Iné produkty

Nastavenie funkcie okamžitého uzamknutia a kódu PIN

Okamžité uzamknutie je funkcia, ktorá umožňuje obmedziť deťom používať zariadenia, ktoré sú online. Spôsob fungovania závisí od typu zariadenia vášho dieťaťa. Keď sa okamžité uzamknutie aktivuje, ikona zámku v profile vášho dieťaťa očervenie.

Kód PIN dieťaťu v núdzových prípadoch umožňuje odomknúť svoje zariadenie Android, aj keď uplynul časový limit. Ten istý kód PIN sa používa aj pre funkciu okamžitého uzamknutia.

Môžete sa prihlásiť do služby Norton alebo použite aplikáciu na rodičovskú kontrolu Norton Family na zapnutie alebo vypnutie funkcie okamžitého uzamknutia a nastavenie kódu PIN.

Na webovej lokalite Norton

Zariadenia Windows a Android

Ak chcete funkciu okamžitého uzamknutia používať na zariadeniach so systémom Windows a Android, musíte nastaviť kód PIN. Po aktivácii zostanú zariadenia úplne uzamknuté až dovtedy, kým ich neodomknete alebo svojmu dieťaťu nepoviete, aký je kód PIN na odomknutie. Počas tohto obdobia môže však vaše dieťa prijímať hovory od kohokoľvek, ale telefonovať len povoleným kontaktom, ktoré ste nastavili.

 1. Prihláste sa do svojho účtu.

 2. Vyberte dieťa, ktorého zariadenia chcete zamknúť.

 3. Kliknutím na symbol .
 4. Ak je okno kódu PIN sivé, posuňte prepínač do polohy Zap..

  Ak kód PIN vypnete, okamžité uzamknutie nebude možné použiť.

 5. Ak s kódom PIN súhlasíte, kliknite na možnosť Zamknúť, čím zapnete okamžité uzamknutie. Kód PIN môžete v prípade potreby zmeniť nasledujúcim spôsobom.

 6. Súčasný kód PIN zobrazíte kliknutím na symbol . Ak chcete kód PIN zmeniť, kliknite na možnosť Upraviť, zadajte nový 4-miestny kód PIN a potom kliknite na tlačidloUložiť.
 7. V okne Núdzové kontakty kliknite na možnosť Spravovať, pridajte núdzový kontakt a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Do zoznamu povolených kontaktov môžete pridať maximálne šesť kontaktov. Toto okno uvidíte len vtedy, ak je vaše dieťa v spojení so zariadením s operačným systémom Android, schopným telefonovať.

 8. Kliknite na Zamknúť.

 9. Ak chcete zariadenia odomknúť, kliknite na symbol v profile dieťaťa znovu a potom kliknite na možnosť Odomknúť.

  Kód PIN môže na odomknutie zariadenia použiť aj dieťa samotné.

Zariadenia iOS

V zariadeniach iOS je funkcia Okamžitého uzamknutia podmienená nainštalovaním profilu. Na zariadeniach so systémom iOS funkcia okamžitého uzamknutia iba skryje nainštalované aplikácie vrátane aplikácie Norton Family spolu s predvolenými aplikáciami, akými sú Safari, iTunes Store, App Store a Fotoaparát. K úplnému uzamknutiu zariadenia iOS dieťaťa nedôjde.

 1. Prihláste sa do svojho účtu.

 2. Vyberte dieťa, ktorého zariadenia chcete zamknúť.

 3. Kliknutím na symbol .
 4. Ak sa vám zobrazia možnosti PINNúdzové kontakty, postupujte nasledovne. Inak prejdite na krok č. 4:

  V prípade, že sa vo vašom účte vyskytujú len zariadenia iOS, tieto možnosti sa vám nezobrazia.

  • Ak je okno kódu PIN sivé, posuňte prepínač do polohy Zap..

   Funkciu okamžitého uzamknutia nie je možné použiť, ak je deaktivovaný PIN a nie sú pridané núdzové kontakty.

  • Ak s kódom PIN a núdzovými kontaktmi súhlasíte, kliknite na možnosť Zamknúť, čím zapnete okamžité uzamknutie.

  • Ak chcete kód PIN a núdzové kontakty zmeniť, môžete tak urobiť podľa pokynov nižšie. Potom kliknite na možnosť Zamknúť.

   • Súčasný kód PIN zobrazíte kliknutím na symbol . Ak chcete kód PIN zmeniť, kliknite na možnosť Upraviť, zadajte nový 4-miestny kód PIN a potom kliknite na tlačidloUložiť.
   • V okne Núdzové kontakty kliknite na možnosť Spravovať, pridajte núdzový kontakt a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

   Do zoznamu povolených kontaktov môžete pridať maximálne šesť kontaktov. Toto okno uvidíte len vtedy, ak je vaše dieťa v spojení so zariadením s operačným systémom Android, schopným telefonovať.

 5. Kliknite na Zamknúť.

 6. Ak chcete zariadenia odomknúť, kliknite na symbol v profile dieťaťa znovu a potom kliknite na možnosť Odomknúť.

  Dieťa nemôže kód PIN použiť na odomknutie zariadenia so systémom iOS.

  Po odomknutí zariadenia iOS vášho dieťaťa sa nainštalované aplikácie zoradia podľa abecedy. Povedzte mu, že ide o bežné správanie a žiadne z aplikácií nebola vymazaná. Odporučte dieťaťu, aby na zoskupenie aplikácii nepoužívalo priečinky.

  Pred uzamknutím

  Po uzamknutí

Aplikácia Norton Family pre Android alebo iOS

 1. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Otvorte aplikáciu na rodičovskú kontrolu Norton Family v režime rodiča.

  • Otvorte aplikáciu Norton Family pre rodičov v zariadení so systémom iOS.

 2. Prejdite na dieťa, ktoré chcete spravovať.

 3. Ak chcete zamknúť všetky zariadenia dieťaťa, vedľa okamžitého uzamknutia ťuknite na a postupujte nasledovne:
  • Ak s kódom PIN a núdzovými kontaktmi súhlasíte, ťuknite na možnosť Zamknúť, čím zapnete okamžité uzamknutie.

  • Ak je deaktivovaný PIN, klepnite a aktivujte ho. Súčasný kód PIN zobrazíte ťuknutím na symbol .

   Funkciu okamžitého uzamknutia nie je možné použiť, ak je deaktivovaný PIN a nie sú pridané núdzové kontakty.

  • Ak PIN nie je nastavený, aktivujte ho a potom zadajte štvormiestny kód PIN podľa vlastného výberu.

  • Ťuknite na núdzové kontakty a na možnosť Pridať číslo alebo symbol ak chcete pridať núdzový kontakt.
 4. Ak chcete odomknúť všetky zariadenia dieťaťa, vedľa možnosti Okamžité uzamknutie ťuknite na symbol > Odomknutie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v128027590
Operačný systém: Android;Windows;iOS
Naposledy zmenené: 06.09.2023