Iné produkty

Žiadosť o vrátenie peňazí za zakúpený produkt Norton

Ďalšie informácie o nároku na vrátenie peňazí nájdete v článku Zásady vrátenia peňazí a zrušenia produktov Norton.

Požiadajte o vrátenie peňazí za predplatné produktu Norton zakúpené v obchode Norton Online Store

Na získanie refundácie za predplatné produktu, ktorý ste zakúpili z obchodu Norton Online Store, nás kontaktujte tu alebo cez live chat (nie je k dispozícii vo všetkých krajinách).

Požiadavka na vrátenie peňazí za predplatné produktu Norton zakúpeného v predajni

Ak nepriložíte všetky požadované položky, vaša žiadosť o refundáciu môže byť zamietnutá.

 1. Vytlačte, vyplňte a podpíšte požadovaný formulár pre váš región. Vyberte región:

  Obdobie na spracovanie refundácie je šesť týždňov.

 2. Urobte fotokópiu alebo vytlačte obrázok kódu predplatného použitého na aktiváciu predplatného.

  • Toto je nutné na overenie nákupu a zabránenie použitia predplatného po náhrade.

  • U väčšiny výrobkov ide o 25-miestny kód, ktorý možno nájsť na obálke karty produktu alebo CD v zakúpenom balíku.

 3. Urobte fotokópiu alebo vytlačte obrázok pôvodného dokladu s dátumom nákupu a cenou zaplatenou za predplatné.

 4. Pošlite vytlačený, vyplnený a podpísaný formulár, kópiu štítku predplatného kódu a kópiu pokladničného dokladu na adresu uvedenú na formulári Informácie o odoslaní nájdete na formulári.

  Nespájajte ani nelepte spolu položky na zaslanie.

Dôležité oznámenie

V súlade s licenčnou zmluvou a zmluvou o poskytovaných službách sa po vrátení platby softvér môže automaticky deaktivovať a prestať fungovať, čím sa zabráni ďalšiemu používaniu. Musíte odstrániť všetky kópie softvéru predplatného, ktoré vrátite.

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: kb20100111150039EN
Operačný systém: windows,mac,android,ios
Naposledy zmenené: 06.09.2023