Iné produkty

O nastaveniach Automatickej ochrany

Možnosť Ochrana v čase zavádzania systému na karte Automatická ochrana poskytuje zvýšený stupeň zabezpečenie už od momentu spustenia počítača. Táto možnosť zabezpečuje lepšiu bezpečnosť spustením všetkých potrebných komponentov nevyhnutných pre zabezpečenie počítača, hneď ako ho zapnete.

Nastavenia Ochrany v reálnom čase na karte Automatická ochrana vám umožňujú ovládať preverovanie a monitorovanie vášho počítača. Automatická ochrana chráni počítač tak, že neustále sleduje vírusy a ostatné riziká zabezpečenia.

Možnosti Ochrany v reálnom čase môžete použiť na určenie oblastí, ktoré sa budú preverovať a položiek, ktoré sa budú vyhľadávať. Taktiež ponúka rozšírenú ochranu, pretože proaktívne deteguje neznáme riziká zabezpečenia na vašom počítači. Môžete určiť, čo sa má stať, keď sa zistí riziko zabezpečenia alebo riziková aktivita.

Môžete použiť nasledujúce možnosti Ochrany v reálnom čase :

Automatická ochrana

Automatická ochrana sa načíta do pamäte a zabezpečuje neustálu ochranu počas práce. Sleduje vírusy a ostatné riziká zabezpečenia pri každom spustení nejakého programu na počítači.

Automatická ochrana vyhľadáva vírusy vždy, keď vkladáte vymeniteľné médiá, pristupujete na Internet, alebo používate dokumentové súbory, ktoré ste prijali alebo vytvorili. Slúži aj na monitorovanie výskytu neobvyklých symptómov v počítači, ktoré môžu znamenať aktívnu hrozbu.

Ochranu zabezpečujú nasledujúce možnosti:

 • Ukladanie do vyrovnávacej pamäte

  Zlepšuje výkon počítača

  Ak zapnete túto možnosť, aplikácia Norton 360 Online bude ukladať záznam súborov, ktoré často používate. Aplikácia Norton 360 Online nebude preverovať súbory uvedené v zozname ani po reštartovaní počítača.

 • Preverovanie vymeniteľných médií

  Kontroluje vírusy spúšťacieho záznamu vždy, keď spustíte vymeniteľné médium

  Po preverení výskytu vírusov zavádzania na vymeniteľnom médiu, sa médium nepreveruje až do jeho nového pripojenia alebo formátovania. Ak máte podozrenie, že na vymeniteľnom médiu sa nachádza vírus zavádzania, dbajte na to, aby bola funkcia Automatická ochrana zapnutá, aby bolo možné znova preveriť vymeniteľné médium. Potom môžete znova pripojiť vymeniteľné médium a otvoriť ho z časti Tento počítač, aby mohla médium znova preveriť funkcia Automatická ochrana. Médium môžete taktiež preveriť manuálne a overiť, či nie je infikované.

Ochrana technológiou SONAR

Symantec Online Network for Advanced Response (SONAR) poskytuje ochranu v reálnom čase pred hrozbami a proaktívne zisťuje neznáme riziká zabezpečenia na vašom počítači.

SONAR identifikuje objavujúce sa hrozby na základe správania sa aplikácií. Ochrana SONAR je rýchlejšia než tradičné postupy detekcie hrozieb, založené na podpisoch. Deteguje a chráni počítač aj pred škodlivým kódom, dokonca ešte skôr, než sú k dispozícii definície vírusov prostredníctvom aktualizácie LiveUpdate.

Ochrana technológiou SONAR zahŕňa nasledujúce možnosti:

 • Pokročilý režim SONAR

  Aplikácia Norton 360 Online poskytuje najväčšiu kontrolu nad hrozbami s nízkou určitosťou, len keď je táto možnosť zapnutá.

 • Automaticky odstráni riziká

  Keď je zapnutý Pokročilý režim SONAR, táto možnosť umožňuje hrozbám s nízkou určitosťou správať sa ako hrozby s vysokou určitosťou. V tomto prípade aplikácia Norton 360 Online automaticky odstráni hrozby a upozorní vás na to.

 • Odstrániť riziká, ak som preč

  Táto možnosť umožní aplikácii Norton 360 Online automaticky odstraňovať málo pravdepodobné hrozby, ak nedostane žiadnu odpoveď, keď je Pokročilý režim SONAR zapnutý.

 • Ukázať oznámenia o blokovaní technológiou SONAR

  Táto možnosť vám umožní zapnúť alebo vypnúť oznámenia o blokovaní technológiou SONAR. Aplikácia Norton 360 Online potlačí oznámenia o blokovaní technológiou SONAR, keď nastavíte položku Ukázať oznámenia o blokovaní technológiou SONAR na možnosť Len denník.

Prispôsobenie nastavení aplikácie Norton 360 Online

O nastaveniach ochrany proti vírusom

O nastaveniach produktu Norton 360 Online

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v7631626_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 27.10.2011