Iné produkty

O službe Norton Community Watch

Služba Norton Community Watch pomáha pri identifikovaní nových rizík zabezpečenia tak, že odosiela vybrané bezpečnostné a aplikačné dáta spoločnosti Symantec na analýzu. Stredisko Symantec vyhodnotí údaje, aby zistilo nové hrozby a ich zdroje. Spojením síl používateľov bezpečnostných produktov Norton možno ľahšie a rýchlejšie nájsť riešenia týchto hrozieb a rizík. Služba Norton Community Watch zvyšuje bezpečnosť používateľa a funkčnosť produktov. Navyše pomáha spoločnosti Symantec analyzovať vykonávanie, plánovanie a efektívnosť úloh a nastavení aplikácií Norton na vašom počítači.

Služba Norton Community Watch zbiera a odosiela nasledujúce typy údajov:

  • Identifikovaný nebezpečný softvér, ako sú prenosné spustiteľné súbory a spustené procesy

  • Akékoľvek adresy URL internetových stránok, ktoré váš produkt identifikuje ako falošné

  • Všetky adresy URL internetových stránok, ktoré ste navštívili pred zistením rizika

  • Aplikácie a procesy, ktoré sa pravidelne spúšťajú vo vašom počítači počas akejkoľvek detekcie rizík zabezpečenia

  • Reakcie, ktoré váš počítač odosiela v prípade zistenia rizík zabezpečenia

  • Všeobecné informácie o systéme a atribúty výkonu z počítača

  • Všeobecné informácie o počítači, ako sú nastavenia času nečinnosti, pohotovostného režimu a šetriča obrazovky

Po vyhodnotení potenciálnych rizík zabezpečenia na základe odoslaných údajov stredisko Symantec odošle informácie späť do aplikácie Norton 360 Online. Funkcie Norton, ako napríklad Norton Insight a Insight Network, používajú tieto informácie na identifikáciu súborov a procesov vystavených rizikám.

Mali by ste sa podieľať na odosielaní služby Norton Community Watch, aby ste hodnotne prispievali celej komunite, ktorá používa bezpečnostné produkty Norton. Pri zhromažďovaní a odosielaní údajov sa neodhaľujú žiadne identifikovateľné osobné informácie. Stredisko Symantec zachováva adekvátnu úroveň ochrany zozbieraných informácií. Možnosť Aktivovať zber podrobných údajov o chybách v sekcii Norton Community Watch v okne Administratívne nastavenia vám umožní povoliť alebo odmietnuť odosielania podrobných údajov. Tieto podrobné údaje sa môžu líšiť v závislosti od chýb a súčastí týkajúcich sa aplikácií Norton. Možnosť môžete nakonfigurovať tak, aby spravovala odosielanie údajov.

Služba Norton Community Watch zhromažďuje a odosiela podrobné údaje iba o chybách a komponentoch súvisiacich s produktmi Norton. Nezhromažďuje ani neukladá žiadne osobné údaje žiadneho používateľa.

Ak sa rozhodnete, že sa nepripojíte ku službe Norton Community Watch pri inštalácii produktu Norton, môžete to urobiť neskôr. Môžete použiť možnosť Norton Community Watch v okne Administratívne nastavenia. Môžete si tiež prezrieť údaje, ktoré služba Norton Community Watch zozbiera a odošle stredisku Symantec, v okne História zabezpečenia.

Vypnutie a zapnutie služby Norton Community Watch

Prezeranie položiek v Histórii zabezpečenia

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v9032780_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 03.11.2011