Iné produkty

Mapa zabezpečenia siete

Okno Mapy zabezpečenia siete poskytuje ilustrované znázornenie zariadení v sieti, ku ktorej je váš počítač pripojený.

Okno Mapy zabezpečenia siete môžete použiť na sledovanie nasledujúcich záležitostí:

  • Stav zabezpečenia počítačov, ktoré sú pripojené na sieť

  • Stav bezdrôtového pripojenia na sieť

  • Stav pripojenia zariadení na sieť

  • Známe, neznáme alebo nepovolené zariadenia vo vašej sieti

Štandardne okno Mapy zabezpečenia siete zobrazuje názov NetBIOS. Ak však počítač nemá názov NetBIOS alebo má zapnutú bránu firewall, názov počítač sa zobrazí ako NOVÝ.

Okno Mapa zabezpečenia siete zahŕňa nasledujúce oblasti:

Oblasť mapy siete

Uvádza zariadenia, ktoré aplikácia Norton 360 Online nájde vo vašej sieti.

Mapa siete zobrazuje zariadenie s jeho ikonou, názvom a stavom zabezpečenia. Keď chcete vidieť všetky zariadenia, ktoré sú uvedené v mape siete, môžete použiť rolovacie šípky.

Mapa siete zobrazuje zariadenia v nasledovnom poradí:

  • MÔJ POČÍTAČ

  • Zariadenia so stavom pripojenia online

  • Zariadenia so stavom pripojenia offline

Oblasť detailov zariadenia

Zobrazuje detaily každého zariadenia, ktoré je uvedené v mape siete.

Detaily zahŕňajú názov zariadenia, názov výrobcu sieťovej karty, kategóriu zariadenia, stav vzdialeného sledovania, stav pripojenia, fyzickú adresu a IP adresu. Názov zariadenia a kategóriu zariadenia uvedenú v oblasti detailov zariadenia môžete upravovať. Taktiež môžete vypnúť vzdialené sledovanie počítača, ktorý je pripojený na vašu sieť.

Taktiež môžete zobraziť, či je zariadenie vylúčené z preverenia funkciou Prevencia pred narušením.

Môžete sledovať a editovať úroveň dôveryhodnosti zariadenia.

Oblasť detailov siete

Zobrazuje stav zabezpečenia vašej siete.

Oblasť detailov siete môžete použiť na sledovanie a editovanie detailov vašej siete. Zariadenie môžete pridať, zariadenie môžete odstrániť a sledovať celkový počet zariadení, ktoré sú prítomné na vašej sieti. Môžete sledovať stav diaľkového monitoringu a vyhľadávania počítačov vášho počítača. Môžete nastaviť alebo deaktivovať monitorovanie počítačov, ktoré sú pripojené na vašu sieť.

Aplikácia Norton 360 Online pridáva do siete funkcie Riadenia dôveryhodnosti všetky zariadenia, ktoré ručne pridávate do mapy zabezpečenia siete. Sieť funkcie Riadenia dôveryhodnosti môžete vybrať v rozbaľovacom zozname Podrobnosti o sieti a zobraziť pridané zariadenia.

V okne Mapy zabezpečenia siete môžete použiť nasledujúce možnosti:

Obnoviť

Umožňuje obnoviť okno Mapa zabezpečenia siete a zobraziť najnovšie konfiguračné zmeny.

Znamienko plus ( + )

Pridáva zariadenie ručne do mapy zabezpečenia siete.

Aplikácia Norton 360 Online uvádza ručne pridané zariadenia v sieti funkcie Riadenia dôveryhodnosti.

Znamienko mínus ( - )

Umožňuje odstránenie zariadenia z okna Mapa zabezpečenia siete.

Keď odstránite zariadenie pripojené online, nabudúce keď otvoríte Mapu zabezpečenia siete, sa vám znovu objaví.

Nastavenie

Sledujte na diaľku tie počítače, na ktorých je nainštalovaná verzia produktu Norton, ktorá podporuje vzdialené sledovanie.

Podrobnosti

Umožní vám prezrieť si stav konfigurácie funkcií ochrany ako napríklad funkcie Automatická ochrana, Prevencia pred narušením a Preverovanie e-mailov.

Taktiež vám umožní prezrieť si stav konfigurácie aktualizácií ochrany ako napríklad Automatickú aktualizáciu LiveUpdate a aktualizácie Pulse Updates. Môžete získať informácie ako napríklad číslo verzie a stav prihlásenia k odberu vášho produktu Norton.

Taktiež si môžete prezrieť stav konfigurácie zabezpečenia transakcií ako napríklad funkcie Identity Safe a Ochrany proti phishingu.

Deaktivácia

Umožňuje deaktivovať vzdialené sledovanie všetkých počítačov, ktoré sledujete na diaľku.

Možnosť Deaktivovať je dostupná len vtedy, keď ste dokončili proces nastavenia vzdialeného sledovania.

Upraviť

Nasledujúce linky Editovať máte k dispozícii v okne Mapa zabezpečenia siete :

  • Odkaz Editovať dostupný na pravej strane okna Podrobnosti o sieti vám umožní upraviť detaily vašej siete.

  • Odkaz Upraviť dostupný na pravej strane okna Názvu zariadenia vám umožní editovať detaily zariadenia.

  • Odkaz Upraviť dostupný na pravej strane okna Úroveň dôveryhodnosti vám umožní upraviť úroveň dôveryhodnosti zariadenia. Táto voľba nie je dostupná, ak máte v mape zabezpečenia siete zvolený MÔJ POČÍTAČ.

Vypnutie

Umožňuje vypnutie funkcie Vzdialené sledovanie jednotlivého počítača, ktorý sledujete na diaľku.

Možnosť Vypnutie je dostupná len vtedy, keď ste dokončili proces nastavenia vzdialeného sledovania.

O Mape zabezpečenia siete

Zobrazenie zariadenia na Mape zabezpečenia siete

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v9802236_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 04.11.2011