Iné produkty

Pravidlá prevádzky brány firewall

Pomocou tejto karty môžete ovládať, ako brána firewall riadi komunikáciu medzi počítačom a sieťou, do ktorej je zapojený. Pravidlá, ktoré vytvoríte alebo zmeníte, platia pre všetky programy na vašom počítači. Tieto pravidlá riadia nasledujúce typy komunikácie:

Predvolené prichádzajúce ICMP

Predvolené odchádzajúce ICMP

Správy ICMP (Internet Control Message Protocol) poskytujú stavové a kontrolné informácie. Tieto nastavenia riadia všetky typy odchádzajúcich správ ICMP a bezpečné typy prichádzajúcich správ ICMP.

Názov predvolenej prichádzajúcej komunikácie NetBIOS

Predvolený prichádzajúci NetBIOS

NetBIOS je skratka Network Basic Input/Output System (základný sieťový vstupno/výstupný systém). NetBIOS poskytuje služby Name, Session a Datagram.

Tieto nastavenia riadia komunikáciu NetBIOS, ktorú súbory Microsoft Network a služby tlače využívajú na pomenovanie zariadení a prenos dát.

Predvolený prichádzajúci BootP

Predvolený odchádzajúci BootP

Bootp je skratka pre Bootstrap Protocol (protokol o zavedení systému), pomocou ktorého môže počítač zistiť svoju vlastnú IP adresu.

Tieto nastavenia ovládajú služby BootP.

Pridávanie Pravidiel komunikácie a Pravidiel pre programy

Dočasné vypnutie pravidla prevádzky

Úprava všeobecných pravidiel a pravidiel programu

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v8063337_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 20.10.2011