Iné produkty

Pravidlá brány firewall: komunikácie

Pri internetovej komunikácii sa využívajú rôzne protokoly a porty. Môžete zadať typ protokolu a portov ako kritériá v pravidle pre bránu firewall.

Vyberte protokoly pre dané pravidlo. Vaše možnosti sú:

TCP

Toto pravidlo sa vzťahuje k TCP (Transmission Control Protocol) dát.

UDP

Toto pravidlo sa vzťahuje k UDP (User Datagram Protocol) dát.

protokoly Transmission Control Protocol (TCP) a User Datagram Protocol (UDP)

Pravidlo sa týka komunikácie TCP a UDP.

ICMP

Pravidlo bude platiť pre komunikáciu s protokolom ICMP (Internet Control Message Protocol).

Táto možnosť je k dispozícii iba ak pridáte pravidlo prevádzky, zmeníte pravidlo prevádzky alebo zmeníte pravidlo programu, ktoré riadi prevádzku ICMP.

ICMPv6

Pravidlo bude platiť pre komunikáciu s protokolom ICMP (Internet Control Message Protocol for Internet Protocol version 6).

Táto možnosť je k dispozícii iba ak pridáte pravidlo prevádzky, zmeníte pravidlo prevádzky alebo zmeníte pravidlo programu, ktoré riadi prevádzku ICMPv6.

Všetko

Pravidlo sa vzťahuje na všetky podporované protokoly.

Pokiaľ si vyberiete túto voľbu, nemôžete určiť typy dát, alebo portov, na ktoré sa vzťahuje toto pravidlo.

Pre UDP dáta pravidlo analyzuje iba prvý datagram. Pokiaľ bude pravidlo aplikované, rovnaká funkcia (povoľ, zablokuj, alebo monitoruj) bude použitá na všetky nasledujúce UDP datagramy, ktoré prúdia oboma smermi medzi rovnakými koncovými bodmi.

Vyberte vhodné porty pre dané pravidlo. Vaše možnosti sú:

Všetky typy prenosov dát (všetky porty, lokálne a vzdialené)

Toto pravidlo sa vťahuje na prenos dát s využitím akéhokoľvek portu.

Iba komunikácia, ktorá sa zhoduje so všetkými typmi a portami uvedenými nižšie

Pravidlo bude platiť pre porty uvedené v zozname. Do zoznamu môžete pridávať porty alebo ich z neho odoberať.

Porty možno pridávať vyberaním z ponúkaného zoznamu portov alebo zadávaním konkrétnych portov alebo rozsahov portov. Ak vyberiete protokol ICMP alebo ICMv6, musíte zadať príkazy. Príkazy možno určiť výberom z ponúkaného zoznamu príkazov alebo pridaním konkrétnych príkazov alebo rozsahov príkazov.

Keď vyberiete túto možnosť, sprístupní sa voľba Pridať. Pomocou tejto voľby môžete určiť port alebo príkaz. Pomocou voľby Odstrániť môžete ktorúkoľvek položku zo zoznamu odstrániť.

Používanie Sprievodcu pridávaním pravidiel

O pravidlách brány firewall

Pridávanie Pravidiel komunikácie a Pravidiel pre programy

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v7762398_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 15.02.2011