Vypnúť Automatickú aktualizáciu LiveUpdate

Ak vypnete Automatickú aktualizáciu LiveUpdate, aplikácia Norton 360 Online vám už viac nedokáže zaručiť ochranu pred najnovšími vírusovými a spywarovými rizikami a nákazami. Ak je Automatická aktualizácia LiveUpdate vypnutá, nedostávate aktualizácie programu.

Ak musíte Automatickú aktualizáciu LiveUpdate dočasne vypnúť, pokúste sa ju znovu zapnúť čo najskôr.

Vypnutie alebo zapnutie Automatickej aktualizácie LiveUpdate

O aktualizácii LiveUpdate

Manuálna kontrola aktualizácií

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v7787714_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 20.10.2011