 14-dňovej záruky vrátenia peňazí bude pomerná časť vrátená za dni, ktoré zostávajú vo vašom období predplatného.
  • Pri každom následnom mesačnom stiahnutí poplatku za obnovenie máte nárok na vrátenie peňazí v pomernej časti za dni, ktoré zostávajú vo vašom období predplatného.
Ako odstúpiť od zmluvy v súvislosti s predplatným a požiadať o vrátenie peňazí?
Kontaktujte nás alebo o vrátenie peňazí požiadajte prostredníctvomživého rozhovoru. Žiadosť bude spracovaná do niekoľkých dní. Peniaze vrátime na rovnaký spôsob platby, ktorý bol použitý pri platbe, pokiaľ nie je vzájomne dohodnuté inak.
 

Právo na odstúpenie – len pre krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo

 • V rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva máte zákonné právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky. Ide o takzvanú „Lehotu na odstúpenie.“

 • Viac informácií nájdete v článku Ako využiť právo na odstúpenie od zmluvy s Norton.

Norton Virus Protection Promise

Virus Protection Promise je služba odstraňovania vírusov, ktorú poskytujú experti spoločnosti Norton. Ak nie sú schopní odstrániť vírus z vášho zariadenia, máte nárok na vrátenie peňazí aj v prípade, že sa neuplatňuje žiadne iné vrátenie peňazí. Musia byť splnené nasledujúce podmienky a požiadavky:
 1. Musíte mať predplatné Zabezpečenia zariadenia s automatickým obnovením s ochranou proti vírusom a službou odstraňovania vírusov.

 2. Ak vírus nedokážeme odstrániť, výška vrátenia peňazí bude závisieť od skutočne uhradenej sumy za aktuálne obdobie predplatného. Ak ste si zakúpili predplatné produktu NortonLifeLock v rámci inej ponuky NortonLifeLock alebo ponuky tretej strany, výška vrátenej sumy bude obmedzená na cenu pre príslušné predplatné za aktuálne obdobie, pričom neprekročí celkovú zaplatenú sumu. Od sumy na vrátenie budú odpočítané všetky zľavy alebo prijaté refundácie a všetky uplatniteľné dane s výnimkou určitých štátov a krajín, kde sa dane vracajú.

 3. Ak ste si predplatné na určité obdobie zakúpili prostredníctvom predajného kanálu (neplatí pre Japonsko) a zapnutím obnovenia predplatného ste získali službu Virus Protection Promise, pri zrušení automatického obnovenia predplatného v prvom roku okamžite stratíte výhodu služby Virus Protection Promise.

 4. Služba Virus Protection Promise sa uplatňuje iba na osobné počítače, počítača Mac a zariadenia so systémom Android či iOS, pričom sa nerozširuje na zariadenia internetu vecí, a teda televízory, kamery, termostaty, chladničky a detské monitory.

 5. Môže sa vyžadovať predloženie dokladu o kúpe, ak sa predplatné zakúpilo od tretej strany.

 6. Nezodpovedáme za straty alebo poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku vírusov a vrátenie peňazí sa na ne NEVZŤAHUJE.

 7. Platné právne predpisy alebo nariadenia krajiny, v ktorej sa bude vykonávať služba odstránenia vírusu, môžu obmedziť alebo zmeniť dostupnosť alebo rozsah služby Virus Protection Promise.

Úplné podrobnosti a prístup k zmluvným podmienkam Norton Virus Protection Promise pre vašu krajinu získate kliknutím sem.

Výnimky z našich zásad zrušenia produktu a vrátenia peňazí

 • Podľa našich zásad sa vrátenie peňazí nevzťahuje na tieto produkty:

  • Nepredajný a bezplatný softvér;

  • Niektoré z našich ponúk predávaných s inými ponukami tretích strán (napr. keď tretia strana predáva naše predplatné aj s počítačom);

  • Určité nákupy vykonané a vybavené treťou stranou, aj čo sa týka obnovenia, (napr. v obchode s aplikáciami, prostredníctvom poskytovateľa služieb, predajcu, obchodníka, dodávateľa a pod.);

  • Opakované nákupy, ktoré boli predtým vrátené,

  • Už uplatnené služby Norton alebo prípady, keď boli vykonané nastavenia.

Ak potrebujete pomoc s predplatným a objednávkami, navštívte stránku Oddelenie služieb zákazníkom a podpory..

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: kb20100113164023EN
Operačný systém: Android;Mac;Windows;iOS
Naposledy zmenené: 06.09.2023