Iné produkty

Zistená e-mailová hrozba

Okno Zistená e-mailová hrozba sa zobrazí, keď je nájdená bezpečnostná hrozba v prichádzajúcej alebo odchádzajúcej e-mailovej správe. Okno Zistená e-mailová hrozba poskytuje nasledujúce informácie:

Riziko

Kliknutím na úroveň rizika (vysoká, stredná alebo nízka) zobrazíte viac podrobností o hrozbe.

Názov

Pokiaľ si chcete prezrieť viac informácií o riziku, kliknite na názov hrozby.

Stav

V stĺpci Stav sa zobrazuje aktuálny stav hrozby.

Akcia

Vyberte krok, ktorý chcete vykonať. Odporúčané kroky sú označené hviezdičkou (*).

Aplikovať akciu

Kliknutím na túto voľbu aplikujete akciu, ktorú ste pre hrozbu vybrali.

Vymazať e-mail

Kliknutím na túto voľbu vymažete e-mail, ktorý aplikáciu Norton 360 Online identifikoval ako hrozbu.

Môžete vykonať akciu na zistenej e-mailovej hrozbe. Vaše možnosti sú:

Vymazať

Odstráni hrozbu z vášho počítača.

Hrozby zabezpečenia, ako spyware a adware, ktoré môžu poskytovať funkčnosť iným programom, sú zálohované vo funkcii Norton Quarantine and Restore.

Vylúčiť

Pridá hrozbu do príslušného zoznamu výnimiek vo voľbách. Táto možnosť vylúči tieto riziká z budúcich preverení.

Ignorovať

Ignoruje zistené riziko

Aplikácia Norton 360 Online zahrnie hrozbu do budúcich preverení. Táto možnosť je dostupná iba raz počas prvého zistenia položiek s nízkym rizikom.

Táto možnosť je dostupná iba raz, pokiaľ nezmeníte štandardné nastavenia pre možnosť Nízke riziká pod možnosťou Preverenie počítača.

Nie všetky kroky sú k dispozícii pre každý typ e-mailovej hrozby.

Ak vybraný krok pre pretrvávajúcu hrozbu nemožno dokončiť, hrozba sa bude aj naďalej zobrazovať v okne Zistená e-mailová hrozba. Rozbaľovací zoznam Akcia nezobrazuje predchádzajúci pokus o akciu pre danú hrozbu. Môžete si vybrať zo zostávajúcich akcií pre danú hrozbu.

Čo robiť pri nájdení rizika zabezpečenia

O nastaveniach ochrany proti vírusom

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v8475335_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 19.10.2011