Iné produkty

Pridať zariadenie do účtu Norton Family

Aby ste mohli monitorovať online aktivity dieťaťa, je potrebné nainštalovať Norton Family do zariadenia a potom toto zariadenie priradiť k dieťaťu. Ak ide o počítač so systémom Windows, treba určiť používateľský účet, s ktorým sa dieťa do počítača prihlasuje. Ak vaše deti používajú jeden počítač, vytvorte samostatný používateľský účet pre každé dieťa. Tým aplikácii Norton Family umožníte monitorovať každé dieťa zvlášť a nastaviť pravidlá domácnosti podľa veku každého z detí.

Zariadenie môžete kedykoľvek pridať tak, že sa zo zariadenia, do ktorého chcete nainštalovať aplikáciu Norton Family, prihlásite do svojho účtu. Ak nepoužívate zariadenie dieťaťa, https://family.norton.com/web/app#/deviceprihláste sa do účtu z akéhokoľvek zariadenia s prístupom na internet a pošlite si odkaz na stiahnutie e-mailom. Otvorte tento odkaz v zariadení, na ktoré chcete nainštalovať aplikáciu Norton Family a postupujte podľa pokynov v nasledujúcej časti.

Pridanie počítača Windows

 1. Prihláste sa do vášhoúčtu.

 2. Vyberte dieťa, ku ktorému chcete pridať a priradiť zariadenie.

 3. Kliknite na možnosť Pridať zariadenie.

 4. Vyberte možnosť Windows a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete pridať toto zariadenie k vášmu účtu, zvoľte možnosť Áno a potom kliknite na Stiahnuť aplikáciu Norton Family.

  • Ak zariadenie dieťaťa nepoužívate, vyberte možnosť Nie, kliknite na Odoslať e-mailový odkaz na stiahnutie a zadajte e-mailovú adresu, na ktorú vám bude e-mailom zaslaný odkaz na stiahnutie. Otvorte toto prepojenie na zariadení, na ktoré chcete nainštalovať Norton Family.

 6. Kliknite na prevzatý inštalačný súbor alebo ho spustite.

  Správca sťahovania Norton automaticky nainštaluje Norton Family na zariadenie.

 7. Prečítajte si licenčnú zmluvu s používateľom a ďalšie zásady spoločnosti a potom kliknite na možnosť Súhlasím, inštalovať.

  Zariadenie sa automaticky priradí k vášmu účtu.

 8. Kliknite na možnosť Pokračovať a ak sa zobrazí výzva, prihláste sa pomocou poverení do účtu.

 9. V okne Upraviť účty kliknite na možnosť Upraviť hneď vedľa dieťaťa, ktorého chcete priradiť k tomuto zariadeniu.

 10. Kliknite na položku Prihlasuje sa ako a zvoľte účet, ktorý dieťa používa na prihlásenie v tomto zariadení. Ak dieťa používa viacero používateľských účtov, vyberte dieťa vo všetkých týchto používateľských účtoch.

 11. Kliknite na položky Uložiť > OK.

Pridanie zariadenia Android

 1. Prejdite do aplikácie Google Play a vyhľadajte aplikáciu na rodičovskú kontrolu Norton Family.

 2. Ťuknite na možnosť Inštalovať.

 3. Otvorte aplikáciu Norton Family na rodičovskú kontrolu.

 4. Prečítajte si licenčnú zmluvu spoločnosti Norton a ostatné zásady spoločnosti a potom ťuknite na Pokračovať > Začíname.

 5. Prihláste sa pomocou poverení k účtu.

 6. Ťuknite na možnosť Zariadenie dieťaťa, aby ste sa dostali do režimu dieťaťa a potom na možnosť Pokračovať.

  Režim Dieťa umožňuje pridať dieťa a priradiť pravidlá domácnosti tomuto zariadeniu.

 7. Ak chcete pridať dieťa, postupujte takto:

  • Ťuknite na možnosť Pridať dieťa a v okne Vytvoriť profil zadajte meno dieťaťa a podľa veku vášho dieťaťa vyberte úroveň obmedzenia.

