Iné produkty

Ako preniesť zabezpečenie zariadenia Norton na nové zariadenie

Členstvo Norton vám prináša obmedzený počet licencií na ochranu viacerých zariadení. Ak ste svoje licencie spotrebovali, licenciu môžete preniesť zo zariadenia, ktoré nepoužívate, a nainštalovať ju do nového zariadenia.

Ak máte v počítači nainštalovaný systém Windows 7, postupujte podľa uvedených pokynov:

Ochrana Norton pre systém Windows 7

Spoločnosť Microsoft oficiálne ukončila podporu pre systém Windows 7. Produkty Norton však budú v systéme Windows 7 podporované aj v blízkej budúcnosti.

Ak si systém Windows 7 ponechávate, softvér zabezpečenia klienta Norton bude zo služby LiveUpdate prijímať najnovšie definície malvéru, aktualizácie chýb zabezpečenia a opravy kompatibility aj naďalej. Softvér zabezpečenia klienta Norton však nebude prijímať nové aktualizácie softvéru, ktoré zákazníci v podporovaných verziách systému Windows (Windows 10, Windows 8, a Windows 7  - aktualizácia Service Pack 1) budú naďalej prijímať. Ďalšie informácie nájdete v článku Ochrana Norton pre systém Windows 7 po ukončení jeho podpory spoločnosťou Microsoft.

Ak ste si zakúpili nové zariadenie so systémom Windows 10 a chcete doň preniesť ochranu Norton, v novom zariadení postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Prenos ochrany Norton do nového zariadenia

 1. Prihláste sa do účtu Norton.

 2. Na stránke Môj Norton pod možnosťou Zabezpečenie zariadenia kliknite na Zobraziť zariadenia/Skontrolovať zariadenia.

 3. Na stránke Zabezpečenie zariadenia, identifikujte zariadenie, ktoré už nechcete chrániť.

  Zariadenie sa musí objaviť so zeleným alebo oranžovým stavom. Ak sa zariadenie, ktoré už nepoužívate, zobrazuje s červeným alebo sivým (neaktívnym) stavom, nemôžete uvoľniť licenciu súvisiacu s týmto zariadením. Pred uvoľnením licencie musíte opraviť problémy spojené s týmto zariadením. Ak nie je možné príslušné problémy opraviť, odstráňte zariadenie z účtu Norton.

 4. Ak sa dané zariadenie nezobrazí, kliknutím na odkaz História v dolnej časti zoznamu zariadení zobrazíte svoje staršie neaktívne zariadenia.

 5. Kliknite na ikonu elipsy pod zariadením.

 6. V zobrazenej ponuke kliknite na položku Spravovať licenciu.

 7. Na stránke Správca zariadenia v časti Čo chcete urobiť? kliknite na možnosť Odstrániť produkt Norton a potom na tlačidlo Ďalej.

 8. V zobrazenom okne Odstrániť produkt Norton kliknite na možnosť Áno.

 9. Na stránke Nainštalovať na nové zariadenie, vyberte jedno z nasledujúcich a potom kliknite na Ďalej :

  • Ak chcete zabezpečenie zariadenia Norton nainštalovať do aktuálneho zariadenia, kliknite na Inštalovať teraz.

  • Na nainštalovanie zabezpečenia zariadenia Norton na iné zariadeniem, kliknite na Poslať odkaz.

 10. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite inštaláciu. Ďalšie informácie nájdete v časti Stiahnutie produktu Norton do zariadenia.

Video: Ako preniesť ochranu Norton

Mnohí používatelia Norton sa podelili o svoje riešenia problému na našom komunitnom fóre. Pozrite si riešenia používateľov súvisiace s prenosom Nortonu na Norton Community.

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v73856951
Operačný systém: Windows, Mac OS X
Naposledy zmenené: 22.03.2020