Vypnutie a zapnutie služby Norton Community Watch

Ak chcete informácie o podozrivom súbore odoslať do spoločnosti Symantec na analýzu, môžete použiť možnosť Norton Community Watch. Stredisko Symantec vyhodnotí údaje, aby zistilo nové hrozby a ich zdroje. Funkcie Norton, ako sú Norton Insight a Insight Network, používajú na zistenie hrozieb pre zabezpečenie informácie posúdené spoločnosťou Symantec.

Služba Norton Community Watch zhromažďuje a odosiela podrobné údaje iba o chybách a komponentoch súvisiacich s produktmi Norton. Nezhromažďuje ani neukladá žiadne osobné údaje žiadneho používateľa.

V histórii zabezpečenia si môžete nájsť informácie o tom, čo bolo odoslané spoločnosti Symantec.

Vypnutie alebo zapnutie služby Norton Community Watch

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na tlačidlo Nastavenia.

  2. V okne Nastavenia v položke Podrobné nastavenia kliknite na tlačidlo Administratívne nastavenia.

  3. V okne Administratívne nastavenia vykonajte v riadku Norton Community Watch niektorú z týchto akcií:

    • Ak chcete vypnúť službu Norton Community Watch, posuňte vypínač Zap./Vyp. doprava do polohy Vypnúť.

    • Ak chcete zapnúť službu Norton Community Watch, posuňte vypínač Zap./Vyp. doľava do polohy Zapnúť.

  4. Kliknite na tlačidlo Použiť.

O službe Norton Community Watch

Prezeranie položiek v Histórii zabezpečenia

Informácie o histórii zabezpečenia

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v8959380_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 03.11.2011