Iné produkty

Úprava kariet identity

Funkcia Úprava kariet identity vám umožňuje spravovať vaše osobné údaje na jednom mieste Osobné informácie obsahujú také údaje, ako je meno, dátum narodenia, e-mailová adresa a údaje kreditnej karty.

Pomocou týchto informácií, ktoré máte uložené na týchto kartách, môžete vykonávať nasledovné akcie:

  • Vyplňovať formuláre.

  • Poskytovať citlivé informácie bez nutnosti ich napísania, pokiaľ ste pripojení na Internet

Použitím týchto spôsobov pri zadávaní informácií, bez nutnosti ich písania, vás aplikácia Identity Safe chráni pred programami pre zaznamenávanie klávesových úderov, ktoré môžu ukradnúť a zneužiť vašu identitu.

Niektoré internetové stránky obsahujú formuláre na poskytnutie údajov o kreditných kartách alebo iných osobných údajov. Ponuka Identity Safe na paneli nástrojov Norton Toolbar uvádza zoznam kariet, ktoré ste vytvorili na automatické vyplňovanie. Zo zoznamu si môžete zvoliť kartu, ktorú chcete použiť na automatické vyplnenie formulára.

Okrem toho môžete pridávať, zobrazovať, upravovať a kopírovať detaily na ktorejkoľvek vytvorenej karte. Ak už kartu nepotrebujete, môžete ju vymazať.

Máte nasledovné možnosti:

Pridať kartu

Umožňuje vytvoriť novú kartu Identity Safe.

Karte môžete dať názov podľa vášho výberu. Ak pre kartu nezadáte názov, funkcia Identity Safe pridelí karte názov automaticky.

Odomknutie

Umožňuje odomknúť kartu, ktorá je chránená heslom.

Aplikácia Identity Safe vám poskytne dodatočné zabezpečenie karty. Bez zadania hesla nie je možné kartu upraviť, duplikovať, vymazať ani zobraziť jej prehľad.

Táto možnosť sa zobrazí, iba ak pri vytváraní novej karty Identity Safe vyberiete možnosť Ochrana heslom. Keď kliknete na možnosť Odomknúť, zobrazí sa okno Overenie hesla pre funkciu Identity Safe. Ak chcete zobraziť údaje na svojej karte, musíte zadať heslo pre funkciu Identity Safe, a to konkrétne pre trezor, na ktorý ste práve prihlásení.

Upraviť kartu

Umožní vám upraviť kartu, ktorú si vyberiete.

Môžete si vybrať ktorúkoľvek z kariet, ktoré sú dostupné na ľavej strane okna Identifikačné karty.

Na prezeranie zoznamu kariet, ktoré ste vytvorili, použite rolovaciu šípku nahor alebo rolovaciu šípku nadol.

Kopírovanie karty

Umožní vám prekopírovať detaily na už existujúcej karte.

Môžete postupne prechádzať zoznamom kariet a vybrať kartu, ktorú chcete skopírovať.

Identity Safe automaticky novú kartu pomenuje ako Nová kartu s ďalším dostupným číslom. Napríklad, ak vaša ostatná karta, ktorú ste si vytvorili mala názov Nová karta 4, Identity Safe skopírovanú kartu pomenuje Nová karta 5.

Karte tiež môžete dať názov podľa vášho výberu.

Vymazať kartu

Umožní vám vymazať existujúcu kartu.

Identity Safe natrvalo odstráni kartu z vášho zoznamu kariet.

Ak sa nachádzate na internetovej stránke obsahujúcej formuláre, panel s ponukami Identity Safe na paneli nástrojov Norton Toolbar zobrazí karty, ktoré ste uložili pod položku Vyplnenie formulára. Kliknutím na možnosť Vyplnenie formulára môžete vybrať kartu, údajmi ktorej sa má vyplniť internetová stránka. Na výber kariet môžete použiť aj možnosť Vyplniť pomocou karty identity v ponuke Identity Safe.

Informácie o funkcii Úprava kariet

Pridávanie kariet

Upravovanie, mazanie alebo kopírovanie kariet

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v9687153_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 06.11.2011