   Aplikácia Norton Family nastaví predvolené pravidlá domácnosti podľa úrovne obmedzenia, ktorú zvolíte. Pravidlá domácnosti môžete zobraziť a kedykoľvek ich zmeniť.

  • Obrázok avatara pre profil svojho dieťaťa zvoľte ťuknutím na obrázok avatara. Pre profil dieťaťa je možné zvoliť obrázok z galérie alebo vytvoriť okamžitú fotografiu.

  • Ťuknite na tlačidlo Vytvoriť.

  • Ak chcete zariadenie priradiť k tomuto dieťaťu, ťuknite na možnosť Hotovo alebo stránku opustite ťuknutím na možnosť Späť.

 8. Vyberte dieťa, ku ktorému chcete priradiť toto zariadenie, zariadenie pomenujte tak, aby ste ho vedeli identifikovať, a ťuknite na možnosť Hotovo.

 9. Ak chcete spustiť sledovanie tohto zariadenia, povoľte jednotlivé žiadosti o povolenie pre Norton Family.

  Norton Family vyžaduje povolenie aplikácie na dohľad nad časom, dohľad nad aplikáciou a ďalšie funkcie, ktoré umožňujú a monitorujú aktivity vášho dieťaťa. Ďalšie informácie nájdete v článku Používanie rodičovskej kontroly v rámci Norton Family v zariadeniach Android.

 10. Ťuknite na možnosť Správca zariadenia a potom na položku Aktivovať, aby vaše dieťa nemohlo aplikáciu Norton Family odinštalovať bez vášho súhlasu.

 11. Ťuknite na položku Dostupnosť a službu zapnite ťuknutím na možnosť Služba dostupnosti Norton Family.

 12. Ťuknite na možnosť Používateľský prístup aplikácie, zo zoznamu vyberte aplikáciu Norton Family a potom ťuknite na Povoliť používateľský prístup.

 13. Keď sa pri všetkých požadovaných povoleniach zobrazí zelený symbol, kliknite na tlačidlo Pokračovať.

Ak sa do účtu Norton Family prihlasujete pomocou účtu Google, po dokončení nastavenia Norton Family sa v prehliadači odhláste z účtu Google.

Pridanie zariadenia iOS

 1. Prejdite do obchodu App Store a vyhľadajte aplikáciu Norton Family Companion.

 2. Aplikáciu si stiahnite a nainštalujte.

 3. Po inštalácii aplikáciu otvorte.

 4. Ťuknite na možnosť Povoliť, aby ste dostávali upozornenia od aplikácie Norton Family.

 5. Prečítajte si licenčnú zmluvu spoločnosti Norton a ostatné zásady spoločnosti a potom ťuknite na Pokračovať.

 6. Prihláste sa pomocou poverení k účtu.

 7. Vyberte dieťa, ku ktorému chcete priradiť toto zariadenie, a priraďte zariadeniu názov, ktorý vám ho pomôže identifikovať. Ak chcete pridať dieťa, prihláste sa na webovej lokalite Norton.

 8. Ťuknite na položku Priradiť.

 9. Ťuknite na Inštalovať VPN a postupujte podľa pokynov na obrazovke. VPN sa vyžaduje na monitorovanie alebo blokovanie webových aktivít vášho dieťaťa, ktoré vykonáva pomocou iných aplikácií ako prehliadača Norton Family.

 10. Ak chcete spustiť sledovanie tohto zariadenia, povoľte jednotlivé žiadosti o povolenie pre Norton Family.

 11. Ťuknite na možnosť Inštalovať profil a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Aby okamžité uzamknutie, dohľad na časom používania a ďalšie funkcie na zariadení dieťaťa fungovali, musíte nainštalovať profil.

 12. Ak chcete nastaviť obmedzenia, postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ďalšie informácie nájdete v článku Nastavenie aplikácie Norton Family v zariadení iPhone alebo iPad dieťaťa.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v127107792
Operačný systém: windows,android,ios
Naposledy zmenené: 06.09.2023