Pravidlá prevádzky brány firewall

Pomocou tejto karty môžete ovládať, ako brána firewall riadi komunikáciu medzi počítačom a sieťou, do ktorej je zapojený. Pravidlá, ktoré vytvoríte alebo zmeníte, platia pre všetky programy na vašom počítači. Tieto pravidlá riadia nasledujúce typy komunikácie:

Predvolené prichádzajúce ICMP

Predvolené odchádzajúce ICMP

Správy ICMP (Internet Control Message Protocol) poskytujú stavové a kontrolné informácie. Tieto nastavenia riadia všetky typy odchádzajúcich správ ICMP a bezpečné typy prichádzajúcich správ ICMP.

Názov predvolenej prichádzajúcej komunikácie NetBIOS

Predvolený prichádzajúci NetBIOS

NetBIOS je skratka Network Basic Input/Output System (základný sieťový vstupno/výstupný systém). NetBIOS poskytuje služby Name, Session a Datagram.

Tieto nastavenia riadia komunikáciu NetBIOS, ktorú súbory Microsoft Network a služby tlače využívajú na pomenovanie zariadení a prenos dát.

Predvolený prichádzajúci BootP

Predvolený odchádzajúci BootP

Bootp je skratka pre Bootstrap Protocol (protokol o zavedení systému), pomocou ktorého môže počítač zistiť svoju vlastnú IP adresu.

Tieto nastavenia ovládajú služby BootP.

Pridávanie Pravidiel komunikácie a Pravidiel pre programy

Dočasné vypnutie pravidla prevádzky

Úprava všeobecných pravidiel a pravidiel programu

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Boli tieto informácie užitočné?

DOCID: v8063337_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 20.10.2011