Iné produkty

Správa záložných sád - Finančné súbory

Toto okno zobrazuje všetky súbory, ktoré patria do kategórie Finančné súbory. Súbory, ktoré sú zobrazené v tomto okne, sú pripravené na zálohovanie.

Aplikácia Norton 360 Online automaticky nájde všetky súbory prítomné v kategórii Finančné súbory. Môžete si pozrieť podrobnosti ako celková veľkosť kategórie Finančné súbory. Môžete si tiež pozrieť počet súborov v kategórii Finančné súbory. Pri každom súbore aplikácia Norton 360 Online zobrazuje také podrobnosti ako umiestnenie súboru a jeho veľkosť.

Môžete použiť možnosť Vylúčiť vybrané v spodnej časti okna, ak chcete odstrániť vybrané položky zo záložnej sady.

Toto okno zobrazuje všetky súbory, ktoré patria do kategórie Finančné súbory, v tabuľke s nasledujúcimi podrobnosťami:

Zálohovaná položka

Zobrazuje všetky súbory, ktoré sú k dispozícii v kategórii Finančné súbory

Tiež vám umožní pozrieť si umiestnenie súboru a jeho typ.

Veľkosť

Zobrazí veľkosť každého súboru, ktorý je k dispozícii v kategórii Finančné súbory

Ak nie je možné vidieť úplnú cestu k súboru, umiestnite ukazovateľ myši na príslušnú položku a zobrazí sa celá cesta k súboru.

Kategória Finančné súbory zahŕňa najbežnejšie typy súborov finančných programov, vrátane - okrem iného - nasledujúcich typov súborov:

  • Súbory Microsoft Money (MNY, MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, MN6, MN7, MN8, MN9, MN10, MN11, MN12, MN13, MN14, MN15, MBF)

  • Súbory Quicken Data File (QDT)

  • Súbory QuickBooks (QBA, QBB, QBI, QBW, QBX, QPH, QSD, QEL, QPH, Q00, Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q98, QDF, QDB, QDF, QIF)

  • Súbory TurboTax Tax Return (TAX)

  • Súbory H&R Tax Return (T01, T02, T03, T04, T05, T06)

  • Súbory TaxACT (TA0, TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TA8, TA9)

  • Súbory Simply Accounting File (SDB)

  • Súbory Olicom Fax (OFX)

  • Súbory Open Financial Connectivity (OFC)

Pridanie alebo úprava prípony súboru v kategórii záložných súborov

Odstránenie prípony súboru z kategórie zálohovania

Resetovanie kategórie zálohovania na štandardné prípony súborov

O príponách záložného súboru

O zálohovaní a obnovení Norton

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v8250901_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 25.07.2011