Iné produkty

O kategóriách webových lokalít

Symantec vyhodnocuje milióny webových lokalít z hľadiska obsahu a priraďuje kategórie ako napríklad Deti, Obsah pre dospelých alebo Násilie.

Máte možnosť obmedziť prístup k webovým kategóriám, ktorých obsah je pre vaše dieťa nevhodný. Predvolené nastavenia kategórií sú založené na veku dieťaťa, no môžete ich upravovať podľa potrieb vášho dieťaťa.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam webových kategórií a stručný popis každej kategórie:

Kategória

Popis

Potrat

Webové lokality, ktoré poskytujú informácie o potrate, prípadne argumenty v prospech neho alebo proti nemu, popisujú postupy pri potrate; ponúkajú pomoc pri zabezpečení potratu alebo pri vyhýbaní sa mu; alebo poskytuje svedectvá o fyzických, sociálnych, duševných alebo emocionálnych účinkoch alebo ich nedostatkoch v prípade potratu.

Reklama

Webové lokality, ktoré zobrazujú online reklamný obsah. Jednotlivé reklamy môžu siahať od zákonných obchodných reklám po reklamy s urážlivým obsahom.

Alkohol

Webové lokality, ktoré propagujú alebo ponúkajú na predaj alkoholické nápoje alebo prostriedky na ich vytvorenie; dodávajú receptúry alebo výbavu, alebo oslavujú či propagujú spotrebu alkoholu alebo opitosť.

Umenie

Webové lokality, ktoré zobrazujú alebo sa odvolávajú na predmety estetického charakteru. Takéto lokality môžu zahŕňať historické alebo súčasné umenie, nie však akty a nahotu. (Stránky, ktoré obsahujú akty a nahotu, sú zaradené do obsahu pre dospelých.)

Automobily

Webové lokality, ktoré predávajú, zobrazujú, obhajujú, skúmajú alebo popisujú automobilový trh alebo vozidlá.

Obchod

Webové lokality, ktoré poskytujú informácie o obchodných a finančných trhoch.

Počítačové hakerské útoky

Webové lokality, ktoré poskytujú prostriedky na realizáciu nezákonných alebo neoprávnených úkonov pomocou zručností v oblasti počítačového programovania.

Zločin

Webové lokality, ktoré zobrazujú alebo propagujú zločinecké schopnosti, poskytujú návod na ohrozenie alebo narušenie bezpečnosti majetku alebo súkromia ľudí, prípade popisujú, ako sa vyhnúť dodržiavaniu stanovených povinností a záväzkov.

Sekta

Webové lokality, ktoré uvádzajú alebo propagujú významné organizované moderné náboženské skupiny, ktoré tri alebo viaceré smerodajné zdroje označujú ako sekty. Zahŕňajú aj lokality, ktoré propagujú alebo ponúkajú spôsoby, poskytujú pokyny alebo iné zdroje na ovplyvnenie skutočných udalostí pomocou zaklínadiel, kliatob, magických síl alebo nadprirodzených bytostí.

Kybernetické šikanovanie

Webové lokality, ktoré umožňujú alebo napomáhajú pri šikane medzi deťmi. Príklady kybernetického šikanovania zahŕňajú odosielanie neprístojných videí, obrázkov a správ cez e-mail alebo iné lokality sociálnych sietí.

Diskusia a on-line interakcie

Webové lokality, ktoré poskytujú používateľom platformu na diskusiu, porovnávanie a prediskutovanie rôznych tém, ako je napríklad technika, hry, športy, móda a politika.

Drogy

Webové stránky, ktoré propagujú, ponúkajú, predávajú, dodávajú, podporujú alebo inak obhajujú rekreačné alebo nezákonné užívanie, pestovanie, výrobu alebo distribúciu drog, liekov, omamných rastlín alebo chemikálií a súvisiacu výbavu.

Zábava a hudba

Webové lokality, ktoré ponúkajú používateľom zábavnú hodnotu. Do tejto kategórie patria aj lokality internetových rádií.

