Iné produkty

Delete your Norton Password Manager vault

To reset your Norton Password Manager vault, you need to delete your existing vault. You can delete your vault from the Norton Password Manager browser extension or from the Norton product. Even if you uninstall your Norton product from your device, you can still continue to use your vault from other devices.

When you delete a vault, all of the Password Manager data that are stored in the vault is permanently removed. If you think that you may use your vault data at a later time, do not delete your vault.

To delete your Norton Password Manager vault, select one of the following:

I have Norton browser extension on Windows or Mac computer

 1. Open your browser.

 2. Click Norton Password Manager on the top-right corner of the browser.

 3. In the pop-up that appears, click Open vault.

 4. In the Unlock your vault window, type your vault password and click Open vault.

 5. Click the Norton Password Manager extension icon and click Vault.

 6. In the Norton Password Manager window, click the Settings icon to launch the Settings page.
 7. Click Delete Vault.

 8. Sign in to your account, if prompted.

 9. In the Delete vault page, click Yes, Delete vault.

I have Norton device security product

 1. Open your Norton device security product.

  If you see the My Norton window, next to Device Security, click Open.

 2. In the Norton product main window, double-click Internet Security, and then click Password Manager.

 3. In the Vault Closed window, type your password incorrectly for three times.

 4. Click the Click here link next to the Need to delete your Vault? option.

 5. In the Delete Vault window, click Yes, Delete my vault.

 6. In the warning dialog box, click Yes.

 7. Type your Norton account password to validate and click Sign In.

 8. In the confirmation window, click OK.

Video: How to permanently delete your Password Manager vault


Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v91952916
Operačný systém: Windows
Naposledy zmenené: 18.11.2021