O všeobecných nastaveniach brány firewall

Všeobecné nastavenia Inteligentnej brány firewall vám umožňujú aktivovať všeobecné funkcie brány firewall a prispôsobiť porty, ktoré počítač používa pri prístupe na internetové stránky. K dispozícii máte tieto možnosti:

Zvláštne protokoly

Určuje, ako Inteligentná brána firewall obsluhuje zvláštne protokoly.

Vynulovanie brány firewall

Vráti Inteligentnú bránu firewall do jej predvoleného stavu.

Voľbu Obnova môžete použiť, aby ste nakonfigurovali všetky odporúčané pravidlá a nastavenia brány firewall.

Ak vynulujete bránu firewall, odstránite všetky užívateľské pravidlá alebo nastavenia, ktoré ste nakonfigurovali. Aplikácia Norton 360 Online preto informuje o týchto skutočnostiach používateľa po obnovení pôvodných nastavení brány firewall.

Skryté blokované porty

Zabezpečuje, že blokované a neaktívne porty nebudú odpovedať na pokusy o pripojenie.

Aktívne porty nebudú môcť odpovedať na pokusy o prihlásenie, ktoré majú nesprávne zdrojové alebo cieľové informácie.

Filter stavu protokolu

Automaticky umožňuje prevádzku siete Internet, ktorá je vhodná pre spojenia, ktoré aplikácia otvára.

Skontrolujte túto možnosť vykonaním nasledujúcich krokov:

  • Analyzovať sieťovú komunikáciu prichádzajúcu do počítača.

  • Blokovať podozrivé aplikácie, ktoré sa snažia o pripojenie k počítaču.

Ovládanie automatického zdieľania súboru alebo tlačiarne

Umožní počítačom v sieti zdieľať zdroje, ako sú súbory, zložky a tlačiarne (ktoré sú lokálne pripojené).

Blokovať celú sieťovú prevádzku

Blokuje celú sieťovú komunikáciu do, a z vášho počítača.

O nastaveniach brány firewall

O nastaveniach produktu Norton 360 Online

Prispôsobenie nastavení aplikácie Norton 360 Online

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v7723027_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 03.11.2011