Iné produkty

Prebieha vyladenie

Aplikácia Norton 360 Online práve vykonáva jednu alebo viacero úloh. V ľavom stĺpci, pod položkou Preverenia, môžete vidieť zoznam činností súvisiacich s preverením. V dolnej časti stránky si môžete prezrieť ďalšie informácie o aktuálne prebiehajúcej činnosti.

Aplikácia Norton 360 Online vykonáva nasledovné, vami vybrané, úlohy patriace pod funkciu Vyladenie počítača:

Dočasné súbory programu Internet Explorer

Vymaže dočasné súbory, ktoré ostali na pevnom disku počítača po surfovaní na internete pomocou prehliadača.

Dočasné súbory systému Windows

Vymaže nepotrebné súbory, ktoré ostali v dočasných zložkách systému Windows po nainštalovaní alebo aktualizácii programu.

História programu Internet Explorer

Vymaže nepotrebnú históriu internetových stránok, ktorá ostala v zložke histórie internetového prehliadača.

Optimalizácia disku

Defragmentuje pevný disk a voľný priestor na ňom.

Vyčistenie registra

Vymaže nepresné a zastarané záznamy v databáze Registry systému Windows, ktoré môžu spôsobovať chyby.

Na základe vami vybraných možností funkcie Vyladenie počítača spúšťa aplikácia Norton 360 Online v okne Vyladenie špecifické úlohy. Napríklad, ak ste vybrali možnosť Optimalizácia disku, v okne Vyladenie sa zobrazí iba úloha Optimalizácia disku.

V pravom stĺpci pod položkou Stav môžete vidieť, či je úloha dokončená, alebo či je potrebný nejaký ďalší krok. Keď sa činnosti dokončia, okno Vyladenie zobrazí špecifickejšie informácie o tom, aký ďalší krok je potrebný.

Keď prebieha nejaká činnosť, okno môžete minimalizovať. Ak je to potrebné, môžete taktiež zrušiť prebiehajúcu činnosť. Činnosť môžete aj preskočiť. V niektorých prípadoch môžete činnosť taktiež pozastaviť.

Ak chcete po skončení činností vypnúť počítač, začiarknite možnosť Vypnúť počítač po skončení v spodnej časti okna.

Aplikácia Norton 360 Online automaticky otvára a zatvára okno Vyladenie, ak spustíte ľubovoľnú činnosť funkcie Vyladenie počítača spolu s nasledovnými úlohami:

  • Aktualizácia LiveUpdate

  • Zálohovanie

  • Úplné preverenie systému

Čo robiť pri nájdení rizika zabezpečenia

Ako reagovať na problémy, ktoré sa zistia pri preverení

O zásahoch, keď aplikácia Norton 360 Online nevie opraviť súbor

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v7786149_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 16.10.2011