Iné produkty

Správa záložných sád - Čo

Aplikácia Norton 360 Online zálohuje súbory pomocou kategórií súborov, ako napríklad obrázky, hudba alebo video. Každá kategória súborov má skupinu prípon. Keď vyberiete nejakú konkrétnu kategóriu súborov na zálohovanie, aplikácia Norton 360 Online automaticky pridá všetky súbory, ktoré patria do danej kategórie súborov, do záložnej sady. Musíte tiež zadať zdroj, odkiaľ chcete, aby aplikácia Norton 360 Online súbory zálohovala. Aplikácia Norton 360 Online zálohuje všetky súbory, ktoré patria do vybranej kategórie, ktorá sa nachádza vo vami vybranom zdroji.

Môžete tiež pridávať súborové prípony do kategórie zálohovania súborov alebo ich vymazávať.

Karta Čo zálohovať obsahuje nasledujúce časti:

Zdroje

Umožňuje vám vybrať si miesto vo vašom počítači, odkiaľ chcete, aby aplikácia Norton 360 Online súbory zálohovala

Ak sa miesto v zozname nenachádza, môžete použiť odkaz Obnoviť zoznam.

Typy súborov

Umožňuje vám zahrnúť alebo vyňať kategóriu zálohovaného súboru

Máte nasledujúce možnosti:

 • Zoznam kategórií súborov

  Umožňuje vám zahrnúť alebo odstrániť kategóriu súborov zo zálohovania

  Ak chcete kategóriu súborov zahrnúť alebo vyňať zo záložnej sady, môžete ju začiarknuť alebo začiarknutie zrušiť. Keď kliknete na kategóriu súborov, aplikácia Norton 360 Online otvorí okno, kde si môžete prezrieť zoznam súborov dostupných v danej kategórii súborov. Toto okno tiež zobrazí lokalitu súborov.

 • Upraviť typy súboru

  Umožní aktivovanie alebo deaktivovanie možnosti Konfigurovať

  Možnosť Konfigurovať môžete použiť na správu prípon súborov v danej kategórii súborov.

 • Konfigurovať

  Umožňuje vám pridať príponu do kategórie súborov, alebo ju z nej odstrániť

  Ak pridáte príponu do kategórie súborov, aplikácia Norton 360 Online roztriedi súbory do kategórií s použitím novopridanej súborovej prípony v danej kategórii súborov. Napríklad chcete zálohovať dokumenty s príponou .FM do kategórie dokumentov Office. Môžete pridať príponu .FM do kategórie dokumentov typu Office.

 • Pridanie alebo vylúčenie súborov a zložiek

  Do vášho zálohovania môžete zahrnúť súbory a zložky.

  Z vášho zálohovania môžete vylúčiť súbory a zložky. Môžete tiež prezrieť súbory a zložky, ktoré ste zahrnuli do vášho zálohovania alebo ktoré ste vylúčili z vášho zálohovania.

  Môžete tiež odstrániť položku z položiek, ktoré sa nachádzajú v tabuľke. Toto odstránenie nahradí odstránené položky do príslušných kategórií súborov.

Pomocou možnosti Uložiť nastavenia môžete uložiť zmeny vykonané na karte Čo.

K tomu, aby sa zachovala integrita zálohovania, nie je možné zálohovať súbory, názvy ktorých obsahujú určité znaky. Sem patria názvy súborov začínajúce sa na tildu (~) (napr. ~príklad). Takéto súbory sa všeobecne považujú za dočasné.

Pridávanie súborov a priečinkov do záložnej sady

Vylúčenie súborov a zložiek zo záložnej sady

Pridanie alebo úprava prípony súboru v kategórii záložných súborov

O príponách záložného súboru

O záložnej sade

O riešeniach problémov so zálohovaním

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v7821397_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 01.11.2011