Zdieľanie súborov

Webové lokality, ktoré ponúkajú alebo propagujú aplikácie na zdieľanie súborov.

Hazardné hry

Webové lokality, na ktorých môžu používatelia stávkovať alebo zúčastňovať sa online stávok (vrátane lotérií), získavať informácie, pomoc alebo odporúčania na uzatváranie stávok alebo prijímať pokyny, pomoc alebo inštruktáž o účasti na hazardných hrách.

Hry

Webové lokality, ktoré poskytujú prístup k online hrám s možnosťou hrať s protihráčom online. Tieto lokality nepodporujú stávkovanie.

Všeobecné

Webové lokality, ktoré zobrazujú témy všeobecného záujmu a môžu predstavovať bránu k širšej škále zdrojov a služieb. Môžu tu patriť aj lokality s dynamicky sa meniacim obsahom a možnosťou vytvoriť, zobraziť alebo ponúknuť prepojenia na obsah nevhodný pre deti.

Vláda

Webové lokality týkajúce sa vládnych subjektov, organizácií alebo funkcií.

Nenávisť

Webové lokality, ktoré obhajujú nepriateľstvo alebo agresiu voči jednotlivcovi alebo skupine na základe rasy, viery, pohlavia, národnosti, etnického pôvodu alebo inej nedobrovoľnej vlastnosti. Lokality, ktoré očierňujú iných alebo odôvodňujú nerovnosť na základe vyššie uvedených vlastností.

Zdravie

Webové lokality, ktoré sa týkajú všeobecnej kategórie ľudského zdravia. Táto kategória nezahŕňa témy týkajúce sa sexuálneho zdravia, ktoré sú zaradené do sexuálneho vzdelávania.

Hľadanie zamestnania

Webové lokality venované hľadaniu zamestnania, zoznamom pracovných miest, obnove výmen a náboru pracovných síl.

Deti

Webové lokality, ktoré poskytujú bezpečnú a zaujímavú skúsenosť s internetom deťom mladším ako 12 rokov.

Právo

Webové lokality, ktoré sa zaoberajú právnymi záležitosťami.

Spodná bielizeň

Webové lokality, ktoré môžu ponúkať na predaj spodnú bielizeň alebo plavky a môžu obsahovať galérie modeliek predvádzajúcich takéto odevy.

Obsah pre dospelých

Webové lokality, ktoré obsahujú sexuálne explicitné informácie, ktoré nie sú medicínskeho ani vedeckého charakteru. Patria tu aj lokality, ktoré obsahujú akty a nahotu. Akty a nahota znamenajú nepornografické obrázky, ktoré vkusne a umelecky zobrazujú nahé telo. Hlavným účelom lokalít s aktmi a nahotou nie je sexuálne vzrušenie.

Armáda

Webové lokality sponzorované agentúrami ozbrojených síl alebo vojenskými organizáciami.

Správy

Webové lokality, ktoré ponúkajú správy, názory a počasie. Takéto webové lokality zahŕňajú lokality sponzorované tlačovými a vizuálnymi médiami.

Online chatovanie

Webové lokality, ktoré umožňujú používateľom zhovárať sa online posielaním správ ľuďom na rovnakej lokalite v reálnom čase.

Zoznamovacie služby

Webové lokality, ktoré propagujú alebo poskytujú príležitosť jednotlivcom nadviazať romantické alebo sexuálne vzťahy alebo udržiavať ich.

Plagiátorstvo

Webové lokality, ktoré umožňujú deťom kopírovať texty, aby si mohli robiť domáce úlohy.

Politika

Webové lokality, ktoré ponúkajú komentár k politike akéhokoľvek typu alebo ju podporujú.

Pornografia

Webové lokality, ktoré obsahujú sexuálne explicitný materiál určený na sexuálne vzrušenie alebo s lascívnym obsahom.

