Iné produkty

Ako dieťa uskutoční alebo prijme hovor, keď je zariadenie zamknuté?

Zariadenie vášho dieťaťa sa uzamkne, keď zapnete funkciu okamžitého uzamknutia alebo po dosiahnutí časového limitu na používanie zariadenia. Po uzamknutí zariadenia vaše dieťa nemôže používať žiadnu z nainštalovaných aplikácií a môže volať iba povoleným kontaktom, ako aj prijímať hovory len od nich. Nižšie uvádzame informácie o tom, ako sa môžu vaše deti v takejto situácii obrátiť na povolené kontakty.

  1. Použite jeden z týchto postupov:

    • Na obrazovke zablokovania zariadenia ťuknite na položku Povolené kontakty.

    • Otvorte aplikáciu Norton Family, ťuknite na symbol a potom ťuknite na položku Povolené kontakty.

  2. Na obrazovke povolených kontaktov ťuknite na kontakt, ktorému chcete zavolať.

  3. Keď dieťa volá povolenému kontaktu z obrazovky zablokovania, môže si všimnúť, že aplikácia na telefonovanie je zablokovaná. Hovor však prebieha a je možné ho vidieť v časti oznámení, ako je zobrazené nižšie.

V prípade potreby môže dieťa zariadenie odblokovať pomocou kódu PIN, ktorý ste nastavili. Ak chcete kód PIN zobraziť, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Pozrite si PIN pomocou webovej likality Norton

  1. Prihláste sa do účtu Norton.

  2. Kliknite na dieťa, ktoré chcete spravovať.

  3. Na dlaždici ČAS kliknite na symbol a potom kliknite na symbol v okne PIN.

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v126962008_nortonfamily_help_sk_sk
Operačný systém: Windows, Android, iOS
Naposledy zmenené: 19.11.2018