Iné produkty

Ďalšie informácie o vysokej spotrebe batérie aplikácie Norton 360 alebo Norton Mobile Security pre iOS

Štatistiky o spotrebe batérie v nastaveniach systému iOS sa vypočítavajú pomocou algoritmu, ktorý zohľadňuje viacero faktorov vrátane spotreby rádiových alebo mobilných dát, ktoré niektorá z aplikácií využíva.

Ak je v aplikácii Norton 360 alebo Norton Mobile Security zapnutá Webová ochrana, sleduje celý prenos na internete, ktorý sa deje v zariadení. Keďže aplikácia Norton 360 alebo Norton Mobile Security sleduje každý sieťový paket z akejkoľvek aplikácie, ktorá má prístup na internet, systém iOS pripisuje celkový čas prístupu na internet tejto aplikácie aplikácii Norton 360 alebo Norton Mobile Security. Toto správanie vedie k neprimerane vysokej spotreby batérie, ktorá sa v štatistike spotreby batérie pripisuje aplikácii Norton 360 alebo Norton Mobile Security. Skutočná spotreba batérie aplikácie Norton 360 alebo Norton Mobile Security je však oveľa nižšia, ako sa uvádza.

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v129651410
Operačný systém: iOS
Naposledy zmenené: 17.02.2021