Zistená e-mailová hrozba

Okno Zistená e-mailová hrozba sa zobrazí, keď je nájdená bezpečnostná hrozba v prichádzajúcej alebo odchádzajúcej e-mailovej správe. Okno Zistená e-mailová hrozba poskytuje nasledujúce informácie:

Riziko

Kliknutím na úroveň rizika (vysoká, stredná alebo nízka) zobrazíte viac podrobností o hrozbe.

Názov

Pokiaľ si chcete prezrieť viac informácií o riziku, kliknite na názov hrozby.

Stav

V stĺpci Stav sa zobrazuje aktuálny stav hrozby.

Akcia

Vyberte krok, ktorý chcete vykonať. Odporúčané kroky sú označené hviezdičkou (*).

Aplikovať akciu

Kliknutím na túto voľbu aplikujete akciu, ktorú ste pre hrozbu vybrali.

Vymazať e-mail

Kliknutím na túto voľbu vymažete e-mail, ktorý aplikáciu Norton 360 Online identifikoval ako hrozbu.

Môžete vykonať akciu na zistenej e-mailovej hrozbe. Vaše možnosti sú:

Vymazať

Odstráni hrozbu z vášho počítača.

Hrozby zabezpečenia, ako spyware a adware, ktoré môžu poskytovať funkčnosť iným programom, sú zálohované vo funkcii Norton Quarantine and Restore.

Vylúčiť

Pridá hrozbu do príslušného zoznamu výnimiek vo voľbách. Táto možnosť vylúči tieto riziká z budúcich preverení.

Ignorovať

Ignoruje zistené riziko

Aplikácia Norton 360 Online zahrnie hrozbu do budúcich preverení. Táto možnosť je dostupná iba raz počas prvého zistenia položiek s nízkym rizikom.

Táto možnosť je dostupná iba raz, pokiaľ nezmeníte štandardné nastavenia pre možnosť Nízke riziká pod možnosťou Preverenie počítača.

Nie všetky kroky sú k dispozícii pre každý typ e-mailovej hrozby.

Ak vybraný krok pre pretrvávajúcu hrozbu nemožno dokončiť, hrozba sa bude aj naďalej zobrazovať v okne Zistená e-mailová hrozba. Rozbaľovací zoznam Akcia nezobrazuje predchádzajúci pokus o akciu pre danú hrozbu. Môžete si vybrať zo zostávajúcich akcií pre danú hrozbu.

Čo robiť pri nájdení rizika zabezpečenia

O nastaveniach ochrany proti vírusom

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Boli tieto informácie užitočné?

DOCID: v8475335_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 19.10.2011