Iné produkty

Pravidlá brány firewall: akcia

Môžete vytvoriť pravidlo, ktoré riadi spôsob, akým sa iné počítače v sieti pripájajú k vášmu počítaču, podľa rôznych kritérií. Niektoré z týchto kritérií sú typ protokolu, porty, internetová adresa a smer komunikácie.

Vyberte akciu, ktorú má pravidlo vykonať, ak sú splnené všetky kritériá. Vaše možnosti sú:

Povoliť

Povolí komunikáciu tohto typu

Napríklad si predstavte pravidlo prevádzky s nasledujúcimi kritériami: všetky prichádzajúce pripojenia z internetovej adresy 192.168.1.1 cez port 8080. Ak vyberiete možnosť Povoliť, Inteligentná brána firewall povolí všetky pripojenia, ktoré spĺňajú ostatné kritériá tohto pravidla prevádzky.

Blokovať

Zabráni komunikácii tohto typu

Napríklad si predstavte pravidlo prevádzky s nasledujúcimi kritériami: všetky prichádzajúce pripojenia z internetovej adresy 192.168.1.1 cez port 8080. Ak vyberiete možnosť Blokovať, Inteligentná brána firewall zablokuje všetky pripojenia, ktoré spĺňajú ostatné kritériá tohto pravidla prevádzky.

Sledovať

Protokol udalostí sa aktualizuje pri každom výskyte takejto komunikácie

Táto možnosť vám umožňuje sledovať, ako často sa toto pravidlo využíva Aplikácia Norton 360 Online vás upozorní vždy, keď počítačom prechádza prevádzka zodpovedajúca kritériám pravidla monitorovania. Denník udalostí si môžete pozrieť v kategórii Aktivity brány Firewall v okne História zabezpečenia.

Aplikácia Norton 360 Online vytvára samostatné pravidlá akcie na povolenie alebo zablokovanie programov, ktoré majú priradené iba pravidlo Monitorovať. Pravidlo Monitorovať musí mať vyššiu prioritu ako pravidlo akcie pre úspešný záznam denníka udalosti v sieti, ktorá sa týka programu.

Pravidlo monitorovania zaznamenáva udalosti v sieti. Ak však chcete povoliť alebo blokovať sieťovú prevádzku, musíte vytvoriť ďalšie pravidlo typu Povoliť alebo Blokovať.

Používanie Sprievodcu pridávaním pravidiel

O pravidlách brány firewall

Pridávanie Pravidiel komunikácie a Pravidiel pre programy

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v7762389_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 20.04.2011