Iné produkty

Voľba miesta, odkiaľ obnovovať súbory

Keď aplikácia Norton 360 Online obnovuje súbory, zobrazí miesto zálohovania poslednej spustenej záložnej sady. Toto miesto môžete zmeniť a obnoviť súbory z iného zálohovacieho miesta. Napríklad ste súbory zálohovali na disk C a následne na CD. Môžete si vybrať, či chcete súbory obnoviť z disku C alebo z CD nosičov.

Voľba miesta, odkiaľ obnovovať súbory

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Zálohovanie a potom kliknite na možnosť Obnoviť súbory.

  2. V okne Obnoviť súbory v položke Obnoviť z kliknite na možnosť Zobraziť všetky.

  3. V okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na záložnú sadu, ktorú chcete obnoviť, a následne kliknite na voľbu OK.

    Ak záložná sada nie je viditeľná, uistite sa, že médium, na ktoré ste zálohovali vaše súbory, je pripojené, a potom kliknite na možnosť Obnoviť zoznam.

  4. Vykonajte všetky ďalšie potrebné zmeny v nastaveniach obnovy a kliknite na možnosť Obnoviť súbory.

  5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite obnovu súborov.

Režim meraného dátového prenosu

Obnova súborov pomocou funkcie Automatické spustenie obnovenia aplikácie Norton 360 Online

Obnova súborov

Voľba miesta obnovenia

Výber súborov na obnovenie

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v7927242_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 28.10.2011