Iné produkty

Nastavenie aplikácie Norton Family v zariadení iPhone alebo iPad dieťaťa

Aby ste mohli využívať všetky výhody rodičovskej kontroly Norton Family pre iOS, je nutné na zariadení dieťaťa so systémom iOS nastaviť určité funkcie alebo nastavenia. Aby ste mohli monitorovať navštevované lokality dieťaťa, mali by ste v zariadení iOS zakázať všetky prehliadače okrem prehliadača Norton Family.

Pridanie aplikácie Norton Family k lokalizačným službám systému iOS

Po zapnutí lokalizačnej služby na zariadení iOS získajú aplikácie, napríklad Norton Family prístup k informáciám o aktuálnej polohe zariadení vašich detí.

 1. Na domovskej obrazovke zariadenia dieťaťa iPad alebo iPhone ťuknite na možnosť Nastavenia > Ochrana osobných údajov > Lokalizačné služby.

 2. Skontrolujte, že funkcia Lokalizačná služba je zapnutá.

 3. Prejdite dolu na aplikáciu na rodičovskú kontrolu Norton Family, ťuknite na ňu a zvoľte možnosť Vždy.

Pridanie aplikácie Norton Family k funkcii Obnovenie aplikácií na pozadí zariadenia iOS

Obnovovanie aplikácií na pozadí predstavuje funkciu systému iOS, ktorá v zariadeniach iPhone alebo iPad umožňuje aplikáciám (vrátane Norton Family) aktualizáciu na pozadí v režime online.

 1. Ťuknite na položku Nastavenia > Všeobecné > Obnovovanie aplikácií na pozadí.

 2. Skontrolujte, že je funkcia Osviežovanie aplikácií na pozadí zapnutá.

 3. Prejdite na rodičovskú kontrolu Norton Family a zapnite ju.

Inštalácia profilu alebo kontrola jeho stavu inštalácie.

Aby okamžité uzamknutie na zariadení iOS dieťaťa fungovalo, musíte tam nainštalovať profil.

 

Pred nainštalovaním profilu do zariadení so systémom 13 alebo s vyššou verziou skontrolujte, že aplikácia Safari je zapnutá. Porozprávajte sa o profile s deťmi a požiadajte ich, aby ho neodinštalovávali. Ak vaše dieťa profil odinštaluje bez pripojenia na internet, nedostanete žiadne oznámenie.

Inštalácia profilu

 1. Otvorte aplikáciu Norton Family.

 2. Ťuknite na ikonu ponuky a na možnosť Inštalovať profil.

 3. Klepnite na položku Stiahnuť profil.

 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ďalšie informácie nájdete v časti Inštalácia profilu na zariadení iOS vášho dieťaťa .

  Ak sa vám zobrazí hlásenie „Inštalácia profilu zlyhala“, odstráňte existujúci profil MDM zo zariadenia a skúste to znova. Ak máte aj naďalej problémy s nainštalovaním profilu, prečítajte si časť Vyriešenie problémov s inštaláciou profilu.

Kontrola nainštalovania profilu

 1. Ťuknite na Nastavenia a potom na možnosť Všeobecné.

 2. Ťuknite na Správa zariadenia alebo Profily > Správa profilu.

  Tieto možnosti sa zobrazia, len ak je už na zariadení nainštalovaný profil.

 3. Mal by sa vám zobraziť profil s podpisom NortonLifeLock Inc.

Inštalácia siete VPN alebo kontrola jej stavu inštalácie

Je nutné nainštalovať sieť VPN na monitorovanie alebo blokovanie webových aktivít dieťaťa, ktoré dieťa vykonáva v iných aplikáciách, nie v prehliadači Norton Family. Ak je sieť VPN nainštalovaná, v zariadení vášho dieťaťa sa musí zobrazovať symbol VPN.

Ak sa nezobrazuje symbol VPN, vaše dieťa možno sieť VPN vyplo alebo sieť nie je nainštalovaná. Ak chcete zapnúť alebo nainštalovať sieť VPN, ukončite aplikáciu Norton Family a následne ju znova otvorte.
 • Ak je už sieť VPN nainštalovaná, automaticky sa zapne.

 • Ak sieť VPN nie je nainštalovaná, postupujte podľa pokynov na obrazovke k možnosti Inštalácia siete VPN.

Nastavenie obmedzení systému v systéme iOS v prospech aplikácie Norton Family

Po zapnutí obmedzení v systéme iOS môžete aplikáciu Norton Family pridať do zoznamu aplikácií, ktoré využívajú funkcie, napríklad lokalizačná služba alebo obnovenie aplikácií na pozadí. Takisto môžete vypnúť prehliadač Safari, keďže aplikácia Norton Family nedokáže daný prehliadač monitorovať, ak ho deti používajú pri svojej online aktivite. Odporúčame, aby ste obmedzenia spolu s prístupovým kódom nastavili ešte predtým, ako dieťa začne zariadenie používať.

 1. Klepnite na aplikáciu Nastavenia > Čas pred obrazovkou > Obmedzenia obsahu a súkromia.

 2. Zapnite možnosť Obmedzenia obsahu a súkromia.

 3. Ťuknite na možnosti Povolené aplikácie a potom vypnite Safari.

 4. Ťuknite na možnosť Nákupy z obchodu iTunes a App Store, ďalej na možnosť Vymazávanie aplikácií a potom vyberte možnosť Nepovoliť.

 5. Ťuknite na možnosť Obmedzenia obsahu, ďalej na možnosť Aplikácie a následne ťuknite na vekový rozsah dieťaťa; napr. 12+ alebo mladšie.

  Dieťaťu tým zabránite sťahovať aplikácie, ktoré sú nevhodné pre jeho vek.

  Norton Family nedokáže monitorovať iné prehliadače okrem prehliadača Norton Family. Po nainštalovaní profilu sa Safari automaticky vypne. Ak sa tak nestane, skontrolujte, či sa na zariadení nainštaloval profil.

Odstránenie služby YouTube a všetkých aplikácií prehliadačov okrem prehliadača Norton Family

Monitorovanie online aktivity detí, napríklad obmedzenie prezerania videá alebo ich vyhľadávania, je možné len v prehliadači Norton Family. Ak chcete vedieť o každom obsahu, ktorý si vaše deti prezerajú, vypnite na zariadení iOS všetky ostatné prehliadače.

 1. Na domovskej obrazovke zariadenia iPhone alebo iPad vášho dieťaťa podržte stlačenú akúkoľvek ikonu, kým sa ikonky nezačnú triasť.

 2. Ťuknite na ikonu x v ľavom hornom rohu aplikácie prehliadača, ktorý chcete odstrániť.

 3. Ťuknite na tlačidlo Odstrániť.

 4. Podľa týchto pokynov odstráňte aplikácie ďalších prehliadačov okrem aplikácie Norton Family.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v116875818
Operačný systém: iOS
Naposledy zmenené: 06.09.2023