Iné produkty

Upravovanie, mazanie alebo kopírovanie kariet

Všetky karty, ktoré ste uložili do profilu Identity Safe, sú zapísané na zozname Úprava kariet identity. Môžete vybrať, prezerať, kopírovať a upravovať detaily ktorejkoľvek karty, ktorú ste vytvorili. Ak nejakú kartu už viac nepotrebujete, môžete ju vymazať. Uloženú kartu môžete tiež kopírovať a meniť na nej len tie polia, ktoré chcete zmeniť.

Môžete si prezerať obsah karty, ktorú ste si vytvorili. Môžete si vybrať ktorúkoľvek z kariet, ktorá je na zozname kariet na ľavom paneli okna Úprava kariet identity. Keď si nejakú kartu vyberiete, môžete si prezerať obsah tejto karty.

Keď vašu kartu uzamknete heslom, aplikácia Identity Safe poskytne vašej karte dodatočné zabezpečenie. Obsah uzamknutej karty sa nedá prezerať. Kartu nemôžete upravovať, vymazať ani kopírovať ak nezadáte heslo.

Ak máte viaceré karty, na prezeranie ich zoznamu použite rolovacie šípky.

Keď vytvoríte kartu, región karty sa nastaví na štandardnú oblasť používateľa. Ak sa premiestnite na internetovú stránku, ktorá nepatrí do predvolenej oblasti a použijete kartu na vyplnenie formulára na tejto internetovej stránke, polia sa nemusia vyplniť správne. Napríklad, vaša karta má nastavenú štandardnú oblasť Spojené štáty americké, ale vy ste na francúzskej internetovej stránke. tomto prípade musíte používať na vyplnenie tlačiva na internetovej stránke kartu s Francúzskom ako región.

Úprava karty

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Identita a potom kliknite na možnosť Spravovať ochranu identity.

 2. Pod položkou Identity Safe v riadku Úprava kariet kliknite na tlačidlo Konfigurovať.

 3. V okne Úprava kariet identity vyberte kartu, ktorú chcete upraviť.

 4. Kliknite na možnosť Upraviť kartu.

 5. Upravte požadované údaje, ktoré chcete zmeniť.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 7. Kliknite na možnosť Zatvoriť.

Odstránenie karty

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Identita a potom kliknite na možnosť Spravovať ochranu identity.

 2. Pod položkou Identity Safe v riadku Úprava kariet kliknite na tlačidlo Konfigurovať.

 3. V okne Úprava kariet identity vyberte kartu, ktorú chcete odstrániť.

 4. Kliknite na možnosť Vymazať kartu.

 5. V dialógovom okne Výstraha kliknite na možnosť Áno.

 6. Kliknite na možnosť Zatvoriť.

Skopírovanie karty

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Identita a potom kliknite na možnosť Spravovať ochranu identity.

 2. Pod položkou Identity Safe v riadku Úprava kariet kliknite na tlačidlo Konfigurovať.

 3. V okne Úprava kariet identity vyberte kartu, ktorú chcete skopírovať.

 4. Kliknite na možnosť Kopírovať kartu.

 5. Upravte údaje, ktoré chcete zmeniť.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 7. Kliknite na možnosť Zatvoriť.

Informácie o funkcii Úprava kariet

Pridávanie kariet

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v9670660_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 25.08.2011