Iné produkty

Pridať zariadenie

V dialógovom okne Pridať zariadenie môžete ručne pridať počítač alebo zariadenie do vašej Mapy zabezpečenia siete, keď poskytnete nasledujúce detaily:

  • Názov alebo opis zariadenia

  • IP adresu alebo fyzickú adresu zariadenia

Môžete pridať počítač alebo zariadenie, bez ohľadu na status pripojenia zariadenia. Názov zariadenia môže obsahovať maximálne 15 alfanumerických znakov.

V políčku IP alebo Fyzická adresa môžete použiť nasledujúci formát:

Adresa IPv4

172.16.0.0

Adresa IPv6

fe80::12ac:fe44:192a:14cc

Fyzická adresa

11-22-c3-5a-fe-a4

Riešiteľný hostiteľ

ftp.myfiles.com

Aplikácia Norton 360 Online pridáva zariadenia, ktoré ručne pridávate do siete funkcie Riadenie dôveryhodnosti nachádzajúcej sa na mape zabezpečenia siete. Sieť funkcie Riadenia dôveryhodnosti sa dá zvoliť v rozbaľovacom zozname Detaily siete na sledovanie zariadení, ktoré ste pridali. Taktiež môžete editovať názov zariadenia.

Podrobnosti o sieti funkcie Riadenie dôveryhodnosti nemožno upravovať.

Predvolený stupeň dôveryhodnosti zariadení, ktoré pridávate do Mapy zabezpečenia siete je Chránený. Avšak, stupeň dôveryhodnosti zariadení môžete meniť.

Ak dôverujete zariadeniu, ktoré nie je na vašej sieti, váš počítač môžete vystaviť potenciálnym rizikám zabezpečenia.

O Mape zabezpečenia siete

Pridanie zariadenia do Mapy zabezpečenia siete

Zobrazenie zariadenia na Mape zabezpečenia siete

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v9891251_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 24.03.2011