Iné produkty

Plánovanie preverovania zabezpečenia a výkonu

Pomocou nastavení Plánovanie úloh môžete zadať, či bude Norton 360 Online automaticky kontrolovať systém a vyhľadávať problémy s bezpečnosťou a výkonom. Môžete zadať, kedy a ako často Norton 360 Online vykonáva túto kontrolu.

Máte nasledujúce možnosti plánovania preverovania zabezpečenia a výkonu:

Automatické (odporúčané)

Kontrola zabezpečenia a výkonu PC vždy, keď je počítač nečinný.

Toto nastavenie poskytuje maximálnu ochranu.

Týždenne

Kontrola PC a jeho problémov so zabezpečením a výkonom raz, alebo viac ráz každý týždeň.

Môžete si vybrať dni v týždni a dobu počas dňa, kedy má preverovanie prebiehať.

Mesačne

Kontrola PC a jeho problémov so zabezpečením a výkonom raz za mesiac.

Môžete si vybrať deň v mesiaci a dobu počas dňa, kedy má preverovanie prebiehať.

Manuálne plánovanie

Nevykonávať plánované preverovanie zabezpečenia a výkonu PC.

Ak zvolíte túto možnosť, mali by ste vykonávať manuálnu kontrolu zabezpečenia a výkonu PC pravidelne, aby ostala ochrana zachovaná.

Výkon počítača bude maximalizovaný, ak naplánujete vykonávanie kritických operácií vtedy, keď je počítač nečinný. Keď naplánujete preverovanie s týždennou alebo mesačnou periodicitou a označíte možnosť Spustiť iba počas nečinnosti, aplikácia Norton 360 Online bude váš počítač kontrolovať iba vtedy, keď je nečinný. Aby bol počítač výkonnejší, Symantec odporúča označiť voľbu Spúšťať iba počas nečinnosti.

Naplánovanie preverovania zabezpečenia a výkonu

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na tlačidlo Nastavenia.

  2. V okne Nastavenia kliknite na tlačidlo Plánovanie úloh.

  3. Na karte Plánovanie pod položkou Plán vyberte možnosť.

    Ak kliknete na tlačidlo Týždenne alebo Mesačne, musíte vybrať čas a deň, kedy sa majú spúšťať automatické úlohy. Máte tiež možnosť zadať, aby sa automatické úlohy spúšťali iba keď je počítač nečinný.

  4. Kliknite na tlačidlo Použiť.

  5. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť.

O plánovaní automatických úloh

Informácie o nastaveniach plánovania úloh

O plánovaní zálohovania

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v7734375_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 27.10.2011