Iné produkty

Unlink your Apple ID or Google email from your Norton account

In case you no longer wish to use your Apple ID or Google email to sign in to Norton, you can unlink it at any time. After unlinking your Apple ID or Google email, you will still be able to log in using your Norton account email address/username and password.

Unlink your Apple ID

 1. Sign in to your account.

 2. On the My Account page, next to Linked Accounts, click Unlink next to the Apple account that you want to remove.

 3. If the Apple ID (Relay ID) was not shared with Norton, you must reset the username.

 4. If the account does not have a password set, you will be prompted to set up a new password.

 5. In the Sign In page, click Continue.
  The username will be your Norton account username or email address.

 6. Enter your Norton account password and then click Sign In.
  Your Apple ID is now unlinked from your Norton account.

Unlink your Google email address

 1. Sign in to your account.

 2. On the My Account page, next to Linked Accounts, click Unlink next to the Google account that you want to remove.

 3. In the confirmation screen, click Unlink.

 4. If the account does not have a password, you will be prompted to set up a new password.
  Your Google email address is now unlinked from your Norton account. You will be logged out from your Norton account.

 5. In the Sign In page, click Continue.
  The username will be your Norton account username or email address.

Need more help?

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v138321452
Operačný systém: Android;Mac;Windows;iOS
Naposledy zmenené: 06.09.2023