Iné produkty

Úprava profilu dieťaťa

Norton Family uplatňuje pravidlá domácnosti a chráni osobné údaje dieťaťa na základe profilu, ktorý pre dieťa nastavíte. Na stránke nastavení profilu dieťaťa môžete aktualizovať osobné údaje dieťaťa, upraviť priradenia zariadenia a zmeniť predvolené nastavenia oznámení o aktivite. Profil dieťaťa môžete kedykoľvek upraviť na webovej lokalite Norton alebo v aplikácii Norton Family pre rodičov.

Doručovanie oznámení zahŕňa upozornenia a informácie zobrazované na vašom mobilnom zariadení, keď vaše dieťa nedodrží pravidlá domácnosti. Aby ste mohli hneď reagovať na činnosť dieťaťa, a zabezpečiť tak ochranu detí. Aby sa vám doručovali oznámenia, je potrebné nainštalovať aplikáciu ProductName pre rodičov. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť doručovanie oznámení a zvoliť, aký druh oznámení chcete zobrazovať, postupujte podľa nižšie uvedených informácií.

Zoznam činností, ktoré sa zaraďujú do kategórie kritických oznámení:

 • dieťa zasahuje do nastavenia času zariadenia a ďalších nastavení,

 • dieťa žiada prístup k zablokovanej webovej lokalite,

 • dieťa odomkne zariadenie pomocou kódu PIN počas zakázaného času alebo v čase, keď je funkcia okamžitého uzamknutia aktívna,

 • aplikácia ProductName prestala fungovať alebo ju dieťa odinštalovalo zo svojho zariadenia,

 • dieťa získalo prístup do zariadenia počas zakázaného času,

 • dieťa inštaluje do svojho zariadenia aplikácie.

Zoznam činností, ktoré sa zaraďujú do kategórie ďalších oznámení:

 • dieťa navštívi blokovanú lokalitu,

 • dieťa odinštaluje aplikáciu zo svojho mobilného zariadenia.

Zapnutie alebo vypnutie doručovania oznámení

 1. Prihláste sa do účtu Norton.

 2. Vyberte profil dieťaťa, ktoré chcete spravovať.

 3. Kliknite na položku Zobraziť profil.

 4. V časti Oznámenia rodičovskej aplikácie vykonajte nasledovné:

  • Ak chcete zapnúť alebo vypnúť doručovanie oznámení, presuňte posúvač zapnutia/vypnutia do polohy Zap. alebo Vyp..

  • Vyberte typ oznámení, ktoré chcete prijímať. Môžete vybrať možnosť kritické oznámenia, ďalšie oznámenia alebo obe možnosti.

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v127089842
Operačný systém: Windows, Android, iOS
Naposledy zmenené: 10.07.2019