Iné produkty

Zobrazenie zariadenia na Mape zabezpečenia siete

Okno Mapa zabezpečenia siete poskytuje ilustrované znázornenie zariadení v sieti, ku ktorej je váš počítač pripojený. Môžete zobraziť detaily každého zariadenia, ako je názov zariadenia, stav zabezpečenia a IP adresa.

Okno Mapa zabezpečenia siete poskytuje tiež status zabezpečenia nasledujúcich počítačov:

 • Počítač, na ktorom v súčasnosti sledujete stav diaľkového monitoringu (MÔJ POČÍTAČ)

 • Počítače, ktoré sú diaľkovo monitorované

Stupeň dôveryhodnosti zariadenia je zobrazený v spodnej časti ikony na mape siete.

Aplikácia Norton 360 Online zobrazuje zariadenia v nasledovnom poradí:

 • MÔJ POČÍTAČ

 • Zariadenia so stavom pripojenia online

 • Zariadenia so stavom pripojenia offline

Keď pripájate nové zariadenie na sieť, Norton 360 Online automaticky obnoví okno Mapa zabezpečenia siete a zariadenie zobrazí.

Norton 360 Online vyžaduje, aby ste konfigurovali ovládač Symantec Security a otvorili tak Mapu zabezpečenia siete. Pokiaľ máte spustenú Automatickú aktualizáciu LiveUpdate, nemôžete nainštalovať Symantec Security Driver. Buď môžete Automatickej aktualizácii Norton LiveUpdate dovoliť, aby dokončila, alebo zatvorila Automatickú aktualizáciu Norton LiveUpdate predtým, ako nainštalujete Symantec Security Driver.

Prezeranie zariadení na Mape zabezpečenia siete

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na tlačidlo Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v položke Podrobné nastavenia kliknite na tlačidlo Moja sieť.

 3. Ak sa zobrazí panel Nastavenie produktu, kliknite na tlačidlo Pokračovať.

  Panel Nastavenie Produktu sa objaví, keď po prvýkrát kliknete na funkciu Mapa zabezpečenia siete. Panel Konfigurácia produktu vám pomôže nainštalovať ovládač Symantec Security, ktorý je potrebný na prehliadanie okna Mapa zabezpečenia siete. Počas inštalácie ovládača Symantec Security bude vaše sieťové pripojenie dočasne prerušené.

 4. V časti Mapa zabezpečenia siete kliknite na položku Konfigurovať.

  Okno Prehľad zabezpečenia siete vám umožňuje nazrieť do prehľadu vlastností Mapy zabezpečenia siete. Okno Prehľad zabezpečenia siete sa objaví v nasledujúcich prípadoch:

  • Keď otvárate okno Mapa zabezpečenia siete po prvý raz.

  • Keď zapnete možnosť Uvítacia obrazovka pri spustení v okne Nastavenia.

 5. Ak sa objaví okno Prehľad zabezpečenia siete kliknite na tlačidlo OK.

  Ak nechcete, aby sa v budúcnosti otváralo okno Prehľad zabezpečenia siete označte možnosť Nabudúce nezobrazovať predtým, než kliknete na tlačidlo OK.

 6. Y rozbaľovacieho zoznamu Podrobnosti o sieti vyberte sieť, ktorá uvádza zariadenie, ktorého detaily si chcete prezrieť.

Zobrazenie detailov zariadenia na Mape zabezpečenia siete

 • V okne Mapa zabezpečenia siete kliknite na ikonu zariadenia.

  Keď si chcete pozrieť zariadenia, ktoré sú uvedené v mape siete, môžete použiť rolovacie šípky.

  Oblasť detailov zariadenia je umiestnená pod mapou siete a zobrazuje nasledujúce detaily:

  Názov zariadenia

  Ukazuje názov zariadenia

  Mapa zabezpečenia siete štandardne zobrazuje pre počítač názov NetBIOS. Okrem toho, mapa zabezpečenia siete zobrazuje názov zariadenia ako NOVÝ, ak spĺňa nasledujúce podmienky:

  • Zariadenie nemá názov NetBIOS

  • Zariadenie má bránu firewall, ktorá je aktivovaná

  Názov zariadenia môžete zmeniť v okne Upraviť detaily zariadenia.

  Výrobca adaptéra

  Zobrazuje meno výrobcu sieťového adaptéra zariadenia

  Meno výrobcu adaptéra sa zakladá na fyzickej adrese (tiež známej ako adresa Riadenia mediálneho prístupu alebo MAC adresa) zariadenia.

  Kategória

  Zobrazuje kategóriu, do ktorej zariadenie patrí

  Ikona kategórie zariadenia poskytuje detaily o stave pripojenia a stave zabezpečenia. Aplikácia Norton 360 Online označí všetky neznáme zariadenia ako NOVÉ a kategóriu nastaví ako NEZNAČKOVÉ ZARIADENIE.

  Táto kategória môže zahŕňať zariadenia so vzťahom k počítaču, ako sú tlačiarne, mediálne zariadenia a hracie konzoly.

  Kategóriu zariadenia môžete zmeniť v okne Upraviť detaily zariadenia.

  Stav zabezpečenia

  Ukazuje ako dobre je váš počítač chránený pred hrozbami, rizikami a poškodením.

  Stav zabezpečenia sa zobrazí iba pre Môj počítač a počítače, ktoré sú sledované na diaľku.

  Vzdialené sledovanie

  Ukazuje stav pripojenia vzdialeného sledovania

  Možné stavy sú nasledovné:

  • ZAPNUTÝ

  • VYPNUTÝ

  Vzdialené sledovanie môžete vypnúť pre jednotlivý počítač alebo pre všetky počítače, ktoré sledujete na diaľku.

  Úroveň dôveryhodnosti

  Ukazuje úroveň prístupu, ktorá sa poskytuje vzdialenému zariadeniu pri pripojení na váš počítač

  Počiatočný stupeň dôveryhodnosti je nastavený na základe konfigurácie vášho počítača. Stupeň dôveryhodnosti môžete nastaviť pre všetky zariadenia okrem Môj počítač.

  Pripojenie

  Ukazuje stav pripojenia

  Možné stavy sú nasledovné:

  • ONLINE

  • OFFLINE

  Fyzická adresa

  Zobrazuje fyzickú adresu (tiež známu ako adresa Riadenia mediálneho prístupu alebo MAC adresa ) počítača alebo zariadenia.

  IP Adresa

  Zobrazuje IP adresu počítača alebo zariadenia

  Ak meníte IP adresu zariadenia, aktualizovaná IP adresa sa zobrazí v okne Mapa zabezpečenia siete keď obnovujete zoznam.

Pridanie zariadenia do Mapy zabezpečenia siete

Editovanie detailov zariadenia

Odstrániť zariadenia z mapy zabezpečenia siete

O Mape zabezpečenia siete

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v9802256_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 31.03.2011