Iné produkty

Zapnutie funkcie Delené tunelovanie v produkte Norton na správu prenosu cez VPN

Funkcia Delené tunelovanie v aplikácii Norton vám umožňuje vylúčiť niektoré aplikácie z kanálu VPN, zatiaľ čo iné aplikácie majú priamy prístup na internet.

Funkcia Delené tunelovanie je k dispozícii len v aplikácii Norton 360 a Norton Secure VPN v zariadeniach Windows a Android.

Podľa svojho zariadenia otvorte Delené tunelovanie jedným z nasledovných postupov.

Mám aplikáciu Norton 360 v systéme Windows

 1. Spustite Norton.

  Ak sa zobrazí okno Môj Norton, vedľa možnosti Secure VPN z rozbaľovacej ponuky kliknite na možnosť Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia vedľa možnosti Delené tunelovanie kliknite na príslušnú ikonu.

 3. V okne Delené tunelovanie zapnite funkciu presunutím posúvača.

  V časti Vylúčené aplikácie kliknite na Pridať a vyberte aplikáciu, ktorú chcete vylúčiť z prenosu Secure VPN.

 4. V prijatej správe s upozornením kliknite na OK.

  Keď nabudúce zapnete VPN, novovybrané aplikácie budú z vášho prenosu Secure VPN vylúčené.

  Správa s upozornením sa zobrazí, iba ak je v aplikácii Norton 360 zapnuté Secure VPN.

Mám aplikáciu Norton Secure VPN v systéme Windows

 1. Spustite aplikáciu Norton Secure VPN v systéme Windows.

 2. Kliknite na ikonu Nastavenia v hornej časti stránky kliknite na položku Delené tunelovanie.

 3. Na stránke Delené tunelovanie presuňte posúvač pri možnosti Vylúčiť aplikácie z prenosu Secure VPN do polohy Zapnuté.

 4. Kliknite na možnosť Pridať aplikáciu.

  V okne Pridanie ďalšej aplikácie vyberte aplikáciu, ktorú chcete vylúčiť z prenosu Secure VPN, a kliknite na Otvoriť.

 5. Kliknite na tlačidlo Zapnúť VPN.

Mám aplikáciu Norton Secure VPN v zariadení Android

 1. Otvorte Secure VPN.

 2. Klepnite na ikonu ponuky v ľavom hornom rohu obrazovky a potom klepnite na Nastavenia.
 3. Na obrazovke Nastavenia presuňte posúvač pri možnosti Delené tunelovanie do polohy Zapnuté.

 4. Ak chcete niektorú aplikáciu vylúčiť, klepnite na Vylúčiť aplikácie vedľa možnosti Delené tunelovanie.

 5. V obrazovke Exclude Apps, kliknite na výber aplikácií, ktoré chcete vylúčiť z prevádzky Secure VPN.

  Aby sa použili zmeny vykonané vo funkcii Delené tunelovanie, vypnite a znova zapnite VPN.

Mám aplikáciu Norton 360 v zariadení Android

 1. Spustite aplikáciu Norton 360 z domovskej obrazovky.

 2. Klepnite na VPN.

 3. V pravom hornom rohu obrazovky Súkromie klepnite na ikonu nastavení .

 4. Funkciu zapnite presunutím posúvača vedľa možnosti Delené tunelovanie.

 5. Ak chcete niektorú aplikáciu vylúčiť, vedľa možnosti Delené tunelovanie klepnite na Vylúčiť aplikácie.

 6. Na obrazovke Vylúčiť aplikácie kliknite na ikonu a vyberte aplikácie, ktoré chcete vylúčiť z prenosu cez Secure VPN.

 7. Aby sa použili zmeny vykonané vo funkcii Delené tunelovanie, vypnite a znova zapnite VPN.

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v137513095
Operačný systém: Android;Windows
Naposledy zmenené: 08.03.2022