Iné produkty

Nastavenia zálohovania

Jedným z najdôležitejších spôsobov, ako chrániť dôležité informácie vo vašom počítači, je pravidelné zálohovanie súborov. V prípade, že prídete o svoje údaje, aplikácia Norton 360 Online vám ich neskôr umožní obnoviť. Napríklad ak náhodou vymažete dôležitý súbor alebo má váš počítač hardvérovú poruchu, ktorá zničí určité súbory. V tomto prípade môžete obnoviť stratené súbory zo zálohovania. Nastavenia zálohovania poskytujú odlišný spôsob zálohovania a pravidelného obnovovania vašich súborov.

V sekcii Zálohovanie máte k dispozícii tieto možnosti:

Spravovanie záloh

Umožňuje určiť, ktoré dôležité súbory sa budú zálohovať, na aké miesto a v akom čase.

Pomocou možnosti Konfigurovať môžete určiť zdroj, cieľ a plán zálohovania.

Ikony stavu zálohovania

Umožňuje zobraziť stav zálohovania súboru pridaním ikony stavu do ikony súboru.

Ikona stavu môže vyzerať takto:

 • Zelená ikona so značkou začiarknutia

  Označuje, že súbor bol zálohovaný

  Ikona sa zmení na modrú so šípkami, ak súbor upravíte.

 • Modrá ikona so šípkami

  Označuje, že súbor nebol zálohovaný

  Ikona sa zmení na zelenú, ak aplikácia Norton 360 Online automaticky zálohuje počas stavu nečinnosti počítača.

 • Sivá ikona s lomkou

  Označuje, že súbor bol vyňatý zo zálohovania

  Aplikácia Norton 360 Online zobrazuje stav vypnutého zálohovania súboru, keď tento súbor vylúčite z ktorejkoľvek záložnej sady.

Jednotka zálohy Norton

Umožňuje zobraziť v programe Windows Explorer zoznam cieľov pre zálohovanie, kde sú zálohované vaše súbory.

Môžete tiež pridať súbor do záložnej sady alebo vymazať súbor zo záložnej sady. Okrem toho môžete obnoviť súbor zo záložnej sady na jednotke zálohy Norton na požadované miesto.

Kontextová ponuka

Umožňuje pridať alebo vylúčiť súbor alebo priečinok zo záložnej sady pomocou kontextovej ponuky zobrazenej kliknutím pravým tlačidlom myši

Táto možnosť je k dispozícii po nakonfigurovaní zálohovania v okne Spravovanie záložných sád. Uvádza zoznam všetkých dostupných záložných sád a zjednodušuje prácu so zálohami.

Stránka s vlastnosťami

Umožňuje zobraziť stav zálohovania každej Záložnej sady, ktorú zahrniete do zálohovania, na karte Zálohovanie na stránke s vlastnosťami súboru.

Uvádza zoznam všetkých dostupných záložných sád spolu s dátumom a časom ich posledného zálohovania. Takisto zobrazuje príslušnú prekrývajúcu ikonu, ktorá informuje o tom, či je daný súbor zahrnutý v konkrétnej záložnej sade, alebo či je z nej vylúčený.

Vytvorenie novej záložnej sady

Výber záložného miesta

Zálohovanie súborov

O riešeniach problémov so zálohovaním

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v7821374_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 04.11.2011