Iné produkty

Vytvorenie zámky kódom PIN v mobilných zariadeniach

Aplikácia Norton Identity Safe poskytuje možnosť používať 4-ciferný kód PIN na prístup k trezoru z mobilných zariadení. Kód PIN umožňuje jednoduchý prístup k aplikácii Norton Identity Safe na mobilných zariadeniach. Po vytvorení kódu PIN nemusíte zadávať úplné heslo trezora aplikácie Norton Identity Safe. Namiesto toho je možné použiť kód PIN. Kód PIN je možné vytvoriť po prvotnom nastavení trezor pomocou hesla trezora.

Po vytvorení kódu PIN ho je možné hocikedy zmeniť alebo odstrániť. Ak chcete pridať dodatočné zabezpečenie, začiarknite možnosť Náhodne rozmiestniť klávesnicu pod položkou PRÍSTUP KÓDOM PIN , čím sa pri každom prihlasovaní do trezora zobrazí nová klávesnica.

Vytvorený kód PIN je špecifický pre dané zariadenie. Nie je možné použiť ten istý kód PIN na prihlásenie do trezora na viacerých zariadeniach. Ak napríklad vytvoríte kód PIN na zariadení so systémom Android, nie je možné použiť ten istý kód PIN na odblokovanie trezora na zariadení so systémom iOS alebo inom zariadení so systémom Android.

Vytvorenie kódu PIN

  1. V hlavnom okne ťuknite na  hlavné tlačidlo a potom na možnosť Nastavenia.

  2. Na stránke Nastavenia ťuknite na možnosť Trezor.

  3. Na stránke Trezor ťuknite na možnosť Vytvoriť kód PIN.

  4. Na stránke Vytvoriť kód PIN zadajte heslo svojho trezora a potom ťuknite na tlačidlo Odoslať.

  5. Na zobrazenej stránke zadajte 4-ciferný kód PIN pre svoj trezor.

  6. Opätovným zadaním 4-ciferného kódu PIN ho potvrďte. Po nastavení kódu PIN je možné na stránke trezora vidieť povolené nastavenia PRÍSTUP KÓDOM PIN.

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v90211831_identity_safe_standalone_1_sk_sk
Operačný systém: Windows
Naposledy zmenené: 28.09.2015