Iné produkty

Používanie rodičovskej kontroly v rámci Norton Family v zariadeniach Android

Zabránenie vytvoreniu nového používateľského účtu

V zariadeniach s operačným systémom Android 8.0 a s novšou verziou môžete nastaviť viacero používateľských účtov. vrátane účtu vlastníka profilu, používateľského účtu a účtu hosťa. Predvolene je v týchto zariadeniach nastavený účet vlastníka profilu. V prípade potreby v nich môžete vytvoriť nový používateľský alebo účet hosťa, a zdieľať tak zariadenie s ostatnými používateľmi.
Ak tieto zariadenia používajú vaše deti, ich aktivity sa monitorujú len pri nainštalovanej službe Norton Family na účte, ktorým sa na zariadenie prihlasujú. Okrem toho, ak deti na prihlásenie sa na zariadenie používajú účet majiteľa profilu, môžu si ľahko vytvoriť nový používateľský alebo hosťovský účet a prepnúť sa na tieto účty, aby pokračovali vo svojich online aktivitách. V takomto prípade aplikácia Norton Family nedokáže monitorovať ich aktivity, keďže je inštalovaná iba na účte majiteľa profilu.
Ak sa zariadenie dieťaťa inovuje na operačný systém Android 8.0 alebo vyššiu verziu, získate účet vlastníka profilu a všetky inštalované aplikácie vrátane služby Norton Family budú jeho súčasťou. Preto je potrebné, aby ste nainštalovali aplikáciu Norton Family na používateľský účet, ktorým sa dieťa prihlasuje do zariadenia, a zabránili tak dieťaťu vytvoriť nový používateľský účet vrátane účtu hosťa. Ďalšie informácie nájdete v časti Zabránenie dieťaťu vytvárať nové používateľské účty v zariadeniach so systémom Android 8.0 alebo s novšou verziou.

Kontrola, či sú povolenia aplikácií zapnuté

Aby dieťa nemohlo ochranu Norton Family obísť, aplikácia v zariadení dieťaťa vyžaduje udelenie určitých povolení pre aplikácie. Pred tým, ako dieťaťu zariadenie odovzdáte, zapnite potrebné povolenia. Upozorníme vás v prípade, že dieťa povolenia vypne aj v prípade, že ich vypne samotné zariadenie. Pre nepretržitú ochranu potrebné povolenia znova zapnite.
Norton Family vyžaduje povolenia:
správcu zariadenia, dostupnosť, prístup k používaniu aplikácií, zobrazenie nad ostatnými aplikáciami, poloha a telefón.

Zapnite povolenia aplikácie

Ak aplikáciu pár mesiacov nepoužívate, povolenia v systéme Android 11 alebo vo vyššej verzii budú zrušené. Môžete to zmeniť klepnutím na možnosť Prejsť do nastavení a na Povolenia aplikácií.

 1. Aplikáciu na rodičovskú kontrolu Norton Family otvorte v zariadení dieťaťa.
 2. Ťuknite na ikonu profilu a potom na možnosť Povolenia.
 3. Na obrazovke Povolenia zapnite povolenia, ktoré sú označené červeným výstražným upozornením
  • Správca zariadenia: vyžaduje sa, ak chcete dieťaťu znemožniť odinštalovanie aplikácie Norton Family bez vášho súhlasu.
   Ťuknite na povolenie a následne na možnosť Aktivovať túto aplikáciu pre správu zariadenia.
  • Prístup k používaniu aplikácií: vyžaduje sa pre správne fungovanie dohľadu nad časom používania a dohľadu nad aplikáciami.
   Ťuknite na povolenie a následne na možnosť Norton Family. Na obrazovke Prístup k používaniu zapnite možnosť Povoliť prístup k používaniu.
  • Poloha: vyžaduje sa pri sledovaní polohy dieťaťa.
   V závislosti od verzie operačného systému Android vo vašom zariadení kliknite na jednu z nasledujúcich možností:
   • V prípade zariadenia so systémom Android 10.x a s nižšími verziami: Klepnite na Poloha a potom na možnosť Povoliť stále.
   • V prípade zariadenia Android 11.x alebo vyššej verzie: Klepnite na Poloha > Povoliť stále.
    Na stránke Informácie o aplikácii klepnite na Povolenia > Poloha a potom vyberte možnosť Povoliť stále.
  • Zobrazenie nad aplikáciami: umožňuje vám blokovať aplikácie, o ktorých si myslíte, že sú vo veku vášho dieťaťa nevhodné.
   Ťuknite na povolenie a zapnite možnosť Povoliť zobrazenie nad ostatnými aplikáciami.
  • Dostupnosť: vyžaduje sa na pokročilé monitorovanie aktivít vášho dieťaťa na internete a zabránenie neoprávnenému odinštalovaniu aplikácie na rodičovskú kontrolu Norton Family.
   Ťuknite na povolenie a zapnite možnosť Služba dostupnosti Norton Family.
   Uistite sa, že odkaz Služba na zjednodušenie ovládania Norton Family je vždy VYPNUTÝ.
  • Telefón: umožňuje dieťaťu telefonovať núdzovým kontaktom počas zakázaného času alebo okamžitého uzamknutia.
   Ťuknite na povolenie a povoľte aplikácii Norton Family prístup ku kontaktom v telefóne.
  • Oznámenie: Dieťa bude môcť dostávať oznámenia týkajúce sa aktualizácie pravidiel domácnosti.
   Ťuknite na povolenie a povoľte aplikácii Norton Family prijímať upozornenia.

