Iné produkty

Konfigurácia funkcií služby Ochrana proti krádeži v aplikácii Norton Mobile Security

Aplikáciu Norton Mobile Security môžete nakonfigurovať, pričom môžete povoliť alebo zakázať rôzne funkcie služby Ochrana proti krádeži vo svojom zariadení so systémom Android.

Konfigurácia funkcií služby Ochrana proti krádeži v zariadení so systémom Android

 1. Spustite Norton Mobile Security.

 2. Na spodku hlavnej obrazovky ťuknite na ikonu Zariadenie a ťuknite na Ochrana proti krádeži.

 3. Ťuknutím na možnosť Nastaviť spustíte nastavenie Správcu zariadenia.

  Ak ste už nastavili ochranu proti krádeži, prejdite na riadok 8, kde nájdete informácie o konfigurácii nastavení ochrany proti krádeži.

 4. Ťuknite na tlačidlo Aktivovať alebo Aktivovať aplikáciu správcu zariadenia na tomto zariadení, aby ste povolili Správcu zariadenia pre službu Norton Mobile Security.

 5. Ak je Lokalizačná služba vo vašom zariadení vypnutá, v okne nastavenia ochrany proti krádeži pri možnosti Vyhľadať ťuknite na položku Nastaviť.

 6. V nastaveniach funkcie Poloha presuňte posúvač vedľa možnosti Poloha do polohy Zapnuté.

 7. Ukončite nastavenia funkcie Poloha.

 8. Na zapnutie funkcie Bezpečnostné vymazanie údajov presuňte posúvač vedľa možnosti Bezpečnostné vymazanie údajov do polohy Zapnuté.

  Funkcia Bezpečnostné vymazanie údajov vymaže vaše údaje zo zariadenia po 10. neúspešných pokusoch o odomknutie.

 9. Na uzamknutie zariadenia pri odstránení alebo výmene karty SIM presuňte posúvač vedľa funkcie Zablokovanie karty SIM do polohy Zapnuté.

  Funkcia Zablokovanie karty SIM nefunguje so zariadeniami s dvomi kartami SIM.

 10. Ukončite aplikáciu Norton Mobile Security po dokončení aktualizácie nastavení služby Ochrana proti krádeži.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v78021963
Operačný systém: Android, iOS
Naposledy zmenené: 08.11.2019