Iné produkty

Pomocník pre službu predplatného produktu Norton LifeLock

Čo znamená automatické obnovenie predplatného?

 • Naša služba automatického obnovenia predplatného predstavuje jednoduchý spôsob, ako svojim zariadeniam a osobným údajom zabezpečíte ochranu pred kybernetickými hrozbami. Sumu za predplatné vám automaticky účtujeme každý mesiac alebo rok (podľa vášho výberu) s cieľom zabezpečiť, aby vaša ochrana bola vždy aktuálna a aktívna.

Ako to funguje?

 • Po aktivácii predplatného vám z vášho spôsobu fakturácie, ktorý je uložený v účte, budeme sťahovať sumu za obnovenie predplatného platnú v danom čase, až kým obnovenie nezrušíte. Pred stiahnutím príslušnej sumy vás o obnovení informujeme e-mailom o cene a období predplatného, ako aj o ďalších podrobnostiach.

Kedy sa predplatné služby aktivuje?

 • Služba automatického obnovenia predplatného sa aktivuje pri:

  • zakúpení predplatného s automatickým obnovením v našom online obchode Norton LifeLock.

   Niektoré spôsoby platby neumožňujú automatické obnovenie predplatného. V takom prípade sa predplatné aktivuje bez automatického obnovenia a bude nutné ho obnovovať manuálne.

  • aktivácii automatického obnovenia predplatného zakúpeného v maloobchodnej predajni alebo na webovej stránke pridruženej tretej strany spoločnosti Symantec online na stránke Norton LifeLock.

  Aktivácia automatického obnovenia existujúceho predplatného je možná aj prihlásením sa do účtu a zapnutím možnosti Automatické obnovenie.

Prečo si mám predplatné aktivovať?

 • Ak si aktivujete automatické obnovenie predplatného, získate nasledujúce výhody:

  • Praktická nepretržitá ochrana : nemajte obavy. Platnosť vašej ochrany sa neskončí, kým obnovenie nezrušíte.

  • Virus Protection Promise *: Virus Protection Promise zahŕňa prístup k expertov spoločnosti Norton, ktorí vám môžu pomôcť v prípade problémov s diagnostikou vírusov a ich odstránením.

   * Ak chcete získať nárok na program Virus Protection Promise, je potrebné, aby ste mali predplatený produkt Norton, na ktorý sa program vzťahuje. Ak nevyužívate službu Norton Small Business, je taktiež potrebné, aby bolo vaše predplatné produktu Norton zakúpené priamo od spoločnosti Symantec, prípadne ňou obnovené alebo inovované. Môžete si tiež aktivovať službu automatického obnovenia spoločnosti Symantec. Ak agent spoločnosti Norton nedokáže odstrániť vírus z vášho zariadenia, môžu vám byť vrátené peniaze, a to v sume, ktorú ste zaplatili za aktuálne obdobie príslušného predplatného produktu Norton. Ak máte balík Norton (oprávnené predplatné produktu Norton zakúpené s inou ponukou Norton alebo LifeLock), výška vrátenia peňazí bude obmedzená na predpísanú maloobchodnú cenu (MSRP) výrobcu vášho oprávneného predplatného produktu Norton za súčasné obdobie, a neprekročí celkovú zaplatenú cenu za balík. Ak váš nákup balíka zahŕňa oprávnené predplatné služby Norton s produktom, ktorý nie je produktom Norton ani LifeLock, refundovaná čiastka bude obmedzená na predpísanú maloobchodnú cenu (MSRP) výrobcu len pre vaše oprávnené predplatné produktu Norton za súčasné obdobie, a neprekročí celkovú zaplatenú cenu za balík. Od sumy na vrátenie budú odpočítané všetky zľavy alebo prijaté refundácie a taktiež náklady na dopravu, balné a všetky uplatniteľné dane s výnimkou určitých štátov a krajín, kde sa náklady na dopravu, balné a dane môžu vrátiť. Vrátenie peňazí sa nevzťahuje na prípadné poškodenia vzniknuté v dôsledku vírusov. Ďalšie informácie vrátane oprávnených predplatených produktov Norton nájdete na stránke norton.com/guarantee .

Ako zistím, či aktivácia predplatného prebehla úspešne?

 1. Prihláste sa do účtu.

 2. Kliknite na svoje meno v pravom hornom rohu a potom na položku Moje predplatné.

 3. Ak je posúvač vedľa aktívnej ochrany v polohe ZAPNUTÉ a je zelený, ste prihlásení do služby automatického obnovenia predplatného.

  Ak je posúvač v polohe VYPNUTÉ a je červený, vaše predplatné sa automaticky nebude obnovovať a platnosť ochrany uplynie na konci zaplateného obdobia.

Ako môžem aktivovať automatické obnovenie predplatného?

 1. Prihláste sa do účtu.

 2. Kliknite na svoje meno v pravom hornom rohu a potom na položku Moje predplatné.

 3. Vedľa aktívnej ochrany presuňte posúvač do polohy ZAPNUTÉ.

  Prečítajte si podmienky fakturácie a ak s nimi súhlasíte, kliknite na možnosť Súhlasím, pokračovať.

 4. Vyplňte svoje fakturačné údaje a aktivujte si automatické obnovenie alebo overte spôsob platby, ak je uložený vo vašom účte.

 5. Kliknite na ikonu Zapnúť automatické obnovenie.

  Pri najbližšom období obnovenia sa predplatné automaticky obnoví na ďalšie obdobie príslušného predplatného (ročné alebo mesačné).

