Iné produkty

Zabezpečenie počítača - podrobnosti

Podrobnosti zabezpečenia počítača vám umožňujú prezerať si aktivitu vírusov, spyware, brány firewall a zraniteľných miest v aplikácii Norton 360 Online.

Aktuálny stav každej aktivity v okne Podrobnosti zabezpečenia počítača prispieva k celkovému stavu zabezpečenia a celkovému stavu aplikácie Norton 360 Online. Ikona vedľa každej položky v zozname zobrazuje celkový stav zabezpečenia.

Ak máte vykonať nejaký krok, hlásenie zobrazuje ďalšie kroky, ktoré musíte vykonať. Ak treba, zobrazí sa odkaz Detaily, kde si môžete prezrieť konkrétne podrobnosti o súboroch, činnosti vírusov, závažnosti, stave a odporúčaných krokoch.

V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú činnosti, ktoré sú súčasťou zabezpečenia počítača:

Preverenie vírusov a spyware

Ukazuje, kedy naposledy funkcia Nastavenia ochrany proti vírusom skontrolovala celý počítač a prítomnosť vírusov alebo spyware

Aktualizácia definícií

Zobrazuje čas, kedy boli definície vírusov naposledy aktualizované

Automatická ochrana

Skontroluje, či Automatická ochrana chráni počítač pred vírusmi, spyware a inými rizikami automaticky

Rozšírená ochrana SONAR

Skontroluje, či Rozšírená ochrana SONAR deteguje a chráni počítač pred škodlivým kódom, dokonca ešte skôr, než sú k dispozícii definície vírusov

Inteligentná brána firewall

Skontroluje, či je brána firewall zapnutá a blokuje škodlivé programy, aby neprenikali do počítača alebo ho nezneužívali

Ochrana proti spywaru

Skontroluje, či Ochrana proti spyware chráni počítač pred rizikami zabezpečenia, ktoré by mohli ohroziť vaše osobné informácie a súkromie

Prevencia pred narušením

Skontroluje, či technológia Prevencia pred narušením blokuje pokusy o narušenie

Ochrana prehliadača

Skontroluje nastavenia internetového prehliadača a zabezpečí, aby bola bezpečnosť nastavená na najvyššiu úroveň ochrany pred nebezpečnými internetovými stránkami

Preverovanie prichádzajúcich e-mailov

Skontroluje, či Preverenie výskytu vírusov v e-mailoch zastaví infekciu prostredníctvom prichádzajúcich e-mailových správ

Preverovanie odchádzajúcich e-mailov

Skontroluje, či Preverenie výskytu vírusov v e-mailoch zastaví infekciu v odchádzajúcich e-mailových správach a či preveruje odchádzajúce správy, či neobsahujú vírusy

Okrem toho môžete použiť nasledujúce voľby pod položkou Čo môžete robiť :

Spustiť preverenia

Spustí rýchle, úplné alebo prispôsobené preverenie počítača na zisťovanie vírusov, hrozieb alebo narušenia PC

Spustenie aktualizácie LiveUpdate

Spustí aktualizáciu LiveUpdate a zistí, či nie je možné získať najnovšiu aktualizácie definícií a programu

O ochrane vášho počítača

Spustenie Úplného preverenia systému

O odozve na núdzové situácie

Čo robiť pri nájdení rizika zabezpečenia

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v7764315_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 19.10.2011