Referencie/vzdelávanie

Webové lokality, ktorých primárnym cieľom je poskytovať vzdelávacie obohatenie.

Náboženstvo

Webové lokality venované jednému alebo viacerým náboženstvám alebo popisujúce jedno prípadne viaceré náboženstvá.

Hľadať

Webové lokality, ktoré podporujú vyhľadávanie na internete, spravodajské skupiny alebo indexy a adresáre.

Sexuálne vzdelávanie

Webové lokality, ktoré obsahujú informácie o rozmnožovaní a sexuálnom vývoji, pohlavne prenášaných chorobách, antikoncepcii, bezpečných sexuálnych praktikách a sexualite.

Nakupovanie

Webové lokality, ktoré poskytujú možnosť nakupovať tovary alebo materiály online.

Sociálna sieť

Webové lokality, ktoré umožňujú používateľom vytvoriť a udržiavať online vzťahy s inými osobami na internete, vrátane lokalít nasledujúceho typu:

  • Blogy : webové lokality, ktoré slúžia ako verejne dostupný osobný denník jednotlivcov.

  • Fóra : webové lokality, ktoré poskytujú webové aplikácie umožňujúce používateľom zúčastniť sa diskusií na množstvo tém často v spojení s online komunitami.

  • Služby hosťovania : webové lokality, ktoré poskytujú jednotlivcom a organizáciám online systémy na ukladanie informácií, obrázkov, videí alebo akéhokoľvek obsahu dostupného na internete.

  • Virtuálne komunity : webové lokality, ktoré ponúkajú rôzne nástroje a mechanizmy umožňujúce skupine ľudí komunikovať a vzájomne sa ovplyvňovať na internete.

Športy

Webové lokality, ktoré sú venované profesionálnym a amatérskym športom a športovým podujatiam.

Samovražda

Webové lokality, ktoré ponúkajú, propagujú alebo obhajujú návrhy, návody alebo opisy toho, ako spáchať samovraždu.

Technika

Webové lokality, ktoré predávajú, zobrazujú, obhajujú, skúmajú alebo popisujú informácie o technických odboroch.

Tabak

Webové lokality, ktoré podporujú, propagujú, ponúkajú na predaj alebo inak presviedčajú k spotrebe tabaku.

Cestovanie

Webové lokality, ktoré sú venované osobnému plánovaniu ciest, dovolenkám, prenájmu áut, ubytovaniu, výletným plavbám a turistickým skupinám.

Nezaradené

Tisíce webových lokalít, ktoré vznikajú každý deň. Tieto webové lokality sú analyzované a zoskupované do rôznych kategórií. Nezaradené webové lokality predstavujú lokality, ktoré ešte nie sú zanalyzované a zaradené.

Násilie

Webové lokality zobrazujúce grafické násilie spočívajúce v spôsobovaní bolesti alebo zranení. Ide o lokality, ktoré obhajujú fyzické ublíženie ľuďom alebo poškodenie ich majetku alebo poskytujú návod na ich spôsobenie použitím zbraní, výbušnín, zlomyseľnosťou, roztrhaním, mučením, veľkým krviprelievaním, sadizmom alebo inými typmi prílišného násilia.

Zbrane

Webové lokality, ktoré predávajú, zobrazujú, obhajujú, preverujú alebo popisujú zbrane, ako sú napríklad pušky, nože a pomôcky na bojové umenia, alebo poskytujú informácie o ich používaní, príslušenstve alebo iných úpravách.

Webová pošta

Webové stránky, ktoré poskytujú bezplatné internetové služby elektronickej pošty a ktoré sú dostupné prostredníctvom akéhokoľvek internetového prehliadača.

Webové proxy

Webové lokality, ktoré umožňujú načítať internetový obsah v mene používateľa so zámerom skryť identitu tohto používateľa pred serverom s obsahom alebo skryť zdroj obsahu pred softvérom filtrujúcim obsah.

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v40464522
Operačný systém: Windows, Android, iOS
Naposledy zmenené: 10.07.2019