Iné produkty

Podrobnosti zálohovania

Okno Podrobnosti zálohovania vám umožňuje zobraziť stav najaktuálnejších zálohovacích činností, ktoré aplikácia Norton 360 Online vykonala. Môžete si tiež prezrieť, či je ikona stavu zálohovania zapnutá alebo vypnutá. Ikona vedľa každej položky zobrazuje celkový stav.

Ak máte vykonať nejaký krok, hlásenie zobrazuje ďalšie kroky, ktoré musíte vykonať. V prípade potreby sa zobrazí odkaz Podrobnosti, ktorý vám umožní prezrieť si dodatočné podrobnosti v okne História zabezpečenia. Môžete si pozrieť špecifické podrobnosti o záložných činnostiach, ktoré zahŕňajú závažnosť, dátum a čas, stav a odporúčané činnosti.

V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú činnosti, ktoré sú súčasťou zálohovania:

Zálohovanie

Ukazuje, kedy naposledy bolo spustené zálohovanie

Aplikácia Norton 360 Online zobrazuje dátum a čas posledného spustenia zálohovania. Zobrazuje aj hlásenie o stave zálohovania. Keď vypnete zálohovanie, aplikácia Norton 360 Online prestane monitorovať stav zálohovacích činností.

Ikony stavu zálohovania

Zobrazuje, či je funkcia zapnutá

Ak je táto funkcia zapnutá, aplikácia Norton 360 Online pridá ikonu k súborom a zobrazí tak stav zálohovania súborov.

Okrem toho môžete použiť nasledujúce voľby pod položkou Čo môžete robiť :

Spustiť zálohovanie teraz

Spustiť okamžité zálohovanie.

Súbory, ktoré sa zálohujú, a miesto uloženia pre zálohovanie ste zadali pri konfigurácii nastavení zálohovania.

Obnovenie súborov

Obnovenie súborov z predchádzajúceho zálohovania.

Pred obnovením zálohovaných súborov môžete zmeniť nastavenia obnovenia. Skôr než začnete obnovenie, ubezpečte sa, že je zadané cieľové miesto zálohovania, napríklad CD alebo externý pevný disk, k dispozícii.

Správa záložných sád

Zmeniť vaše nastavenia zálohovania.

Môžete zmeniť sadu súborov, ktorá sa má zálohovať, miesto zálohovania a harmonogram zálohovania.

Vypnúť/zapnúť zálohovanie

Vypnúť automatické alebo plánované zálohovanie.

Keď vypnete zálohovanie, zadaný harmonogram, miesto a súbory sa uchovajú do najbližšieho spustenia zálohovania.

O príprave zálohovania

Vytvorenie novej záložnej sady

O riešeniach problémov so zálohovaním

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v8146552_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 25.07.2011