Iné produkty

Viac informácií o aktuálnej preverovacej činnosti

Táto informácia zahŕňa konkrétne položky a činnosti, ktoré boli súčasťou posledného preverenia. V závislosti od typu vykonaného preverenia táto informácia obsahuje podrobnú správu o výsledkoch preverenia. Môžete kliknúť na odkazy a vykonať ďalšie kroky alebo si prečítať viac podrobností.

V závislosti od typu preverenia sa zobrazia nasledovné typy informácií:

 • Pri čistiacich činnostiach Vyladenia počítača uvádza aplikácia Norton 360 Online zoznam názvov a miest súborov, ktoré boli vymazané pri čistení.

  Táto informácia zahŕňa aj veľkosť priestoru na disku, ktorý bol uvoľnený po preverení.

 • Preverenie na vírusy a spyware vám zobrazí štatistiku počtu súborov, ktoré boli preverené, a riziká zabezpečenia, ktoré boli zistené a spracované.

 • Pri činnostiach Zálohovania alebo Obnovy môžete vidieť dátum a stav posledného zálohovania alebo obnovy.

Ak stav zálohovania alebo obnovy ukazuje, že niektoré súbory neboli zálohované alebo obnovené, vykonajte túto kontrolu:

 • Pred zálohovaním súborov zatvorte všetky spustené programy.

  Aplikácia Norton 360 Online nedokáže zálohovať súbory, ktoré práve používa iný program.

 • Súbory, ktoré práve používa iný program, môžu byť uzamknuté.

 • Nemusíte mať prístupové práva potrebné na zálohovanie súborov alebo ich obnovu na vybrané miesto.

 • Ak sú súbory väčšie než 4 GB, je možné, že ste vybrali ako miesto ich zálohovania alebo obnovy disk, ktorý nebol naformátovaný súborovým systémom, ktorý dokáže ukladať súbory takejto veľkosti.

O vyladení počítača

O zálohovaní a obnovení Norton

O preverovaniach v aplikácii Norton 360 Online

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v8278901_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 26.07.2011