Pridávanie súborov a priečinkov do záložnej sady

Nie ste obmedzení na zálohovanie súborov, ktoré aplikácia Norton 360 Online automaticky detekuje a zaradí do kategórií. Môžete pridávať súbory do sady súborov, ktoré sa majú zálohovať, a môžete aj súbory zo zálohovania vyňať.

Aplikácia Norton 360 Online vám umožňuje vybrať súbor alebo priečinok z počítača, ktoré chcete zahrnúť do zálohovania. Možnosť Pridať alebo vylúčiť súbory a priečinky na karte Čo v okne Správa záložných sád vám poskytuje možnosti pridávania súborov a priečinkov do záložnej sady.

Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na súbor alebo priečinok a pridať ich do záložnej sady pomocou možnosti aplikácie Norton 360 Online v ponuke skrátených príkazov. Ponuka skrátených príkazov je dostupná po nakonfigurovaní zálohovania a po zatvorení okna Správa záložných sád a Obnova súborov. Keď pridáte súbor do záložnej sady, aplikácia Norton 360 Online uvedie informácie v okne, ktoré sa zobrazia, keď kliknete na možnosť Pridať alebo vylúčiť súbory a priečinky. Môžete si prezrieť všetky súbory priečinky, ktoré ste pridali do zálohovania.

Môžete tiež odstrániť pridanie zo zoznamu položiek, ktorá je zahrnutá alebo vylúčená zo zálohovania pomocou možnosti Odstrániť zo zoznamu. Táto možnosť je k dispozícii v okne, ktoré sa zobrazí, keď kliknete na možnosť Pridať alebo vylúčiť súbory a priečinky.

Pridanie súboru do záložnej sady

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Zálohovanie a potom kliknite na možnosť Spravovať záložné sady.

 2. Na karte Čo kliknite na položku Pridať alebo vylúčiť súbory a priečinky.

 3. V následne zobrazenom okne kliknite na možnosť Zahrnúť súbor.

 4. V okne, ktoré sa zobrazí, prejdite na súbor, ktorý chcete pridať, kliknutím ho vyberte a potom kliknite na možnosť Otvoriť.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. V okne Správa záložných sád kliknite na tlačidlo Uložiť nastavenia a nastavenia sa uložia.

Pridanie priečinka do záložnej sady

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Zálohovanie a potom kliknite na možnosť Spravovať záložné sady.

 2. Na karte Čo kliknite na položku Pridať alebo vylúčiť súbory a priečinky.

 3. V následne zobrazenom okne kliknite na možnosť Zahrnúť priečinok.

 4. V okne, ktoré sa zobrazí, prejdite na priečinok, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na možnosť OK.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. V okne Správa záložných sád kliknite na tlačidlo Uložiť nastavenia a nastavenia sa uložia.

Pridanie súboru alebo priečinka do záložnej sady v programe Windows Prieskumník

 1. V programe Windows Prieskumník kliknite pravým tlačidlom myši na súbor alebo priečinok a potom kliknite na Norton 360 Online > Pridať do zálohovania.

  Možnosť Pridať do zálohovania v ponuke skrátených príkazov sa aktivuje len po nakonfigurovaní vášho zálohovania a keď sa okná Správa záložných sád a Obnova súborov zatvoria.

 2. Kliknite na tú záložnú sadu, do ktorej chcete pridať súbor alebo priečinok.

O kategóriách záložných súborov

Vylúčenie súborov a zložiek zo záložnej sady

O záložnej sade

O kategóriách záložných súborov

Zálohovanie súborov

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v7923620_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 28.10.2011