Iné produkty

Zobrazenie a zmena plánu zálohovania

Aplikácia Norton 360 Online vám umožňuje naplánovať zálohovanie vtedy, kedy vám to vyhovuje. Zálohovanie môžete naplánovať tak, aby sa spúšťalo neskoro v noci alebo vtedy, kedy počítač nie je potrebný na žiadnu inú činnosť.

Máte nasledujúce možnosti plánovania zálohovania:

Automatické (odporúčané)

Zvoľte túto možnosť, ak chcete počítač zálohovať vtedy, keď je zapnutý, ale nepoužíva sa. Táto možnosť je odporúčaná pre väčšinu používateľov. Aplikácia Norton 360 Online preverí váš počítač, ktorý je nečinný, každé štyri hodiny a spustí automatické zálohovanie. V čase automatického zálohovania musí byť miesto zálohovania k dispozícii.

Ak vyberiete túto možnosť, nemôžete dáta zálohovať na CD alebo DVD.

Týždenne

Pomocou tejto voľby vyberte jeden alebo viac dní v týždni a dobu počas dňa, kedy má prebehnúť zálohovanie.

Mesačne

Vyberte deň v mesiaci a konkrétny čas dňa, kedy má prebehnúť zálohovanie.

Začiarknite možnosť Spúšťať iba počas nečinnosti, ak chcete, aby automatické zálohovanie prebehlo iba počas nečinnosti. Aplikácia Norton 360 Online zisťuje, či je počítač nečinný, každé štyri hodiny.

Manuálne plánovanie

Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby aplikácia Norton 360 Online zálohovala súbory iba vtedy, keď spustíte zálohovanie sami.

Výkon počítača bude maximalizovaný ak naplánujete vykonávanie kritických operácií vtedy, keď je počítač nečinný. Keď naplánujete zálohovanie s týždennou alebo mesačnou periodicitou a označíte možnosť Spúšťať iba počas nečinnosti, aplikácia Norton 360 Online bude vaše súbory zálohovať iba vtedy, keď je počítač nečinný. Aby bol počítač výkonnejší, Symantec odporúča označiť voľbu Spúšťať iba počas nečinnosti.

Zobrazovanie a zmeny plánu zálohovania

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Zálohovanie a potom kliknite na možnosť Spravovať záložné sady.

  2. Na karte Kedy v časti Plán vybratím možnosti zobrazte alebo zmeňte plán zálohovania.

  3. Kliknite na tlačidlo Uložiť nastavenia.

Zálohovanie súborov

O miestach na zálohovanie

Výber záložného miesta

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v7927220_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 08.09.2011