Zmena stupňa dôveryhodnosti vašej siete a zariadení

Stupeň dôveryhodnosti určuje implicitný stupeň prístupu do vášho počítača, ktorý majú zariadenia vo vašej sieti. Zariadenie vo vašej sieti, ktoré nemá stupeň dôveryhodnosti Dôveryhodné alebo Obmedzené používa stupeň dôveryhodnosti vašej siete. Počiatočný stupeň dôveryhodnosti siete je nastavený na základe konfigurácie vášho počítača.

Nezabudnite zmeniť stupeň dôveryhodnosti zariadenia na Plná dôvera, ak ide o známe zariadenie a je pripojené do vašej siete.

Aby mohla byť úroveň dôveryhodnosti zariadenia zdieľaná, je nutné splnenie nasledujúcich podmienok:

 • Počítač by nemal mať verejnú adresu IP.

  Váš počítač nemá verejnú adresu IP, ak nie je priamo pripojený na Internet.

 • Počítač by mal byť pripojený do LAN cez zabezpečené pripojenie.

 • Kategória siete v systéme Windows Vista by mala byť súkromná.

Okrem toho je stupeň dôveryhodnosti zariadenia Zdieľaný v každom z nasledovných prípadov:

 • Keď má počítač v sieti jednu alebo viac zložiek alebo zdieľaných tlačiarní

 • Keď je počítač kompatibilný so systémom Media Center (napríklad ak máte systém Windows XP Media Center Edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional alebo Windows 7 Ultimate)

Ak používate bezdrôtové zapojenie do siete, ktoré nie je bezpečné, je predvolený stupeň dôveryhodnosti všetkých zariadení zapojených do siete Chránený.

Stupeň dôveryhodnosti zariadenia tiež závisí na stupne dôveryhodnosti jeho siete. Ak v sieti zmeníte stupeň dôveryhodnosti, Norton 360 Online všetkým zariadeniam, ktoré sú pripojené do tejto sieti, bude pridelený rovnaký stupeň dôveryhodnosti. Aplikácia Norton 360 Online však nemení stupeň dôveryhodnosti zariadení, ktorým individuálne dôverujete alebo ich obmedzujete.

Tieto nastavenia môžete meniť, ak chcete zmeniť stupeň dôveryhodnosti pre nasledujúce časti:

 • Vaša sieť

 • Zariadenia, ktoré sú pripojené na mapu zabezpečenia siete

Zmeniť stupeň dôveryhodnosti vašej siete

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na tlačidlo Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v položke Podrobné nastavenia kliknite na tlačidlo Moja Sieť.

 3. V riadku Mapa zabezpečenia siete kliknite na položku Konfigurovať.

 4. V okne Mapa zabezpečenia siete na pravej strane pod Podrobnosti o sieti, kliknite na tlačidlo Editovať.

 5. V okne Upraviť detaily siete vedľa okna Stupeň dôveryhodnosti, kliknite na tlačidlo Upraviť.

  V okne Upraviť detaily siete si môžete prezerať detaily siete predtým, než zmeníte stupeň dôveryhodnosti.

 6. Keď vyberáte stupeň dôveryhodnosti pre nejakú sieť v okne Upraviť stupeň dôveryhodnosti siete, kliknite na jednu z nasledujúcich možností:

  PLNÁ DÔVERA

  Pridá sieť do zoznamu dôveryhodných

  Všetky prenosy, ktoré prijíma váš počítač z nejakej dôveryhodnej siete sa filtrujú a prechádzajú cez bránu firewall. Známe útoky a infekcie sa však stále monitorujú. Toto nastavenie by ste si mali vybrať iba vtedy, keď ste si istí, že sieť je úplne bezpečná.

  ZDIEĽANÁ

  Sieť pridá do zoznamu Zdieľaná

  Filtruje sa celá sieťová prevádzka, ktorá zo zdieľanej siete prichádza do vášho počítača. Povolené sú len zdieľané zdroje na vašom počítači, ako sú súbory, priečinky a tlačiarne. Toto nastavenie by ste si mali zvoliť vtedy, keď chcete, aby vás brána firewall chránila pred každým prenosom, okrem takého, ktorý je spojený so spoločným používaním súborov a tlačiarní.

  CHRÁNENÁ

  Sieť pridá do zoznamu Chránená

  Sieť sa nachádza na Chránenom stupni dôveryhodnosti vtedy, keď nebola klasifikovaná ako Dôveryhodná, Zdieľaná alebo Obmedzená. Zostávate chránený pre známymi útokmi a každou neočakávanou prevádzkou.

  OBMEDZENÁ

  Sieť pridá do zoznamu Obmedzená

  Zariadenia, ktoré sú v Obmedzenej sieti nemôžu komunikovať s vaším počítačom. Avšak, stále ešte môžete používať sieť na surfovanie po internetových stránkach, posielať e-mailové správy alebo prenášať iné komunikácie.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Zmeniť stupeň dôveryhodnosti zariadenia

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na tlačidlo Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia kliknite na tlačidlo Moja sieť.

 3. V záložke Mapa zabezpečenia siete, v riadku Riadenie dôveryhodnosti kliknite na tlačidlo Konfigurovať.

 4. V okne Mapa zabezpečenia siete vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Na upravenie úrovne dôveryhodnosti zariadenia, ktoré ste ručne pridali, kliknite na toto zariadenie uvedené na mape siete.

  • Na upravenie úrovne dôveryhodnosti zariadenia, ktoré je vo vašej sieti, v rozbaľovacom zozname Detaily siete kliknite na možnosť Pripojenie miestnej oblasti a potom na toto zariadenie kliknite.

 5. V sekcii detailov zariadenia, vedľa možnosti Stupeň dôveryhodnosti, kliknite na tlačidlo Upraviť.

 6. Keď vyberáte stupeň dôveryhodnosti pre zariadenie, v okne Upraviť stupeň dôveryhodnosti zariadenia kliknite na jednu z nasledujúcich možností:

  PLNÁ DÔVERA

  Zariadenie pridá do zoznamu Plná dôvera

  Zariadenia s plnou dôverou sa monitorujú len na výskyt známych útokov a infekcií. Toto nastavenie by ste si mali vybrať iba vtedy, keď ste si istí, že zariadenie je úplne bezpečné.

  OBMEDZENÁ

  Zariadenie pridá do zoznamu Obmedzené

  Zariadenia s obmedzeným prístupom nemajú prístup do vášho počítača.

  POUŽÍVANIE DÔVERY SIETE (stupeň dôveryhodnosti)

  Pridá zariadenie do zoznamu Implicitná dôvera

  Zariadenia, ktoré sú odstránené zo stupňa Plná dôvera alebo Obmedzená dôvera, preberajú implicitný stupeň dôvery zo siete. Stupňom dôveryhodnosti siete môže byť Plná dôvera, Obmedzená, Chránená alebo Zdieľaná dôvera.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

  Norton 360 Online na ikone zariadenia zobrazuje stav stupňa dôveryhodnosti obmedzených zariadení.

O Mape zabezpečenia siete

Zobrazenie zariadenia na Mape zabezpečenia siete

Vyhľadanie adresy IP počítača

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v9802264_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 31.03.2011