Iné produkty

Upraviť priradenie zariadenia na zariadení vášho dieťaťa

Aby ste mohli monitorovať online aktivity svojho dieťaťa, musíte priradiť zariadenie, ktoré každé dieťa používa. Na zmenu zariadenia alebo priradenia používateľského účtu zo zariadenia dieťaťa použite informácie uvedené nižšie. Ak dieťaťu zmeníte priradenie zariadenia alebo používateľského účtu, aplikácia Norton Family začne monitorovať dieťa na základe nového priradenia.

Používateľské kontá umožňujú niekoľkým ľuďom spoločne používať jeden počítač. Každý člen rodiny sa môže prihlásiť do systému Windows pomocou svojho vlastného mena používateľa a hesla. Každý používateľ môže mať potom svoje osobné nastavenia. Ak vaše deti používajú samostatné používateľské účty, v aplikácii Norton Family je možné monitorovať každé dieťa zvlášť.

Ak je na počítači len jedno používateľské konto, ide o konto správcu. Mali by ste vytvoriť štandardné používateľské konto pre každé dieťa, ktoré daný počítač používa. Tým zabezpečíte, že nespustia úlohy správcu, akou je napríklad vytváranie nových používateľských kont.

Ak si dieťa v systéme Windows vytvorí nový používateľský účet a s týmto účtom sa prihlási do počítača, aplikácia Norton Family nebude môcť monitorovať aktivitu dieťaťa. Ak chcete zabrániť vytvoreniu nového účtu v systéme Windows, musíte zaručiť, aby dieťa malo štandardný používateľský účet.

Ak má používateľský účet dieťaťa v systéme Windows oprávnenia správcu, musíte ho zmeniť na štandardný používateľský účet.

Zmena účtu správcu na štandardný účet v systéme Windows 10/8/7

  1. Otvorte Ovládací panel.

  2. Nastavte možnosť Zobraziť podľa na základe Kategórie.

  3. V časti Používateľské účty kliknite na položku Zmeniť typ účtu.

  4. V okne Správa účtov vyberte používateľské konto, ktoré chcete zmeniť.

  5. Kliknite na položku Zmeniť typ účtu.

  6. V okne Zmeniť typ účtu kliknite na položku Štandardný.

  7. Kliknite na položku Zmeniť typ účtu.

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v40467274
Operačný systém: Windows, Android, iOS
Naposledy zmenené: 19.06.2019