Iné produkty

Steps to link your Apple ID or Google email with your Norton account

You can now sign in to Norton with your Apple ID or Google email. All you need is to link your Apple ID or Google email with your existing account. You can link one Apple ID and one Google email with your Norton account. Once the account is linked, you can sign in using your Apple ID or Google email the next time you log in. If you prefer not to use this option, you can continue signing in to your account with your Norton credentials.

If you do not have a Norton account, you can also create one using your Apple ID or Google email. For more information, read Create a Norton account.

Link your Apple ID with your existing Norton account

 1. Go to my.Norton.com and click Sign In.

 2. Click Sign in with Apple.

 3. Enter your Apple ID that you want to link.

 4. Enter your Apple ID password and the two-factor authentication code that you received.

 5. If prompted, click Trust to avoid entering two-factor codes again on this browser unless you sign out completely or change your password.

 6. Click Continue.

 7. Enter your current Norton account username and then click Continue.

 8. Enter your Norton account password and then click Continue.

 9. In the Your accounts are linked window, click Done.
  Your Norton account is now linked with your Apple ID.

Link your Google email with your existing Norton account

 1. Go to my.Norton.com and click Sign In.

 2. Click Sign in with Google.

 3. Sign in to your Google account. If you have multiple Google accounts, choose the Google account that you want to link.

 4. Enter your current Norton account username and then click Continue.

 5. Enter your Norton account password and then click Continue.
  If you have forgotten the password, click Request one-time password. The One Time Password (OTP) will be sent to the registered email address of this account.

 6. In the Your accounts are linked window, click Done.
  Your Norton account is now linked with your Google account.

For troubleshooting errors related to linking or signing using Google or Apple account, read Resolve errors related to Norton account sign in with Apple or Google.
 

Video

Link your Apple ID with your Norton account

Link your Google mail with your Norton account


Need more help?

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v138321451
Operačný systém: Android;Mac;Windows;iOS
Naposledy zmenené: 06.09.2023