Pravidlá brány firewall: počítače

Komunikácia môže prebiehať medzi vaším počítačom a akýmkoľvek iným počítačom v sieti. Môžete nastaviť obmedzenia pre ktorýkoľvek počítač, ktorý sa pripája k vášmu počítaču.

Vyberte počítače, na ktoré chcete pravidlo aplikovať. Vaše možnosti sú:

Akýkoľvek počítač

Pravidlo bude platiť pre všetky počítače.

Akýkoľvek počítač v lokálnej podsieti

Pravidlo bude platiť len pre počítače v lokálnej podsieti.

Sieť v organizácii je rozdelená na podsiete, aby sa uľahčila efektívna internetová komunikácia. Podsieť predstavuje všetky počítače v rovnakej sieti LAN.

Iba počítače alebo stránky v zozname nižšie

Pravidlo bude platiť len pre počítače, stránky a domény, ktoré sú uvedené v zozname.

Môžete zadať názvy a adresy počítačov, na ktoré sa má pravidlo vzťahovať. V zozname sa zobrazujú podrobnosti o určených počítačoch. Počítače možno zo zoznamu aj odoberať.

Keď vyberiete túto možnosť, sprístupní sa voľba Pridať. Pomocou tejto voľby môžete pridať počítač do zoznamu. Pomocou voľby Odstrániť môžete počítač zo zoznamu odstrániť.

Používanie Sprievodcu pridávaním pravidiel

O pravidlách brány firewall

Pridávanie Pravidiel komunikácie a Pravidiel pre programy

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v7762395_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 15.02.2011