Iné produkty

Zabránenie dieťaťu vytvárať nové používateľské účty v zariadeniach so systémom Android 8.0 alebo s novšou verziou

Postupujte podľa nižšie uvedených krokov a zabráňte deťom, aby odstránili dohľad v aplikácii Norton Family v zariadeniach so systémom Android 8.0 alebo s novšou verziou.

Toto je všeobecný postup a v závislosti od verzie operačného systému Android sa môže líšiť.

Nastavenie ochrany heslom alebo kódom PIN v profile majiteľa

 
 1. Otvorte zariadenie dieťaťa a ťuknite na ikonu Nastavenia.

 2. V časti osobné ťuknite na možnosť Zabezpečenie.

 3. V časti Zabezpečenie obrazovky ťuknite na možnosť Obrazovka uzamknutia alebo Uzamknutie obrazovky.

 4. Ťuknite na spôsob uzamknutia, ktorý chcete použiť.

  Na ochranu kódom PIN ťuknite na možnosť PIN a vyberte štvorčíselný kód PIN.

  Na ochranu heslom ťuknite na možnosť Heslo a vyberte heslo.

Odstránenie všetkých existujúcich profilov hostí

 

Odstránenie hosťovského účtu trvale vymaže všetky jeho údaje vrátane stiahnutých súborov a obrázkov, ktoré boli vytvorené v hosťovskom režime.

 
 1. Potiahnite lištu s oznámeniami smerom nadol a dvakrát ťuknite na ikonu profilu v hornom pravom roku obrazovky.

 2. Ťuknite na možnosť Hosť, aby ste sa prepli do hosťovského profilu.

 3. Potiahnite lištu s oznámeniami smerom nadol a ťuknite na ikonu profilu v hornom pravom roku obrazovky.

 4. Ťuknite na možnosť Odstrániť hosťa a potom na možnosť Odstrániť, aby ste potvrdili vymazanie.

 5. Vaše zariadenie sa prepne späť na profil majiteľa.

 6. Potiahnite lištu s oznámeniami smerom nadol a ťuknite na ikonu profilu v hornom pravom roku obrazovky.

 7. Ťuknite na možnosť Viac nastavení a potom na ikonu Ponuka.

 8. Zrušte výber možnosti Pridať používateľov, keď je zariadenie zamknuté, aby ste predišli vytvoreniu nového účtu.

Vytvorenie nového používateľského profilu pre deti

 
 1. Potiahnite lištu s oznámeniami smerom nadol a dvakrát ťuknite na ikonu profilu v hornom pravom roku obrazovky.

 2. Ťuknite na možnosť Viac nastavení a potom na možnosť Pridať používateľa alebo profil.

 3. Ťuknite na možnosť OK na potvrdenie vytvorenia nového používateľského profilu.

 4. Ťuknite na možnosť Nastaviť teraz na vytvorenie nového priestoru pre Vaše dieťa.

 5. Zadajte meno dieťaťa a ostatné informácie na dokončenie nastavenia.

 6. Inštalujte aplikáciu Norton Family na tomto detskom profile. Ďalšie informácie nájdete v článku Začíname používať aplikáciu Norton Family.

 7. Ťuknite na možnosť Nastavenia > Používatelia, potom na tlačidlo ozubeného kolieska a posuňte prepínač Povoliť volania a správy SMS doprava. Táto možnosť povolí vášmu dieťaťu telefonovať zo zariadenia a posielať a prijímať správy.

 8. Ťuknite na možnosť Povoliť volania a správy SMS.

 9. Postupujte podľa pokynov v KROKU 1 a požiadajte dieťa, aby si vybralo kód PIN alebo heslo na svoj profil.

 10. Uvedený krok zopakujte, ak chcete pridať ďalšie detské profily.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v128562099
Operačný systém: Android
Naposledy zmenené: 01.12.2021