Iné produkty

Message: "You have fully used your online storage. Please add more storage"

These steps are for the current version of Norton. If you have an older version or if you do not know your product version, go to Norton Update Center.

Norton monitors your backup storage space and notifies you when you need more space. To increase your storage space, delete a backup set that is no longer needed.

Delete a backup set

  1. Start Norton.

    If you see the My Norton window, next to Device Security, click Open.

  2. Double-click Backup, and then click Backup Sets.

  3. On the Summary tab, in the Backup Set Name drop-down list, select the backup set that you want to delete.

  4. Under Things You Can Do, click Delete backup set.

  5. In the Delete Backup Set window, select Delete backup set option.

  6. In the confirmation dialog box, click Yes.

If you are notified that you have no more online storage space, you can purchase additional storage space by following these steps.

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: kb20100415165322EN
Operačný systém: Windows
Naposledy zmenené: 09.03.2020