Iné produkty

O Mape zabezpečenia siete

Domáca sieť sa spravidla skladá z počítačov a iných zariadení, ktoré majú spoločné pripojenie na internet. Mapa zabezpečenia siete vám pomáha sledovať a spravovať vašu sieť.

Po nakonfigurovaní Mapy zabezpečenia siete, aplikácia Norton 360 Online automaticky zistí všetky zariadenia, ktoré sú pripojené na vašu sieť a zaznamená ich do Mapy zabezpečenia siete. Zariadenia môžete sledovať a Mapu zabezpečenia siete prispôsobiť na sledovanie počítačov na diaľku, na ktorých je nainštalovaný produkt Norton.

Uistite sa, že počítače, ktoré chcete sledovať na diaľku majú verziu Norton produktu, ktorá podporuje Vzdialené sledovanie.

Prístup k Mape zabezpečenia siete máte z okna s nastaveniami Moja sieť.

Na Mape zabezpečenia siete môžete monitorovať nasledujúce záležitosti:

  • Stav zabezpečenia počítačov, ktoré sú pripojené na sieť

  • Stav ochranných vlastností počítačov, ktoré sú pripojené na sieť

  • Stav prihlásenia k odberu a verzia produktu Norton na počítačoch, ktoré sú pripojené na vašu sieť

  • Stav bezdrôtového pripojenia na sieť

  • Stav pripojenia zariadení, ktoré sú na sieti

  • Známe, neznáme alebo nepovolené zariadenia, ktoré sú vo vašej sieti

Môžete poskytnúť alebo odoprieť povolenie prístupu zosieťovaných zariadení na váš počítač.

Môžete tiež upraviť podrobnosti o počítači alebo zariadení, ktoré sú napojené na vašu sieť.

Zobrazenie zariadenia na Mape zabezpečenia siete

Pridanie zariadenia do Mapy zabezpečenia siete

Zmena stupňa dôveryhodnosti vašej siete a zariadení

Nastavenie vzdialeného sledovania

Prezeranie stavu vašej bezdrôtovej siete

Zmena komunikačného portu Mapy zabezpečenia siete

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v9817292_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 03.11.2011