Čo v prípade, že mi bolo účtované predplatné, ale ochrana nie je nainštalovaná?

 • Ak chcete používať produkt Norton, ktorého suma vám bola nedávno účtovaná, prihláste sa do svojho účtu a ochranu si stiahnite alebo nainštalujte. Podrobný postup nájdete v článku Stiahnutie produktu Norton LifeLock do zariadenia.

  Ak chcete získať refundáciu stiahnutej sumy za predplatné, kontaktujte oddelenie členských služieb a podpory. Upozorňujeme, že po zrušení obnovenia predplatného a refundácii prídete o ochranu, ktorú registrácia poskytuje.

Ako sa obnovenie predplatného účtuje?

 • Po aktivácii predplatného vám z vášho spôsobu fakturácie, ktorý je uložený v účte, budeme sťahovať sumu za obnovenie predplatného (mesačne alebo ročne) platnú v danom čase, až kým obnovenie nezrušíte.

  Ak sa vaše predplatné obnovuje ročne, pred stiahnutím príslušnej sumy vás (30 až 45 dní pred obnovením) informujeme e-mailom o cene a období, ako aj o ďalších podrobnostiach.

Ako môžem aktualizovať informácie o spôsobe platby?

 1. Prihláste sa do účtu.

 2. Kliknite na svoje meno v pravom hornom rohu a potom na položku Nastavenia automatického obnovenia.

 3. Informácie aktualizujte kliknutím na ikonu Upraviť na karte Fakturačné údaje.

 4. Kliknite na Uložiť.

  Po uložení zmien sa zobrazí správa Aktualizácia úspešná. Zároveň sa na vašu zaregistrovanú e-mailovú adresu odošle e-mail potvrdzujúci vykonané zmeny.

Čo ak bolo moje predplatné obnovené manuálne a poplatok sa strhol dvakrát?

Ako zruším automatické obnovenie predplatného?

 1. Prihláste sa do účtu.

 2. Kliknite na svoje meno v pravom hornom rohu a potom na položku Nastavenia automatického obnovenia.

 3. Vyhľadajte predplatné, ktoré chcete spravovať, a presuňte prepínač alebo posúvač do polohy VYPNUTÉ.

  Ak sa zdá, že automatické obnovenie vášho predplatného nie je zapnuté, skontrolujte, či nemáte zriadený iný účet s inou e-mailovou adresou.

 4. Z rozbaľovacej ponuky na stránke Automatické obnovenie (ak sa uplatňuje) vyberte dôvod a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Kliknite na Vypnúť.

  Platnosť ochrany po zrušení obnovenia uplynie v posledný deň zaplateného obdobia. Pred uplynutím platnosti vás vyzveme na obnovenie.

  Pre členov predplatného produktu Norton 360 s produktom LifeLock* alebo členov predplatného samostatného produktu LifeLock*:

  Po prvé, ak neobnovíte svoje predplatné, okamžite po jeho zrušení sa skončí váš nárok na obnovenie a ochranu v rámci balíka spoločnosti LifeLock Million Dollar Protection Package, pretože už nebudete mať súčasné členstvo predplatného produktu LifeLock. Upozorňujeme, že v rámci balíka spoločnosti LifeLock Million Dollar Protection Package sa poskytuje náhrada za ukradnuté prostriedky a krytie osobných výdavkov, pričom limity ich krytia siahajú do výšky

  25 000 dolárov pri verziách Standard/Basic/Select/Junior/Minor/Command Center,

  100 000 dolárov pri verziách Advantage/Ultimate/Senior,

  1 000 000 dolárov pri verzii Ultimate Plus.

  Balík Million Dollar Protection Package v prípade potreby poskytuje krytie za právnikov a expertov, ktorí pomáhajú pri riešení vášho prípadu, až do výšky 1 milióna dolárov. Výhody v súlade s hlavnými podmienkami vydáva spoločnosť United Special Insurance Company (State National Insurance Company, Inc. pre členov štátu New York) a zároveň poskytuje aj krytie. Zmluvné podmienky a vylúčenia sú k dispozícii na stránke LifeLock.com/legal.

  Ak by po zrušení obnovenia došlo k odcudzeniu identity, vyššie uvedené výhody sa na vás nebudú vzťahovať. Akékoľvek prebiehajúce úsilie na obnovenie, ktoré môže spoločnosť LifeLock vykonávať vo vašom mene, by sa zastavilo. Po druhé, prestali by ste dostávať upozornenia, ktoré by vás upozorňovali na možnú udalosť odcudzenia identity. Napokon, ak sa v budúcnosti rozhodnete zaregistrovať do služby Norton LifeLock, po opätovnej registrácii budete musieť znova zadať všetky svoje údaje na účely monitorovania a poskytnúť súhlas s podmienkami nanovo.

  * Ochrana pred krádežou identity LifeLock™ nie je dostupná vo všetkých krajinách.

Ako nájdem faktúru s poplatkami stiahnutými za automatické obnovenie?

 1. Prihláste sa do účtu.

 2. Kliknite na svoje meno v pravom hornom rohu a potom na položku Moje predplatné.

 3. Faktúru zobrazíte alebo vytlačíte kliknutím na možnosť Číslo objednávky na karte História objednávok.

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: kb20080417115558EN
Operačný systém: Windows, Mac OS X, Android, iOS
Naposledy zmenené: 01.10.2019