Konfigurácia nastavení v zariadení Redmi

 1. Prejdite do aplikácie Nastavenia a potom klepnite na možnosť Aplikácie > Oprávnenia > Iné oprávnenia.
 2. Vyhľadajte aplikáciu Norton Family a zapnite ju klepnutím na možnosť Otvárať nové okná a ponechať aplikáciu zapnutú na pozadí.

Blokovanie aplikácie Nastavenia

Na vykonávanie dohľadu nad aplikáciou a časom používania musia byť niektoré možnosti v aplikácii Nastavenia vždy zapnuté. Požiadajte svoje dieťa, aby tieto možnosti nevypínalo. Ak vaše dieťa má aj naďalej prístup k aplikácii Nastavenia a môže tieto možnosti vypnúť, uzamknite aplikáciu Nastavenia na webovej stránke Norton alebo v aplikácii Norton Family na rodičovskú kontrolu v zariadeniach Android.
Ak chcete znova povoliť aplikáciu Nastavenia, postupujte rovnako, ako je uvedené nižšie, ale vypnite blokovanie.

Na webovej lokalite Norton

 1. Prihláste sa do svojho účtu
 2. Vyberte dieťa, pre ktoré chcete nastaviť dohľad nad mobilnými aplikáciami.
 3. Ak je Dohľad nad používaním aplikácií vypnutý, zapnite ho posunutímprepínača na možnosť Zap.
 4. Ak chcete zobraziť alebo upraviť pravidlá domácnosti pre dohľad nad používaním aplikácií, kliknite na ikonu nastavení .
 5. Na karte Pravidlá domácnosti vedľa položky Nastavenia posuňte posúvač a zablokujte aplikáciu.
 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Použitie aplikácie na rodičovskú kontrolu Norton Family pre systém Android

 1. Prihláste sa do aplikácie Norton Family v režime rodiča.
 2. Ťuknite na dieťa, ktoré chcete spravovať.
 3. Prejdite na kartu Pravidlá.
 4. Pod položkou Aktivity ťuknite na možnosť Dohľad nad aplikáciami.
 5. Ak je možnosť Dohľad na aplikáciami vypnutá, zapnite ju ťuknutím na tlačidlo Vyp.
 6. Začiarknite aplikáciu Nastavenia a potom ťuknite na Hotovo.

Vypnite inteligentné zobrazenie kontextového okna

Funkcia inteligentného zobrazenia kontextového okna je k dispozícii v niektorých mobilných zariadeniach. Umožňuje používateľom počas používania inej aplikácie zobraziť aplikáciu alebo obsah v malom kontextovom okne, a zlepšiť tak multitasking.
Ak chcete efektívnejšie monitorovať aktivitu dieťaťa, vypnite funkciu inteligentného zobrazenia kontextového okna.
 1. Prejdite do aplikácie Nastavenia a potom klepnite na možnosť Oznámenia.
 2. Vyberte možnosť Rozšírené nastavenia > Plávajúce oznámenia.
 3. Vyberte možnosť Vyp.

Ak sa do účtu Norton Family prihlasujete pomocou účtu Google, po dokončení nastavenia Norton Family sa v prehliadači odhláste z účtu Google.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v119047655
Operačný systém: Android
Naposledy zmenené: 06.09.2023